Tháng Một 9, 2024

  Nói và nghe: Việc làm có ích – Tiếng Việt 4 Kết nối tri thức

  Nói và nghe: Việc làm có ích giúp các em học sinh lớp 4 nhanh chóng trả lời các câu…
  Tháng Một 9, 2024

  Bộ đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 6 (Có file nghe, đáp án)

  Bộ đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 6 gồm 17 đề thi học sinh giỏi cấp trường, cấp…
  Tháng Một 9, 2024

  Viết: Tìm hiểu cách viết hướng dẫn sử dụng một sản phẩm – Tiếng Việt 4 Kết nối tri thức

  Viết: Tìm hiểu cách viết hướng dẫn sử dụng một sản phẩm giúp các em học sinh lớp 4 nhanh…
  Tháng Một 9, 2024

  Đọc: Trên khóm tre đầu ngõ – Tiếng Việt 4 Kết nối tri thức

  Soạn bài Trên khóm tre đầu ngõ giúp các em học sinh lớp 4 nhanh chóng trả lời các câu…
  Tháng Một 9, 2024

  Viết: Viết hướng dẫn sử dụng một sản phẩm – Tiếng Việt 4 Kết nối tri thức

  Viết: Viết hướng dẫn sử dụng một sản phẩm giúp các em học sinh lớp 4 nhanh chóng trả lời…
  Tháng Một 9, 2024

  Đọc mở rộng trang 38

  Bài 8: Đọc mở rộng trang 38 giúp các em học sinh lớp 4 nhanh chóng trả lời các câu…
  Tháng Một 8, 2024

  Viết: Tìm hiểu cách viết bài văn miêu tả cây cối – Tiếng Việt 4 Kết nối tri thức

  Viết: Tìm hiểu cách viết bài văn miêu tả cây cối giúp các em học sinh lớp 4 nhanh chóng…
  Tháng Một 8, 2024

  Đọc: Bước mùa xuân – Tiếng Việt 4 Kết nối tri thức

  Soạn bài Bước mùa xuân giúp các em học sinh lớp 4 nhanh chóng trả lời các câu hỏi trong…
  Tháng Một 8, 2024

  Viết: Tìm hiểu cách viết bài văn miêu tả cây cối (tiếp theo) – Tiếng Việt 4 Kết nối tri thức

  Viết: Tìm hiểu cách viết bài văn miêu tả cây cối (tiếp theo) giúp các em học sinh lớp 4…
  Tháng Một 8, 2024

  Nói và nghe: Những miền quê yêu dấu – Tiếng Việt 4 Kết nối tri thức

  Nói và nghe: Những miền quê yêu dấu giúp các em học sinh lớp 4 nhanh chóng trả lời các…
  Back to top button

  Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

  Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!