Giải bài tập

Giải Bài 32, 33, 34, 35, 36 trang 168 SBT Sinh 10: Hiện tượng nào chỉ có ở lên men mà không có ở hô hấp ?

Chương V Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật SBT Sinh lớp 10. Giải bài 32, 33, 34, 35, 36 trang 168 Sách bài tập Sinh học 10. Câu 32: Hiện tượng nào sau đây chỉ có ở hô hấp mà không có ở lên men ?…

32. Hiện tượng nào sau đây chỉ có ở hô hấp mà không có ở lên men ?

A. Xảy ra trong môi trường không có ôxi.

Bạn đang xem: Giải Bài 32, 33, 34, 35, 36 trang 168 SBT Sinh 10: Hiện tượng nào chỉ có ở lên men mà không có ở hô hấp ?

B. Phân giải chất hữu cơ đế tạo năng lượng.

C. Chất nhận Electron cuối cùng là từ bên ngoài.

D. Cả chất cho êlectron ban đầu và chất nhận Electron cuối cùng đều là chất vô cơ hoặc hữu cơ.

33. Hiện tượng nào sau đây chỉ có ở lên men mà không có ở hô hấp ?

A. Thu nhận năng lượng nhờ thuỷ phân Glucôzơ.

B. Dùng chất nhận Electron từ bên ngoài.

C. Ôxi hoá Cacbohiđrat nhờ sử dụng chất hữu cơ trung gian lặm chất nhận Electron cuối cùng.

D. Thuỷ phân Glucôzơ thành CO2 và H20.

34. Vi sinh vật khi không có ôxi thì tiến hành lên men, còn khi có ôxi thì tiến hành hô hấp, gọi là vi sinh vật

A. Hiếu khí không bắt buộc.

B. Hiếu khí bắt buộc.

C. Kị khí bắt buộc.

D. Kị khí không bắt buộc.

35*. Điều nào sau đây là đúng khi nói về pha sáng của quang hợp ?

A. Ở thực vật diễn ra trong màng tilacôit của lục lạp, ở vi khuẩn lam diễn ra trong tilacôit màng, ở vi khuẩn tía diễn ra trong Clorôxôm, ở vi khuẩn lưu huỳnh tía diễn ra trong màng sinh chất.

B. Chỉ xảy ra khi có ánh sáng.

C. Biến đổi năng lượng ánh sáng thành năng lượng ATP và NADPH.

D. Tất cả các ý trên đều đúng.

36. Diễn biến nào của pha sáng sau đây là đúng ?

A. Các sắc tố quang hợp hấp thụ năng lượng ánh sáng mặt trời.

B. Năng lượng đó được truyền cho một loạt các phản ứng ôxi hoá khử của chuỗi chuyền êlectron quang hợp.

C. ATP và NADPH được tổng hợp ở pha sáng để cung cấp cho pha tối. ở thực vật và vi khuẩn lam, ôxi được tạo thành nhờ phân li nước.

D. Tất cả các ý trên đều đúng.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 32, 33, 34, 35, 36 trang 168 SBT Sinh 10: Hiện tượng nào chỉ có ở lên men mà không có ở hô hấp ?” state=”close”]
Chương V Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật SBT Sinh lớp 10. Giải bài 32, 33, 34, 35, 36 trang 168 Sách bài tập Sinh học 10. Câu 32: Hiện tượng nào sau đây chỉ có ở hô hấp mà không có ở lên men ?…

32. Hiện tượng nào sau đây chỉ có ở hô hấp mà không có ở lên men ?

A. Xảy ra trong môi trường không có ôxi.

B. Phân giải chất hữu cơ đế tạo năng lượng.

C. Chất nhận Electron cuối cùng là từ bên ngoài.

D. Cả chất cho êlectron ban đầu và chất nhận Electron cuối cùng đều là chất vô cơ hoặc hữu cơ.

33. Hiện tượng nào sau đây chỉ có ở lên men mà không có ở hô hấp ?

A. Thu nhận năng lượng nhờ thuỷ phân Glucôzơ.

B. Dùng chất nhận Electron từ bên ngoài.

C. Ôxi hoá Cacbohiđrat nhờ sử dụng chất hữu cơ trung gian lặm chất nhận Electron cuối cùng.

D. Thuỷ phân Glucôzơ thành CO2 và H20.

34. Vi sinh vật khi không có ôxi thì tiến hành lên men, còn khi có ôxi thì tiến hành hô hấp, gọi là vi sinh vật

A. Hiếu khí không bắt buộc.

B. Hiếu khí bắt buộc.

C. Kị khí bắt buộc.

D. Kị khí không bắt buộc.

35*. Điều nào sau đây là đúng khi nói về pha sáng của quang hợp ?

A. Ở thực vật diễn ra trong màng tilacôit của lục lạp, ở vi khuẩn lam diễn ra trong tilacôit màng, ở vi khuẩn tía diễn ra trong Clorôxôm, ở vi khuẩn lưu huỳnh tía diễn ra trong màng sinh chất.

B. Chỉ xảy ra khi có ánh sáng.

C. Biến đổi năng lượng ánh sáng thành năng lượng ATP và NADPH.

D. Tất cả các ý trên đều đúng.

36. Diễn biến nào của pha sáng sau đây là đúng ?

A. Các sắc tố quang hợp hấp thụ năng lượng ánh sáng mặt trời.

B. Năng lượng đó được truyền cho một loạt các phản ứng ôxi hoá khử của chuỗi chuyền êlectron quang hợp.

C. ATP và NADPH được tổng hợp ở pha sáng để cung cấp cho pha tối. ở thực vật và vi khuẩn lam, ôxi được tạo thành nhờ phân li nước.

D. Tất cả các ý trên đều đúng.

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!