Giải bài tập

Giải Bài 35, 36, 37 trang 123, 124 SBT Sinh 10: Các nguyên tố C, H, O được coi là nguyên tố sinh học phổ biến vì sao ?

Chương I Thành phần hóa học của tế bào Sách bài tập Sinh học 10. Giải bài 35, 36, 37 trang 123, 124 Sách bài tập Sinh học 10. Câu 35:.

Trong cơ thể sống, các nguyên tố phổ biến là

A. C, H, O, N, P, Ca.

Bạn đang xem: Giải Bài 35, 36, 37 trang 123, 124 SBT Sinh 10: Các nguyên tố C, H, O được coi là nguyên tố sinh học phổ biến vì sao ?

B. C, H, N, Ca, K, S.

C. C. O, N, C, Cl, Mg, S.

D. C, H, O, Ca, K, P.

Hướng dẫn

chọn đáp án A

36. Các nguyên tố C, H, O được coi là nguyên tố sinh học phổ biến vì

A. cấu tạo nên mọi vật chất sống.

B. không kết hợp với nhau và với nhiều nguyên tố khác,

C. có tính chất lí hoá phù hợp với thế giới sống.

D. chiếm tỉ lộ nhiều nhất trong cơ thể sống.

Chọn D

37. Đặc điểm của nguyên tố vi lượng là

Acó vai trò khác nhau đối với từng loại sinh vật.

B. tham gia vào thành phần của các enzim.

C. chiếm tỉ lệ rất nhỏ trong tế bào.

D. cả A, B, C.

Chọn D

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 35, 36, 37 trang 123, 124 SBT Sinh 10: Các nguyên tố C, H, O được coi là nguyên tố sinh học phổ biến vì sao ?” state=”close”]Chương I Thành phần hóa học của tế bào Sách bài tập Sinh học 10. Giải bài 35, 36, 37 trang 123, 124 Sách bài tập Sinh học 10. Câu 35:.

Trong cơ thể sống, các nguyên tố phổ biến là

A. C, H, O, N, P, Ca.

B. C, H, N, Ca, K, S.

C. C. O, N, C, Cl, Mg, S.

D. C, H, O, Ca, K, P.

Hướng dẫn

chọn đáp án A

36. Các nguyên tố C, H, O được coi là nguyên tố sinh học phổ biến vì

A. cấu tạo nên mọi vật chất sống.

B. không kết hợp với nhau và với nhiều nguyên tố khác,

C. có tính chất lí hoá phù hợp với thế giới sống.

D. chiếm tỉ lộ nhiều nhất trong cơ thể sống.

Chọn D

37. Đặc điểm của nguyên tố vi lượng là

Acó vai trò khác nhau đối với từng loại sinh vật.

B. tham gia vào thành phần của các enzim.

C. chiếm tỉ lệ rất nhỏ trong tế bào.

D. cả A, B, C.

Chọn D

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!