Giải bài tập

Giải Bài 1, 2, 3, 4 trang 15 Sách Sinh lớp 10 Nâng cao – Hãy nêu những đặc điểm của giới Nấm.

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 15 SGK Sinh học lớp 10 Nâng cao. Giới Khởi sinh gồm những sinh vật nào và có những đặc điểm gì ?  ; Hãy nêu những đặc điểm của giới Nấm.

Câu 1: Giới Khởi sinh gồm những sinh vật nào và có những đặc điểm gì ?

Bạn đang xem: Giải Bài 1, 2, 3, 4 trang 15 Sách Sinh lớp 10 Nâng cao – Hãy nêu những đặc điểm của giới Nấm.

Giới Khởi sinh gồm các sinh vật nhân sơ (vi sinh vật cổ, vi khuẩn). Chúng có đặc điểm : cơ thể đơn bào rất bé nhỏ, chưa có nhân thực, phần lớn sống dị dưỡng, một số có khả năng tự dưỡng.


Câu 2: Hãy điền đáp án đúng vào các chỗ trống sau đây : Động vật nguyên sinh thuộc giới…….. là những sinh vật………… sống……… Tảo thuộc giới………… là những sinh vật…………., …………….. hoặc …………., sống …………..

 Các từ theo thứ tự cần điền vào chỗ … là : Nguyên sinh, nhân thực, dị dưỡng, Nguyên sinh, nhân thực, đơn bào, đa bào, tự dưỡng.


Câu 3: Hãy nêu những đặc điểm của giới Nấm.

Đặc điểm của giới Nấm : là những sinh vật nhân thực, hệ sợi, phần lớn có thành tế bào chứa kitin, không có diệp lục, không có lông và roi. Chúng có đời sống dị dưỡng, hoại sinh, kí sinh hoặc cộng sinh.


Câu 4: Vi sinh vật là gì ?

Vi sinh vật là những sinh vật có các đặc điểm : kích thước bé nhỏ ; hấp thụ nhiều, chuyển hoá nhanh ; sinh trưởng, phát triển mạnh ; khả năng thích ứng cao và phân bố rộng.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 1, 2, 3, 4 trang 15 Sách Sinh lớp 10 Nâng cao – Hãy nêu những đặc điểm của giới Nấm.” state=”close”]Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 15 SGK Sinh học lớp 10 Nâng cao. Giới Khởi sinh gồm những sinh vật nào và có những đặc điểm gì ?  ; Hãy nêu những đặc điểm của giới Nấm.

Câu 1: Giới Khởi sinh gồm những sinh vật nào và có những đặc điểm gì ?

Giới Khởi sinh gồm các sinh vật nhân sơ (vi sinh vật cổ, vi khuẩn). Chúng có đặc điểm : cơ thể đơn bào rất bé nhỏ, chưa có nhân thực, phần lớn sống dị dưỡng, một số có khả năng tự dưỡng.


Câu 2: Hãy điền đáp án đúng vào các chỗ trống sau đây : Động vật nguyên sinh thuộc giới…….. là những sinh vật………… sống……… Tảo thuộc giới………… là những sinh vật…………., …………….. hoặc …………., sống …………..

 Các từ theo thứ tự cần điền vào chỗ … là : Nguyên sinh, nhân thực, dị dưỡng, Nguyên sinh, nhân thực, đơn bào, đa bào, tự dưỡng.


Câu 3: Hãy nêu những đặc điểm của giới Nấm.

Đặc điểm của giới Nấm : là những sinh vật nhân thực, hệ sợi, phần lớn có thành tế bào chứa kitin, không có diệp lục, không có lông và roi. Chúng có đời sống dị dưỡng, hoại sinh, kí sinh hoặc cộng sinh.


Câu 4: Vi sinh vật là gì ?

Vi sinh vật là những sinh vật có các đặc điểm : kích thước bé nhỏ ; hấp thụ nhiều, chuyển hoá nhanh ; sinh trưởng, phát triển mạnh ; khả năng thích ứng cao và phân bố rộng.

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!