Giải bài tập

Giải Bài tập trắc nghiệm trang 22 SBT Sinh 11: Ánh sáng có hiệu quả nhất đối với quang hợp là ánh sáng gì ?

Giài tập trắc nghiệm trang 22 SBT Sinh 11. Chương I Chuyển hóa vật chất và năng lượng. Câu 18: Pha sáng của quang hợp sẽ cung cấp cho chu trình Canvin…; Ánh sáng có hiệu quả nhất đối với quang hợp là ánh sáng gì ?

18. Pha sáng của quang hợp sẽ cung cấp cho chu trình Canvin

A. năng lượng ánh sáng.

Bạn đang xem: Giải Bài tập trắc nghiệm trang 22 SBT Sinh 11: Ánh sáng có hiệu quả nhất đối với quang hợp là ánh sáng gì ?

B. \(H_2O\).

C. \(CO_2\).

D. ATP và NADPH.

19. Ti thể và lục lạp đều

A. tổng hợp ATP.

B. khử NAD+ thành NADH

C. lấy electron từ \(H_2O\).

D. giải phóng \(O_2\).

20. Trong quang hợp, các nguyên tử ôxi của CO2 cuối cùng sẽ có mặt ở

A. \(O_2\) thải ra.                                       B. glucôzơ.

C. \(O_2\) và glucôzơ.                               D. glucôzơ và \(H_2O\)

21. Ánh sáng có hiệu quả nhất đối với quang hợp là

A. xanh lục và vàng.                            B. vàng và xanh tím.

C. xanh lơ và đỏ.                                D. da cam và đỏ.

E. đỏ và xanh tím.

22. Phần lớn các chất hữu cơ của thực vật được tạo thành từ

A. \(H_2O\)                                    B. các chất khoáng,

C. \(CO_2\).                                   D.nitơ.

23. Vì sao thực vật C4 có năng suất cao hơn thực vật C3 ?

A. Vì tận dụng được nồng độ \(CO_2\)

B. Vì nhu cầu nước thấp.

C. Vì tận dụng được ánh sáng cao.

D. Vì không có hô hấp sáng.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài tập trắc nghiệm trang 22 SBT Sinh 11: Ánh sáng có hiệu quả nhất đối với quang hợp là ánh sáng gì ?” state=”close”]

Giài tập trắc nghiệm trang 22 SBT Sinh 11. Chương I Chuyển hóa vật chất và năng lượng. Câu 18: Pha sáng của quang hợp sẽ cung cấp cho chu trình Canvin…; Ánh sáng có hiệu quả nhất đối với quang hợp là ánh sáng gì ?

18. Pha sáng của quang hợp sẽ cung cấp cho chu trình Canvin

A. năng lượng ánh sáng.

B. \(H_2O\).

C. \(CO_2\).

D. ATP và NADPH.

19. Ti thể và lục lạp đều

A. tổng hợp ATP.

B. khử NAD+ thành NADH

C. lấy electron từ \(H_2O\).

D. giải phóng \(O_2\).

20. Trong quang hợp, các nguyên tử ôxi của CO2 cuối cùng sẽ có mặt ở

A. \(O_2\) thải ra.                                       B. glucôzơ.

C. \(O_2\) và glucôzơ.                               D. glucôzơ và \(H_2O\)

21. Ánh sáng có hiệu quả nhất đối với quang hợp là

A. xanh lục và vàng.                            B. vàng và xanh tím.

C. xanh lơ và đỏ.                                D. da cam và đỏ.

E. đỏ và xanh tím.

22. Phần lớn các chất hữu cơ của thực vật được tạo thành từ

A. \(H_2O\)                                    B. các chất khoáng,

C. \(CO_2\).                                   D.nitơ.

23. Vì sao thực vật C4 có năng suất cao hơn thực vật C3 ?

A. Vì tận dụng được nồng độ \(CO_2\)

B. Vì nhu cầu nước thấp.

C. Vì tận dụng được ánh sáng cao.

D. Vì không có hô hấp sáng.

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!