Giải bài tập

Giải Bài 5, 6, 7, 8, 9, 10 trang 163 SBT Sinh 10: Cấu trúc nào sau đây là duy nhất chỉ có ở tế bào Gram âm ?

Chương V Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật SBT Sinh lớp 10. Giải bài 5, 6, 7, 8, 9, 10 trang 163 Sách bài tập Sinh học 10. Câu 5: Vi sinh vật nào sau đây không thuộc tế bào nhân thực ?…

5. Vi sinh vật nào sau đây không thuộc tế bào nhân thực ?

A. Tảo

Bạn đang xem: Giải Bài 5, 6, 7, 8, 9, 10 trang 163 SBT Sinh 10: Cấu trúc nào sau đây là duy nhất chỉ có ở tế bào Gram âm ?

B. Nấm men.

C. Nấm mốc

 D. Xạ khuẩn.

6. Câu nào không đúng khi nói về xạ khuẩn ?

A. Là vi khuẩn có cấu tạo dạng sợi phân nhánh.

B. Chưa có nhân phân hoá.

C. Có khả năng sinh sản hữu tính.

D. Là nguồn quan trọng sinh chất kháng sinh.

7. Bào quan nào sau đây có ở cả vi sinh vật nhân sơ và vi sinh vật nhân thực ?

A. Nhân.

B.Lưới nội chất.

C. Ti thể.

D. Ribôxôm.

8. Cấu trúc nào sau đây có ở tế bào nhân sơ ?

A. Ti thể.

B. Màng sinh chất.

C. Màng nhân.

D. Xenlulôzơ.

9. Cấu trúc nào sau đây là duy nhất chỉ có ở tế bào Gram âm ?

A. Màng sinh chất.

B. Màng ngoài.

C. NST.

D. Ribôxôm.

10. Cấu trúc nào sau đây là duy nhất chỉ có ở tế bào Gram dương ?

A. LPS.

B. Lipit A.

C. Peptiđôglican.

D. Axit teicôic.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 5, 6, 7, 8, 9, 10 trang 163 SBT Sinh 10: Cấu trúc nào sau đây là duy nhất chỉ có ở tế bào Gram âm ?” state=”close”]

Chương V Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật SBT Sinh lớp 10. Giải bài 5, 6, 7, 8, 9, 10 trang 163 Sách bài tập Sinh học 10. Câu 5: Vi sinh vật nào sau đây không thuộc tế bào nhân thực ?…

5. Vi sinh vật nào sau đây không thuộc tế bào nhân thực ?

A. Tảo

B. Nấm men.

C. Nấm mốc

 D. Xạ khuẩn.

6. Câu nào không đúng khi nói về xạ khuẩn ?

A. Là vi khuẩn có cấu tạo dạng sợi phân nhánh.

B. Chưa có nhân phân hoá.

C. Có khả năng sinh sản hữu tính.

D. Là nguồn quan trọng sinh chất kháng sinh.

7. Bào quan nào sau đây có ở cả vi sinh vật nhân sơ và vi sinh vật nhân thực ?

A. Nhân.

B.Lưới nội chất.

C. Ti thể.

D. Ribôxôm.

8. Cấu trúc nào sau đây có ở tế bào nhân sơ ?

A. Ti thể.

B. Màng sinh chất.

C. Màng nhân.

D. Xenlulôzơ.

9. Cấu trúc nào sau đây là duy nhất chỉ có ở tế bào Gram âm ?

A. Màng sinh chất.

B. Màng ngoài.

C. NST.

D. Ribôxôm.

10. Cấu trúc nào sau đây là duy nhất chỉ có ở tế bào Gram dương ?

A. LPS.

B. Lipit A.

C. Peptiđôglican.

D. Axit teicôic.

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!