Lớp 5

Toán lớp 5: Bài tập vận tốc, quãng đường và thời gian

Toán lớp 5: Bài tập vận tốc, quãng đường và thời gian tổng hợp những dạng toán về chuyển động và thời gian, giúp các em rèn kỹ năng giải Toán lớp 5 thật tốt, để đạt kết quả cao trong các bài kiểm tra, bài thi sắp tới.

Qua đó, cũng giúp thầy cô tham khảo để giao bài tập về nhà cho học sinh của mình, rèn thật tốt kỹ năng giải các bài toán liên quan tới vận tốc, quãng đường và thời gian. Mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây:

Bạn đang xem: Toán lớp 5: Bài tập vận tốc, quãng đường và thời gian

Bài tập vận tốc, quãng đường và thời gian

Câu 1: Chọn đáp án đúng trong các công thức dưới đây:

A. V = s x t

B. V = s : t

C. V = t : s

Câu 2: Quãng đường từ nhà Nam đến trường dài 150m, Nam đi bộ đến trường hết 15 phút. Hỏi mỗi giờ Nam đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

Trả lời:

Mỗi giờ Nam đi được …………km

Câu 3: Một ô tô đi từ tỉnh A đến tỉnh B hết 6 giờ. Hãy tính vận tốc của ô tô biết tỉnh A cách tỉnh B 240km?

Trả lời:

Vận tốc của ô tô là: ………..km/h.

Câu 4: Bác An đi xe máy từ Hà Nội về Hải Phòng lúc 7 giờ sáng, bác nghỉ giữa đường 30 phút và tới Hải Phòng lúc 11 giờ 30 phút. Hãy tính vận tốc bác An đi biết quãng đường Hà Nội – Hải Phòng dài 171,6km?

Trả lời:

Vận tốc bác An đi là: ……….km/h.

Câu 5: Một ô tô đi từ A đến B hết 3 giờ, lúc trở về do ngược gió nên mỗi giờ ô tô đi chậm hơn lúc đi 5km và về A muộn hơn 1 giờ so với lúc đi. Hãy tính quãng đường AB?

Trả lời:

Quãng đường AB dài ………..km.

Câu 6: Một ca nô đi trên một khúc sông dài 15km hết 30 phút. Lúc về do ngược dòng nên đi chậm hơn so với lúc đi 30 phút. Hỏi vận tốc lúc về của ca nô là bao nhiêu?

Trả lời:

Vận tốc lúc về của ca nô là ………..km/h.

Câu 7: Một tàu hỏa đang chạy với vận tốc 40km/h, phía sau cách đó 8km có một ô tô đi cùng hướng với tàu và chỉ sau 2 giờ đã đuổi kịp tàu hỏa. Tính vận tốc của ô tô?

Trả lời:

Vận tốc của ô tô là: ……… km/h.

Câu 8: Một xe máy đi từ A đến B hết 5 giờ và đi từ B về A hết 7 giờ. Hãy tính vận tốc của xe máy lúc đi biết vận tốc lúc đi nhanh hơn lúc về là 12km/giờ?

Trả lời:

Vận tốc của xe máy lúc đi là: ……… km/h.

Câu 9: Sau 2 giờ đi bộ, Mạnh đi từ nhà đến huyện. Hãy tính quãng đường từ nhà Mạnh đến huyện, biết vận tốc Mạnh đi là 6km/giờ?

Trả lời:

Quãng đường từ nhà Mạnh đến huyện dài ……….. km.

Câu 10: Một tàu thủy đi từ A đến B hết 3 giờ. Cùng lúc đó một ca nô đi từ B đến A với vận tốc 45km/giờ và đến A sau 2 giờ đi. Hãy tính vận tốc của tàu thủy?

Trả lời:

Vận tốc của tàu thủy là: ………. km/h.

Câu 11: Một xe máy đi từ A đến B với vận tốc là 25km/giờ. Sau khi đi được 12 phút thì một ô tô bắt đầu xuất phát từ A đi cùng hướng với xe máy và sau 1 giờ thì gặp xe máy ở B. Hãy tính vận tốc của ô tô theo đơn vị km/giờ?

Trả lời:

Vận tốc của ô tô là: …….km/h.

Câu 12: Cùng một lúc ô tô xuất phát từ A vận tốc 45km/giờ và một xe xuất phát từ B với vận tốc 25km/giờ đi về phía nhau và gặp sau 2 giờ. Hỏi xe máy đi từ tỉnh B đến tỉnh A hết bao lâu?

Trả lời:

Xe máy đi từ tỉnh A đến tỉnh B hết ………. giờ.

Câu 13: Bạn Nam chạy thể dục trên 1 đoạn đường dài 1800m hết 20 phút. Hãy tính vận tốc của Nam.

Trả lời:

Vận tốc của Nam là: ………….km/h.

Câu 14: Nam đi bộ từ nhà đến trường mất 15 phút, Nga đi từ nhà đến trường hết 10 phút. Hỏi quãng đường từ nhà Nam đến trường dài bao xa, biết rằng hai bạn đi cùng với vận tốc và quãng đường từ nhà Nga đến trường dài 900m?

Trả lời:

Quãng đường từ nhà Nam đến trường dài …………m.

Câu 15: Một xe ca và một xe tải cách nhau 8km cùng xuất phát đi về phía Hà Nội. Sau 2 giờ hai xe gặp nhau ở Hà Nội. Hãy tính quãng đường xe ca đi đươc biết vận tốc xe tải bằng 19/21 vận tốc xe ca?

Trả lời:

Quãng đường xe ca đi được là ………….km.

Câu 16: Phải mất bao nhiêu phút để một xe máy đi với vận tốc 45km/giờ đi hết một quãng đường dài 15km?

Trả lời: ………. phút.

Câu 17: Một ca nô đi từ A đến B với vận tốc 30km/giờ. Lúc trở về do ngược dòng nên mỗi giờ đi được 25km và trở về A chậm hơn 1 giờ so với lúc đi. Hỏi ca nô đi từ B về A hết mấy giờ?

Trả lời:

Ca nô đi từ B về A hết …… giờ.

Câu 18: Cùng lúc hai ô tô xuất phát từ A và B đi về phía nhau. Xe thứ nhất đi đến B hết 3 giờ, xe thứ hai đi đến A hết 2 giờ. Hỏi họ gặp nhau sau mấy giờ đi?

Trả lời:

Họ gặp nhau sau ………. giờ.

Câu 19: Một xe máy đi với vận tốc gấp 3 lần vận tốc của một xe đạp. Nếu xe máy đi từ A đến B hết 1/3 giờ thì xe đạp đi từ B đến A hết bao lâu?

Trả lời:

Xe đạp đi từ B đến A hết ……….. giờ.

Câu 20: Một xe đạp đi từ A đến B, mỗi giờ đi được 1/5 quãng đường AB, một xe máy đi từ B về A mỗi giờ đi được 2/5 quãng đường AB. Hỏi cả hai xe xuất phát cùng lúc thì sau bao nhiêu phút sẽ gặp nhau?

Trả lời:

Hai xe sẽ gặp nhau sau …….. phút.

Bài tập Vận tốc nâng cao

Bài 1: Một người đi bộ khởi hành lúc 7 giờ tại tỉnh A và đến tỉnh B lúc 8 giờ 45 phút. Biết quãng đường từ A đến B dài 7km. Hỏi người đó đi với vận tốc bằng bao nhiêu?

Bài giải:

Thời gian người đó đi bộ từ tỉnh A đến tỉnh B là:

8 giờ 45 phút – 7 giờ = 1 giờ 45 phút

Đổi 1 giờ 45 phút = 1,75 giờ

Vận tốc của người đó là:

7 : 1,75 = 4 (km/giờ)

Đáp số: 4km/giờ

Bài 2: Một người chạy từ điểm A đến điểm B và từ điểm B quay về điểm A hết 3 phút 50 giây, biết khoảng cách giữa hai điểm A và B dài 575m. Tính vận tốc chạy của người đó bằng m/giây?

Bài giải:

Đổi 3 phút 50 giây = 230 giây

Người đó chạy từ điểm A đến điểm B và từ điểm B quay về điểm A nên quãng đường người đó chạy được dài:

575 + 575 = 1150 (m)

Vận tốc chạy của người đó là:

1150 : 230 = 5 (m/giây)

Đáp số: 5 m/giây

Bài 3: Có hai chiếc máy bay bay trên một tuyến đường từ sân bay A đến sân bay B. Máy bay thứ nhất bay hết tuyến đường mất 2 giờ 30 phút, máy bay thứ hai bay hết tuyến đường trong 2 giờ 20 phút. Tìm vận tốc của mỗi chiếc máy bay, biết rằng trung bình 1 phút máy bay thứ nhất bay chậm hơn máy bay thứ hai 1km.

Bài giải:

Đổi 2 giờ 30 phút = 2,5 giờ và 2 giờ 20 phút = 7/3 phút

Một phút máy bay thứ nhất bay chậm hơn máy bay thứ hai 1km tứ là một giờ bay chậm hơn 60km

Do cùng quãng đường bay nên tỉ số vận tốc hay máy bay tỉ lệ nghịch với tỉ số thời gian

Ta có tỉ lệ:

Vận tốc máy bay 1/vận tốc máy bay 2 = thời gian máy bay 2/thời gian máy bay 1

= 7/3 : 2,5 = 14/15

Hiệu số phần bằng nhau là: 15 – 14 = 1

Vận tốc máy bay thứ nhất là:

60 : 1 x 14 = 840 (km/giờ)

Vận tốc máy bay thứ hai là:

60 : 1 x 15 = 900 (km/giờ)

Đáp số: máy bay thứ nhất 840km/giờ; máy bay thứ hai 900km/giờ

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giáo dục Lớp 5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!