Giải bài tập

Giải Bài 20, 21, 22 trang 118 SBT Sinh 10: Quyết là thực vật như thế nào?

Bài tập trắc nghiệm Phần một Giới thiệu chung về thế giới sống Sách bài tập Sinh học 10.Giải bài 20, 21, 22 trang 118 Sách bài tập Sinh học 10. Câu 20: Rêu là thực vật…

20. Rêu là thực vật

A.  chưa có hệ mạch.

Bạn đang xem: Giải Bài 20, 21, 22 trang 118 SBT Sinh 10: Quyết là thực vật như thế nào?

B. thụ tinh nhờ gió.

D. thụ tinh nhờ côn trùng.

D. tinh trùng không roi.

21. Quyết là thực vật

A. chưa có hệ mạch.

B. tinh trùng không roi.

C. thụ tinh nhờ nước.

D. Cả A, B,C.

22. Hạt trần là thực vật

A. chưa có hệ mạch.

B. tinh trùng có roi.

C. thụ phấn nhờ gió.

D. hạt không được bảo vệ trong quả

20. A

21. C

22. D

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 20, 21, 22 trang 118 SBT Sinh 10: Quyết là thực vật như thế nào?” state=”close”]Bài tập trắc nghiệm Phần một Giới thiệu chung về thế giới sống Sách bài tập Sinh học 10.Giải bài 20, 21, 22 trang 118 Sách bài tập Sinh học 10. Câu 20: Rêu là thực vật…

20. Rêu là thực vật

A.  chưa có hệ mạch.

B. thụ tinh nhờ gió.

D. thụ tinh nhờ côn trùng.

D. tinh trùng không roi.

21. Quyết là thực vật

A. chưa có hệ mạch.

B. tinh trùng không roi.

C. thụ tinh nhờ nước.

D. Cả A, B,C.

22. Hạt trần là thực vật

A. chưa có hệ mạch.

B. tinh trùng có roi.

C. thụ phấn nhờ gió.

D. hạt không được bảo vệ trong quả

20. A

21. C

22. D

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!