Giải bài tập

Giải Bài 1, 2, 3, 4 trang 171 Sách BT Sinh 10: Trường hợp nào pha tiềm phát bị kéo dài ?

Chương VI Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật Sách bài tập Sinh học 10.Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 171 Sách bài tập Sinh học 10. Câu 1: Đường cong sinh trưởng của E. coli được thể hiện ở 4 pha…

1. Đường cong sinh trưởng của E. coli được thể hiộn ở 4 pha (tiềm phát, luỹ thừa, cân bằng và suy vong) ở pha nào không xác định được sự sinh trưởng của E. coli ?

A. Pha tiềm phát.

Bạn đang xem: Giải Bài 1, 2, 3, 4 trang 171 Sách BT Sinh 10: Trường hợp nào pha tiềm phát bị kéo dài ?

B. Pha luỹ thừa.

C. Pha cân bằng.

D. Pha suy vong.

2. Trường hợp nào pha tiềm phát bị kéo dài ?

A. Môi trường nôi cấy mới có thành phần khác với môi trường nuôi cấy cũ.

B. Các điều kiộn nuôi (pH, nhiệt độ, độ thông khí) bị thay đổi so với cũ.

C. Giống cấy là giống đã già được lấy từ pha cân bằng.

D. Tất cả các ý trên đều đúng.

3.Trường hợp nào pha tiềm phát được rút ngắn ?

A. Môi trường mới có thành phần dinh dưỡng như môi trường cũ.

B. Các điều kiện nuôi cấy (pH, nhiệt độ, độ thông khí) không thay đổi.

C. Giống cấy trẻ, có năng lực sinh trưởng mạnh.

D. Tất cả các ý trên đều đúng.

4. Khi cho pênixilin là chất ức chế tổng hợp thành tế bào vào môi trường nuôi cấy thì sẽ không ảnh hưởng đến pha nào ?

A. Pha tiềm phát.

B. Pha luỹ thừa.

C. Pha cân bằng.

D. Pha suy vong.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 1, 2, 3, 4 trang 171 Sách BT Sinh 10: Trường hợp nào pha tiềm phát bị kéo dài ?” state=”close”]Chương VI Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật Sách bài tập Sinh học 10.Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 171 Sách bài tập Sinh học 10. Câu 1: Đường cong sinh trưởng của E. coli được thể hiện ở 4 pha…

1. Đường cong sinh trưởng của E. coli được thể hiộn ở 4 pha (tiềm phát, luỹ thừa, cân bằng và suy vong) ở pha nào không xác định được sự sinh trưởng của E. coli ?

A. Pha tiềm phát.

B. Pha luỹ thừa.

C. Pha cân bằng.

D. Pha suy vong.

2. Trường hợp nào pha tiềm phát bị kéo dài ?

A. Môi trường nôi cấy mới có thành phần khác với môi trường nuôi cấy cũ.

B. Các điều kiộn nuôi (pH, nhiệt độ, độ thông khí) bị thay đổi so với cũ.

C. Giống cấy là giống đã già được lấy từ pha cân bằng.

D. Tất cả các ý trên đều đúng.

3.Trường hợp nào pha tiềm phát được rút ngắn ?

A. Môi trường mới có thành phần dinh dưỡng như môi trường cũ.

B. Các điều kiện nuôi cấy (pH, nhiệt độ, độ thông khí) không thay đổi.

C. Giống cấy trẻ, có năng lực sinh trưởng mạnh.

D. Tất cả các ý trên đều đúng.

4. Khi cho pênixilin là chất ức chế tổng hợp thành tế bào vào môi trường nuôi cấy thì sẽ không ảnh hưởng đến pha nào ?

A. Pha tiềm phát.

B. Pha luỹ thừa.

C. Pha cân bằng.

D. Pha suy vong.

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!