Giải bài tập

Giải Bài 42, 43, 44, 45, 46 trang 125 SBT Sinh 10: Vai trò nào dưới đây không phải là của nước trong tế bào ?

Chương I Thành phần hóa học của tế bào SBT Sinh lớp 10. Giải bài 42, 43, 44, 45, 46 trang 125 Sách bài tập Sinh học 10. Câu 42: Các nguyên tố vi lượng thường cần một lượng rất nhỏ đối với thực vật vì…

42.  Các nguyên tố vi lượng thường cần một lượng rất nhỏ đối với thực vật vì

A. phần lớn chúng đã có trong các hợp chất của thực vật.

Bạn đang xem: Giải Bài 42, 43, 44, 45, 46 trang 125 SBT Sinh 10: Vai trò nào dưới đây không phải là của nước trong tế bào ?

B.  chức năng chính của chúng là hoạt hoá các enzim.

C. chúng đóng vai trò thứ yếu đối với thực vật.

D. chúng chỉ cần cho thực vật ở một vài giai đoạn sinh trưởng nhất định.

43.  Trong các nguyên tố sau, nguyên tố chiếm hàm lượng nhỏ nhất trong cơ thể người là

A.   nitơ.

B.  cacbon.

C. hiđrô.

D. phôtpho.

44. Vai trò nào dưới đây không phải là của nước trong tế bào ?

A.   Là dung môi hoà tan các chất.

B.  Là môi trường diễn ra phản ứng sinh hoá.

C. Đảm bảo sự ổn định nhiệt.

D. Là nguồn dự trữ năng lượng.

45.  Nước là dung môi hoà tan nhiều chất trong cơ thể sống vì chúng có

A.   nhiệt dung riêng cao.

B.  lực gắn kết.

C. nhiệt bay hơi cao.

D. tính phân cực.

46.  Ôxi và hiđrô trong phân tử nước kết hợp với nhau bằng các liên kết

A.   tĩnh điện.

B.  cộng hoá trị

C.  hiđrô.

D. este.

Hướng dẫn

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 42, 43, 44, 45, 46 trang 125 SBT Sinh 10: Vai trò nào dưới đây không phải là của nước trong tế bào ?” state=”close”] Chương I Thành phần hóa học của tế bào SBT Sinh lớp 10. Giải bài 42, 43, 44, 45, 46 trang 125 Sách bài tập Sinh học 10. Câu 42: Các nguyên tố vi lượng thường cần một lượng rất nhỏ đối với thực vật vì…

42.  Các nguyên tố vi lượng thường cần một lượng rất nhỏ đối với thực vật vì

A. phần lớn chúng đã có trong các hợp chất của thực vật.

B.  chức năng chính của chúng là hoạt hoá các enzim.

C. chúng đóng vai trò thứ yếu đối với thực vật.

D. chúng chỉ cần cho thực vật ở một vài giai đoạn sinh trưởng nhất định.

43.  Trong các nguyên tố sau, nguyên tố chiếm hàm lượng nhỏ nhất trong cơ thể người là

A.   nitơ.

B.  cacbon.

C. hiđrô.

D. phôtpho.

44. Vai trò nào dưới đây không phải là của nước trong tế bào ?

A.   Là dung môi hoà tan các chất.

B.  Là môi trường diễn ra phản ứng sinh hoá.

C. Đảm bảo sự ổn định nhiệt.

D. Là nguồn dự trữ năng lượng.

45.  Nước là dung môi hoà tan nhiều chất trong cơ thể sống vì chúng có

A.   nhiệt dung riêng cao.

B.  lực gắn kết.

C. nhiệt bay hơi cao.

D. tính phân cực.

46.  Ôxi và hiđrô trong phân tử nước kết hợp với nhau bằng các liên kết

A.   tĩnh điện.

B.  cộng hoá trị

C.  hiđrô.

D. este.

Hướng dẫn

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!