Giải bài tập

Giải Bài 16, 17, 18, 19, 20 trang 176 SBT Sinh 10: Vi khuẩn có khả năng sinh bào tử sẽ sinh ra ở pha nào ?

Chương VI Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật SBT SInh lớp 10. Giải bài 16, 17, 18, 19, 20 trang 176 Sách bài tập Sinh học 10. Câu 16: Khi cho chất kháng sinh ức chế tổng hợp prôtêin vào bình đang nuôi vi khuẩn mẫn cảm chất kháng sinh sẽ có…

16. Khi cho chất kháng sinh ức chế tổng hợp prôtêin vào bình đang nuôi vi khuẩn mẫn cảm chất kháng sinh sẽ có tác động chủ yếu vào pha nào trong các pha sau đây ?

A. Pha tiềm phát.

Bạn đang xem: Giải Bài 16, 17, 18, 19, 20 trang 176 SBT Sinh 10: Vi khuẩn có khả năng sinh bào tử sẽ sinh ra ở pha nào ?

B. Pha luỹ thừa.

C. Pha cân bằng.

D. Pha suy vong.

17. Vi sinh vật trao đổi chất mạnh mẽ nhất ở pha nào trong các pha sau đây ?

A. Pha tiềm phát.

B. Pha luỹ thừa.

C. Pha cân bằng.

D. Pha suy vong.

18. Muốn có nhiều sinh khối thì nên thu hoạch vi sinh vật ở pha nào trong các pha sau đây ?

A. Pha tiềm phát.

B. Pha luỹ thừa.

C. Pha cân bằng.

D. Pha suy vong.

19. Vi khuẩn có khả năng sinh bào tử sẽ sinh ra ở pha nào trong các pha sau đây ?

A. Pha tiềm phát.

B. Pha luỹ thừa.

C. Pha cân bằng.

D. Pha suy vong.

20. Điều nào sau đây là đúng khi nói về pha suy vong ?

A. Nguồn thức ăn mỗi lúc một cạn kiệt.

B. Chất độc tích luỹ mỗi ỉúc một nhiều.

C. Tế bào bị phân rã bởi chính enzim của chúng.

D. Số tế bào chết đi sẽ lớn hơn số tế bào mới sinh ra.

E. Tất cả các ý trên.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 16, 17, 18, 19, 20 trang 176 SBT Sinh 10: Vi khuẩn có khả năng sinh bào tử sẽ sinh ra ở pha nào ?” state=”close”]
Chương VI Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật SBT SInh lớp 10. Giải bài 16, 17, 18, 19, 20 trang 176 Sách bài tập Sinh học 10. Câu 16: Khi cho chất kháng sinh ức chế tổng hợp prôtêin vào bình đang nuôi vi khuẩn mẫn cảm chất kháng sinh sẽ có…

16. Khi cho chất kháng sinh ức chế tổng hợp prôtêin vào bình đang nuôi vi khuẩn mẫn cảm chất kháng sinh sẽ có tác động chủ yếu vào pha nào trong các pha sau đây ?

A. Pha tiềm phát.

B. Pha luỹ thừa.

C. Pha cân bằng.

D. Pha suy vong.

17. Vi sinh vật trao đổi chất mạnh mẽ nhất ở pha nào trong các pha sau đây ?

A. Pha tiềm phát.

B. Pha luỹ thừa.

C. Pha cân bằng.

D. Pha suy vong.

18. Muốn có nhiều sinh khối thì nên thu hoạch vi sinh vật ở pha nào trong các pha sau đây ?

A. Pha tiềm phát.

B. Pha luỹ thừa.

C. Pha cân bằng.

D. Pha suy vong.

19. Vi khuẩn có khả năng sinh bào tử sẽ sinh ra ở pha nào trong các pha sau đây ?

A. Pha tiềm phát.

B. Pha luỹ thừa.

C. Pha cân bằng.

D. Pha suy vong.

20. Điều nào sau đây là đúng khi nói về pha suy vong ?

A. Nguồn thức ăn mỗi lúc một cạn kiệt.

B. Chất độc tích luỹ mỗi ỉúc một nhiều.

C. Tế bào bị phân rã bởi chính enzim của chúng.

D. Số tế bào chết đi sẽ lớn hơn số tế bào mới sinh ra.

E. Tất cả các ý trên.

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!