Giải bài tập

Giải Bài 1, 2, 3, 4 trang 12 SGK Sinh học 10 Nâng cao – Hãy kể các bậc chính trong thang phân loại từ thấp đến cao.

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 12 SGK Sinh học lớp 10 Nâng cao. Giới sinh vật là gì ? Có bao nhiêu giới sinh vật ? ; Hãy kể các bậc chính trong thang phân loại từ thấp đến cao.

Câu 1: Giới sinh vật là gì ? Có bao nhiêu giới sinh vật ?

Bạn đang xem: Giải Bài 1, 2, 3, 4 trang 12 SGK Sinh học 10 Nâng cao – Hãy kể các bậc chính trong thang phân loại từ thấp đến cao.

Giới được xem là đơn vị phân loại lớn nhất, bao gồm những sinh vật có chung những đặc điểm nhất định.

Có 5 giới sinh vật : giới Khởi sinh, giới Nguyên sinh, giới Nấm, giới Thực vật và giới Động vật.


Câu 2: Hãy kể các bậc chính trong thang phân loại từ thấp đến cao.

Các bậc phân loại từ thấp đến cao : Loài – chi – họ – bộ – lớp – ngành – giới.

Ví dụ : Loài người (Himosapins), chi người (Homo), họ người (Homonidae), bộ linh trưởng (Primates), lớp thú (Mammalia), ngành Động vật có dây sống (Chordata), Giới Động vật (Animalia).


Câu 3: Hãy viết tên khoa học của hổ cho biết hổ thuộc loài tigris, thuộc chi Felis và tên khoa học của sư tử cho biết sư tử thuộc loài leo, thuộc chi Felis.

Tên khoa học của hổ là Felis tigris, tên khoa học của sư tử là Felis leo.


Câu 4: Em phải làm gì để bảo tồn đa dạng sinh vật ?

Bảo tồn đa dạng sinh học không chỉ là trách nhiệm của các nhà khoa học, các nhà quản lí, trách nhiệm của nhà nước mà còn là trách nhiệm và nghĩa vụ của toàn dân trong đó có các em học sinh.

Ở tuổi học sinh, các em cần phải tích cực trồng cây gây rừng, bảo vệ cây và các động vật trong khu vực (không phá tổ chim, bắt chim non…).

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 1, 2, 3, 4 trang 12 SGK Sinh học 10 Nâng cao – Hãy kể các bậc chính trong thang phân loại từ thấp đến cao.” state=”close”]Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 12 SGK Sinh học lớp 10 Nâng cao. Giới sinh vật là gì ? Có bao nhiêu giới sinh vật ? ; Hãy kể các bậc chính trong thang phân loại từ thấp đến cao.

Câu 1: Giới sinh vật là gì ? Có bao nhiêu giới sinh vật ?

Giới được xem là đơn vị phân loại lớn nhất, bao gồm những sinh vật có chung những đặc điểm nhất định.

Có 5 giới sinh vật : giới Khởi sinh, giới Nguyên sinh, giới Nấm, giới Thực vật và giới Động vật.


Câu 2: Hãy kể các bậc chính trong thang phân loại từ thấp đến cao.

Các bậc phân loại từ thấp đến cao : Loài – chi – họ – bộ – lớp – ngành – giới.

Ví dụ : Loài người (Himosapins), chi người (Homo), họ người (Homonidae), bộ linh trưởng (Primates), lớp thú (Mammalia), ngành Động vật có dây sống (Chordata), Giới Động vật (Animalia).


Câu 3: Hãy viết tên khoa học của hổ cho biết hổ thuộc loài tigris, thuộc chi Felis và tên khoa học của sư tử cho biết sư tử thuộc loài leo, thuộc chi Felis.

Tên khoa học của hổ là Felis tigris, tên khoa học của sư tử là Felis leo.


Câu 4: Em phải làm gì để bảo tồn đa dạng sinh vật ?

Bảo tồn đa dạng sinh học không chỉ là trách nhiệm của các nhà khoa học, các nhà quản lí, trách nhiệm của nhà nước mà còn là trách nhiệm và nghĩa vụ của toàn dân trong đó có các em học sinh.

Ở tuổi học sinh, các em cần phải tích cực trồng cây gây rừng, bảo vệ cây và các động vật trong khu vực (không phá tổ chim, bắt chim non…).

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!