Giải bài tập

Giải Bài 26, 27, 28, 29, 30 trang 158 SBT Sinh 10: Ở kì giữa của quá trình nguyên phân, các NST kép sắp xếp như thế nào ?

Chương IV Phân bào SBT Sinh lớp 10. Giải bài 26, 27, 28, 29, 30 trang 158 Sách bài tập Sinh học 10. Câu 26: Có m tế bào nguyên phân k lần liên tiếp thì số tế bào sẽ được tạo thành là…

26. Có m tế bào nguyên phân k lần liên tiếp thì số tế bào sẽ được tạo thành là :

A. m X 2k.

Bạn đang xem: Giải Bài 26, 27, 28, 29, 30 trang 158 SBT Sinh 10: Ở kì giữa của quá trình nguyên phân, các NST kép sắp xếp như thế nào ?

B. m X (2k – 1).

C. m X (2k-1).

D.   2k:m

27. Tế bào A có 2n = 8 NST nguyên phân 5 lần liên tiếp. Tế bào B có 2n = 14 NST nguyên phân 4 lần liên tiếp. Hỏi trong trường hợp nào môi trường nội bào đã cung cấp số lượng NST nhiều hơn và nhiều hơn bao nhiêu NST ?

A. Trường hợp ở tế bào B và nhiều hơn 186 NST.

B. Trường hợp ở tế bào A và nhiều hơn 150 NST.

C. Trường hợp ở tế bào B và nhiều hơn 90 NST.

D. Trường hợp ở tế bào A và nhiều hơn 32 NST.

28. Tổng số thoi phân bào được hình thành và phá vỡ khi 1 tế bào thực hiện k lần nguyên phân liên tiếp là bao nhiêu ?

A. 2k– 1

B. 2k-1.

C. 2 k + 1

D. 2k.

29. Trong một bức ảnh chụp tiêu bản của tế bào thấy có 7 NST kép. Tế bào đó đang ở

A. Kì giữa của quá trình nguyên phân.

B. Sau của quá trình giảm phân.

C. Kì giữa của quá trình giảm phân I.

D. Kì giữa của quá trình giảm phân II.

30. Ở kì giữa của quá trình nguyên phân, các NST kép sắp xếp như thế nào ?

A. Một hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào.

B. Hai hàng trên rriặt phẳng xích đạo của thoi phân bào.

C. Một vòng tròn trên đường xích đạo của thoi phân bào.

D. Hai vòng tròn trên đường xích đạo của thoi phân bào.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 26, 27, 28, 29, 30 trang 158 SBT Sinh 10: Ở kì giữa của quá trình nguyên phân, các NST kép sắp xếp như thế nào ?” state=”close”]
Chương IV Phân bào SBT Sinh lớp 10. Giải bài 26, 27, 28, 29, 30 trang 158 Sách bài tập Sinh học 10. Câu 26: Có m tế bào nguyên phân k lần liên tiếp thì số tế bào sẽ được tạo thành là…

26. Có m tế bào nguyên phân k lần liên tiếp thì số tế bào sẽ được tạo thành là :

A. m X 2k.

B. m X (2k – 1).

C. m X (2k-1).

D.   2k:m

27. Tế bào A có 2n = 8 NST nguyên phân 5 lần liên tiếp. Tế bào B có 2n = 14 NST nguyên phân 4 lần liên tiếp. Hỏi trong trường hợp nào môi trường nội bào đã cung cấp số lượng NST nhiều hơn và nhiều hơn bao nhiêu NST ?

A. Trường hợp ở tế bào B và nhiều hơn 186 NST.

B. Trường hợp ở tế bào A và nhiều hơn 150 NST.

C. Trường hợp ở tế bào B và nhiều hơn 90 NST.

D. Trường hợp ở tế bào A và nhiều hơn 32 NST.

28. Tổng số thoi phân bào được hình thành và phá vỡ khi 1 tế bào thực hiện k lần nguyên phân liên tiếp là bao nhiêu ?

A. 2k– 1

B. 2k-1.

C. 2 k + 1

D. 2k.

29. Trong một bức ảnh chụp tiêu bản của tế bào thấy có 7 NST kép. Tế bào đó đang ở

A. Kì giữa của quá trình nguyên phân.

B. Sau của quá trình giảm phân.

C. Kì giữa của quá trình giảm phân I.

D. Kì giữa của quá trình giảm phân II.

30. Ở kì giữa của quá trình nguyên phân, các NST kép sắp xếp như thế nào ?

A. Một hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào.

B. Hai hàng trên rriặt phẳng xích đạo của thoi phân bào.

C. Một vòng tròn trên đường xích đạo của thoi phân bào.

D. Hai vòng tròn trên đường xích đạo của thoi phân bào.

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!