Giải bài tập

Giải Bài 1, 2, 3, 4 trang 19 SBT Sinh 11: Thế nước của cơ quan nào trong cây là thấp nhất ?

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 19 SBT Sinh 11. Chương I Chuyển hóa vật chất và năng lượng. Câu 1: Thế nước của cơ quan nào trong cây là thấp nhất ?; Sự hút khoáng thụ động của tế bào phụ thuộc vào đâu ?

Chọn phương án đúng hoặc đúng nhất trong mỗi câu sau.

1. Thế nước của cơ quan nào trong cây là thấp nhất ?

Bạn đang xem: Giải Bài 1, 2, 3, 4 trang 19 SBT Sinh 11: Thế nước của cơ quan nào trong cây là thấp nhất ?

A. Các lông hút ở rễ.

B. Các mạch gỗ ở thân,

C. Lá cây.

D. Cành cây.

2. Sự hút khoáng thụ động của tế bào phụ thuộc vào

A.hoạt động trao đổi chất.

B. chênh lệch nồng độ ion.

C. cung cấp năng lượng.

D. hoạt động thẩm thấu

3. Sự xâm nhập chất khoáng chủ động của tế bào phụ thuộc vào

A. gradient nồng độ chất tan.

B. hiệu điện thế màng.

C. trao đổi chất của tế bào.

D. tham gia của năng lượng.

4. Các nguyên tố vi lượng cần cho cây với số lượng nhỏ, nhưng có vai trò quan trọng, vì

A. chúng cần cho một sô pha sinh trưởng.

B. chúng được tích luỹ trong hạt.

C. chúng tham gia vào hoạt động chính của các enzim.

D. chúng có trong cấu trúc của tất cả bào quan.

ĐÁP ÁN

1 2 3 4
C B D C

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 1, 2, 3, 4 trang 19 SBT Sinh 11: Thế nước của cơ quan nào trong cây là thấp nhất ?” state=”close”]Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 19 SBT Sinh 11. Chương I Chuyển hóa vật chất và năng lượng. Câu 1: Thế nước của cơ quan nào trong cây là thấp nhất ?; Sự hút khoáng thụ động của tế bào phụ thuộc vào đâu ?

Chọn phương án đúng hoặc đúng nhất trong mỗi câu sau.

1. Thế nước của cơ quan nào trong cây là thấp nhất ?

A. Các lông hút ở rễ.

B. Các mạch gỗ ở thân,

C. Lá cây.

D. Cành cây.

2. Sự hút khoáng thụ động của tế bào phụ thuộc vào

A.hoạt động trao đổi chất.

B. chênh lệch nồng độ ion.

C. cung cấp năng lượng.

D. hoạt động thẩm thấu

3. Sự xâm nhập chất khoáng chủ động của tế bào phụ thuộc vào

A. gradient nồng độ chất tan.

B. hiệu điện thế màng.

C. trao đổi chất của tế bào.

D. tham gia của năng lượng.

4. Các nguyên tố vi lượng cần cho cây với số lượng nhỏ, nhưng có vai trò quan trọng, vì

A. chúng cần cho một sô pha sinh trưởng.

B. chúng được tích luỹ trong hạt.

C. chúng tham gia vào hoạt động chính của các enzim.

D. chúng có trong cấu trúc của tất cả bào quan.

ĐÁP ÁN

1 2 3 4
C B D C

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!