Giải bài tập

Giải Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 18 SGK Sinh học 10 Nâng cao – Hãy nêu các ngành của giới Thực vật.

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 18 SGK Sinh học lớp 10 Nâng cao. Giới Thực vật có những đặc điểm gì ?; ; Hãy nêu các ngành của giới Thực vật.

Câu 1: Giới Thực vật có những đặc điểm gì ?

Bạn đang xem: Giải Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 18 SGK Sinh học 10 Nâng cao – Hãy nêu các ngành của giới Thực vật.

Đặc điểm của giới Thực vật : sinh vật nhân thực, đa bào, cơ thể đã phân hoá thành nhiều mô và cơ quan khác nhau. Tế bào thực vật có thành chứa xenlulôzơ và chứa nhiều lục lạp.

Thực vật tự dưỡng nhờ quang hợp : sử dụng ánh sáng mặt trời để tổng hợp chất hữu cơ từ các chất vô cơ. Thực vật có đời sống cố định và cảm ứng chậm.

Phần lớn thực vật trên cạn chúng có lớp vỏ cutin ở ngoài chống thấm nước, phát triển hệ mạch dẫn để dẫn truyền nước, chất vô cơ và chất hữu cơ…


Câu 2: Hãy nêu các ngành của giới Thực vật.

Thực vật gồm các ngành chính sau :

– Ngành Rêu

– Ngành Quyết

– Ngành Hạt trần

– Ngành Hạt kín


Câu 3: Hãy chọn đáp án đúng.

3.1. Rêu là thực vật :

a) Chưa có hệ mạch

b) Thụ tinh nhờ gió

c) Thụ tinh nhờ côn trùng

d) Tinh trùng không roi

3.2. Quyết là thực vật :

a) Chưa có hệ mạch

b) Tinh trùng không roi

c) Thụ tinh nhờ nước

3.3. Hạt trần là thực vật :

a) Chưa có hệ mạch

b) Tinh trùng không roi

c) Thụ tinh nhờ nước

d) Hạt được bảo vệ trong quả

3.4. Hạt kín là thực vật :

a) Chưa có hệ mạch

b) Tinh trùng có roi

c) Thụ phấn nhờ gió

d) Hạt không được bảo vệ trong quả

– Rêu : a, c và d.

– Quyết : c.

– Hạt trần : a, b.

– Hạt kín : c.


Câu 4: Nêu đa dạng giới Thực vật.

(Học sinh tự giải)


Câu 5: Tại sao chúng ta phải bảo vệ rừng ?

Rừng cây có vai trò rất quan trọng trong việc điều hoà khí hậu (hấp thụ khí CO2, nhả khí 02 vào khí quyển), thực vật còn cản ánh sáng mặt trời và tốc độ gió, làm tăng lượng mưa khu vực, giữ đất, giữ nước, hạn chế sự xói mòn, sụt lở, lũ lụt và hạn hán. Rừng còn cung cấp gỗ, nguyên liệu cho công nghiệp và dược liệu…

Do vậy, chúng ta phải tích cực trồng cây gây rừng, bảo vệ rừng.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 18 SGK Sinh học 10 Nâng cao – Hãy nêu các ngành của giới Thực vật.” state=”close”]Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 18 SGK Sinh học lớp 10 Nâng cao. Giới Thực vật có những đặc điểm gì ?; ; Hãy nêu các ngành của giới Thực vật.

Câu 1: Giới Thực vật có những đặc điểm gì ?

Đặc điểm của giới Thực vật : sinh vật nhân thực, đa bào, cơ thể đã phân hoá thành nhiều mô và cơ quan khác nhau. Tế bào thực vật có thành chứa xenlulôzơ và chứa nhiều lục lạp.

Thực vật tự dưỡng nhờ quang hợp : sử dụng ánh sáng mặt trời để tổng hợp chất hữu cơ từ các chất vô cơ. Thực vật có đời sống cố định và cảm ứng chậm.

Phần lớn thực vật trên cạn chúng có lớp vỏ cutin ở ngoài chống thấm nước, phát triển hệ mạch dẫn để dẫn truyền nước, chất vô cơ và chất hữu cơ…


Câu 2: Hãy nêu các ngành của giới Thực vật.

Thực vật gồm các ngành chính sau :

– Ngành Rêu

– Ngành Quyết

– Ngành Hạt trần

– Ngành Hạt kín


Câu 3: Hãy chọn đáp án đúng.

3.1. Rêu là thực vật :

a) Chưa có hệ mạch

b) Thụ tinh nhờ gió

c) Thụ tinh nhờ côn trùng

d) Tinh trùng không roi

3.2. Quyết là thực vật :

a) Chưa có hệ mạch

b) Tinh trùng không roi

c) Thụ tinh nhờ nước

3.3. Hạt trần là thực vật :

a) Chưa có hệ mạch

b) Tinh trùng không roi

c) Thụ tinh nhờ nước

d) Hạt được bảo vệ trong quả

3.4. Hạt kín là thực vật :

a) Chưa có hệ mạch

b) Tinh trùng có roi

c) Thụ phấn nhờ gió

d) Hạt không được bảo vệ trong quả

– Rêu : a, c và d.

– Quyết : c.

– Hạt trần : a, b.

– Hạt kín : c.


Câu 4: Nêu đa dạng giới Thực vật.

(Học sinh tự giải)


Câu 5: Tại sao chúng ta phải bảo vệ rừng ?

Rừng cây có vai trò rất quan trọng trong việc điều hoà khí hậu (hấp thụ khí CO2, nhả khí 02 vào khí quyển), thực vật còn cản ánh sáng mặt trời và tốc độ gió, làm tăng lượng mưa khu vực, giữ đất, giữ nước, hạn chế sự xói mòn, sụt lở, lũ lụt và hạn hán. Rừng còn cung cấp gỗ, nguyên liệu cho công nghiệp và dược liệu…

Do vậy, chúng ta phải tích cực trồng cây gây rừng, bảo vệ rừng.

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!