Giải bài tập

Giải Bài 36, 37, 38, 39, 40 trang 160 SBT Sinh 10: Giảm phân II tương tự nguyên phân ở chỗ nào ?

Chương IV Phân bào SBT Sinh lớp 10. Giải bài 36, 37, 38, 39, 40 trang 160 Sách bài tập Sinh học 10. Câu 36: Nếu phức tiếp hợp không xảy ra vào kì đầu của giảm phân I thì điểu gì sẽ xảy ra ?…

36. Nếu phức tiếp hợp không xảy ra vào kì đầu của giảm phân I thì điểu gì sẽ xảy ra ?

A. Các giao tử được hình thành sẽ có số NST bất thường.

Bạn đang xem: Giải Bài 36, 37, 38, 39, 40 trang 160 SBT Sinh 10: Giảm phân II tương tự nguyên phân ở chỗ nào ?

B. Các giao tử được tạo thành có bộ NST là 2n.

C. Các giao tử được hình thành có các NST bị trao đổi đoạn.

D. Các giao tử được hình thành sẽ có số NST bình thường.

37. Giảm phân II tương tự nguyên phân ở chỗ

A. Các nhiễm sắc tử tách nhau ra trong kì sau.

B. ADN nhân đôi trước khi phân bào.

C. Các NST tương đồng tiếp hợp với nhau.

D. Số NST giảm đi một nửa.

38. Nếu. hàm lượng ADN trong một tế bào trong pha G1 trong chu kì tế bào là X thì hàm lượng ADN của chính tế bào đó ở kì giữa của giảm phân I là

A. X.

B. 2x

C. 4x.

D. 0,5x.

39*. Các NST tương đồng di chuyển về các cực đối lập của tế bào đang phân chia trong

A. Nguyên phân.

B.  Giảm phân I.

c. Phân đôi tế bào.

D. Giảm phân II.

40*. Trong mô đang phân bào, có một tế bào có lượng ADN bằng một nửa các tế bào khác. Tế bào đó phải ở

A. Kì đầu.

B. Kì sau.

C. Pha G1.

D. Pha G2.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 36, 37, 38, 39, 40 trang 160 SBT Sinh 10: Giảm phân II tương tự nguyên phân ở chỗ nào ?” state=”close”]
Chương IV Phân bào SBT Sinh lớp 10. Giải bài 36, 37, 38, 39, 40 trang 160 Sách bài tập Sinh học 10. Câu 36: Nếu phức tiếp hợp không xảy ra vào kì đầu của giảm phân I thì điểu gì sẽ xảy ra ?…

36. Nếu phức tiếp hợp không xảy ra vào kì đầu của giảm phân I thì điểu gì sẽ xảy ra ?

A. Các giao tử được hình thành sẽ có số NST bất thường.

B. Các giao tử được tạo thành có bộ NST là 2n.

C. Các giao tử được hình thành có các NST bị trao đổi đoạn.

D. Các giao tử được hình thành sẽ có số NST bình thường.

37. Giảm phân II tương tự nguyên phân ở chỗ

A. Các nhiễm sắc tử tách nhau ra trong kì sau.

B. ADN nhân đôi trước khi phân bào.

C. Các NST tương đồng tiếp hợp với nhau.

D. Số NST giảm đi một nửa.

38. Nếu. hàm lượng ADN trong một tế bào trong pha G1 trong chu kì tế bào là X thì hàm lượng ADN của chính tế bào đó ở kì giữa của giảm phân I là

A. X.

B. 2x

C. 4x.

D. 0,5x.

39*. Các NST tương đồng di chuyển về các cực đối lập của tế bào đang phân chia trong

A. Nguyên phân.

B.  Giảm phân I.

c. Phân đôi tế bào.

D. Giảm phân II.

40*. Trong mô đang phân bào, có một tế bào có lượng ADN bằng một nửa các tế bào khác. Tế bào đó phải ở

A. Kì đầu.

B. Kì sau.

C. Pha G1.

D. Pha G2.

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!