Giải bài tập

Giải Bài 1, 2, 3, 4 trang 20 SGK Sinh học 10 Nâng cao – Hãy nêu các ngành của giới Thực vật.

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 20 SGK Sinh học 10 Nâng cao. Nêu các đặc điểm của giới Động vật.  ; Hãy nêu các ngành của giới Thực vật.

Câu 1: Nêu các đặc điểm của giới Động vật.

Bạn đang xem: Giải Bài 1, 2, 3, 4 trang 20 SGK Sinh học 10 Nâng cao – Hãy nêu các ngành của giới Thực vật.

Giới Động vật gồm những sinh vật nhân thực đa bào, cơ thể gồm nhiều tế bào phân hoá thành các mô, các cơ quan và hệ cơ quan khác nhau. Đặc biệt là động vật có hệ cơ quan vận động và hệ thần kinh.

Động vật sống dị dưỡng nhờ chất hữu cơ có sẵn của các cơ thể khác, chúng có khả năng vận động và di chuyển tích cực và phản ứng nhanh đối với các kích thích từ môi trường.


Câu 2: Hãy nêu các ngành của giới Thực vật.

Điểm khác nhau cơ bản giữa động vật và thực vật.

Thực vật

Động vật

– Tự dưỡng.

– Thành tế bào có xenlulôzơ.

– Sống cố định.

– Cảm ứng chậm.

– Dị dưỡng.

– Hệ vận động và hệ thần kinh phát triển.

– Sống vận động và di chuyển tích cực.

– Có khả năng phản ứng nhanh.


Câu 3: Nêu các đặc điểm khác biệt giữa nhóm động vật không xương sống và có xương sống.

Điểm khác nhau giữa động vật không xương sống và động vật có xương sống.

Động vật không xương sống

Động vật có xương sống

– Không có bộ xương trong. Bộ xương ngoài (nếu có) bằng kitin.

– Hô hấp thẩm thấu qua da hoặc bằng ống khí.

– Thần kinh dạng hạch hoặc chuỗi hạch ở bụng. (Thân lỗ, Ruột khoang, Giun dẹp, Giun tròn, Thân mềm, Giun đốt, Chân khớp, Da gai).

– Bộ xương trong bằng sụn hoặc bằng xương với dây sống hoặc cột sống làm trụ.

– Hô hấp bằng mang hoặc bằng phổi.

– Hệ thần kinh dạng ống ở mặt lưng, (nửa dây sống, Cá miệng tròn, Cá sụn, Cá xương, Lưỡng cư, Bò sát, Chim, Thú).


Câu 4: Nêu các lí do phải bảo tồn các động vật quý hiếm.

Động vật có vai trò rất quan trọng đối với tự nhiên và con người : Trong tự nhiên, động vật tham gia vào tất cả các khâu của các mạng lưới dinh dưỡng và đóng góp vào việc duy trì sự cân bằng sinh thái. Đối với con người, động vật cung cấp nguồn thức ăn, nguyên vật liệu, dược phẩm. Trong đó, có rất nhiều động vật quý, nhưng do sự khai thác bừa bãi nhiều động vật quý hiếm dần và có nhiều loài bị tuyệt chủng. Vì vậy, chúng ta phải bảo tồn các động vật quý hiểm này để bảo tồn đa dạng sinh học và còn thu được nguồn lợi từ chúng.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 1, 2, 3, 4 trang 20 SGK Sinh học 10 Nâng cao – Hãy nêu các ngành của giới Thực vật.” state=”close”]Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 20 SGK Sinh học 10 Nâng cao. Nêu các đặc điểm của giới Động vật.  ; Hãy nêu các ngành của giới Thực vật.

Câu 1: Nêu các đặc điểm của giới Động vật.

Giới Động vật gồm những sinh vật nhân thực đa bào, cơ thể gồm nhiều tế bào phân hoá thành các mô, các cơ quan và hệ cơ quan khác nhau. Đặc biệt là động vật có hệ cơ quan vận động và hệ thần kinh.

Động vật sống dị dưỡng nhờ chất hữu cơ có sẵn của các cơ thể khác, chúng có khả năng vận động và di chuyển tích cực và phản ứng nhanh đối với các kích thích từ môi trường.


Câu 2: Hãy nêu các ngành của giới Thực vật.

Điểm khác nhau cơ bản giữa động vật và thực vật.

Thực vật

Động vật

– Tự dưỡng.

– Thành tế bào có xenlulôzơ.

– Sống cố định.

– Cảm ứng chậm.

– Dị dưỡng.

– Hệ vận động và hệ thần kinh phát triển.

– Sống vận động và di chuyển tích cực.

– Có khả năng phản ứng nhanh.


Câu 3: Nêu các đặc điểm khác biệt giữa nhóm động vật không xương sống và có xương sống.

Điểm khác nhau giữa động vật không xương sống và động vật có xương sống.

Động vật không xương sống

Động vật có xương sống

– Không có bộ xương trong. Bộ xương ngoài (nếu có) bằng kitin.

– Hô hấp thẩm thấu qua da hoặc bằng ống khí.

– Thần kinh dạng hạch hoặc chuỗi hạch ở bụng. (Thân lỗ, Ruột khoang, Giun dẹp, Giun tròn, Thân mềm, Giun đốt, Chân khớp, Da gai).

– Bộ xương trong bằng sụn hoặc bằng xương với dây sống hoặc cột sống làm trụ.

– Hô hấp bằng mang hoặc bằng phổi.

– Hệ thần kinh dạng ống ở mặt lưng, (nửa dây sống, Cá miệng tròn, Cá sụn, Cá xương, Lưỡng cư, Bò sát, Chim, Thú).


Câu 4: Nêu các lí do phải bảo tồn các động vật quý hiếm.

Động vật có vai trò rất quan trọng đối với tự nhiên và con người : Trong tự nhiên, động vật tham gia vào tất cả các khâu của các mạng lưới dinh dưỡng và đóng góp vào việc duy trì sự cân bằng sinh thái. Đối với con người, động vật cung cấp nguồn thức ăn, nguyên vật liệu, dược phẩm. Trong đó, có rất nhiều động vật quý, nhưng do sự khai thác bừa bãi nhiều động vật quý hiếm dần và có nhiều loài bị tuyệt chủng. Vì vậy, chúng ta phải bảo tồn các động vật quý hiểm này để bảo tồn đa dạng sinh học và còn thu được nguồn lợi từ chúng.

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!