Giải bài tập

Giải Bài 7, 8, 9 trang 192 SGK Vật lý lớp 10: Biến dạng cơ của vật rắn

Bài 35 Biến dạng cơ của vật rắn Lý 10. Giải bài 7, 8, 9 trang 192 SGK Vật lý lớp 10. Một sợi dây thép đường kính 1,5mm có độ dài ban đầu là 5,2 m; Muốn thanh rắn dài thêm 1cm, vật nặng phải có khối lượng là bao nhiêu?

Bài 7: Một sợi dây thép đường kính 1,5mm có độ dài ban đầu là 5,2 m. Tính hệ số đàn hồi của sợi dây thép, biết suất đàn hồi của thép là E = 2.1011 Pa

Bạn đang xem: Giải Bài 7, 8, 9 trang 192 SGK Vật lý lớp 10: Biến dạng cơ của vật rắn

k = (E.S)/lo =(E.3,14.d)/lo=181153846 (N/m)


Bài 8: Một thanh rắn đồng chất tiết diện đều có hệ số đàn hồi là 100 N/m, đầu trên gắn cố định vàầu dưới treo một vật nặng để thanh bị biến dạng đàn hồi.Biết gia tốc rơi tự do g = 10m/s2. Muốn thanh rắn dài thêm 1cm, vật nặng phải có khối lượng là bao nhiêu?


Bài 9: Một thanh thép tròn đường kính 20mm có suất đàn hồi  E = 2. 1011 Pa. Giữ chặt một đầu thanh và nén đầu còn lại bằng một lực F = 1,57.105N để thanh này biến dạng đàn hồi.Tính độ biến dạng tỉ đối của thanh.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 7, 8, 9 trang 192 SGK Vật lý lớp 10: Biến dạng cơ của vật rắn” state=”close”]Bài 35 Biến dạng cơ của vật rắn Lý 10. Giải bài 7, 8, 9 trang 192 SGK Vật lý lớp 10. Một sợi dây thép đường kính 1,5mm có độ dài ban đầu là 5,2 m; Muốn thanh rắn dài thêm 1cm, vật nặng phải có khối lượng là bao nhiêu?

Bài 7: Một sợi dây thép đường kính 1,5mm có độ dài ban đầu là 5,2 m. Tính hệ số đàn hồi của sợi dây thép, biết suất đàn hồi của thép là E = 2.1011 Pa

k = (E.S)/lo =(E.3,14.d)/lo=181153846 (N/m)


Bài 8: Một thanh rắn đồng chất tiết diện đều có hệ số đàn hồi là 100 N/m, đầu trên gắn cố định vàầu dưới treo một vật nặng để thanh bị biến dạng đàn hồi.Biết gia tốc rơi tự do g = 10m/s2. Muốn thanh rắn dài thêm 1cm, vật nặng phải có khối lượng là bao nhiêu?


Bài 9: Một thanh thép tròn đường kính 20mm có suất đàn hồi  E = 2. 1011 Pa. Giữ chặt một đầu thanh và nén đầu còn lại bằng một lực F = 1,57.105N để thanh này biến dạng đàn hồi.Tính độ biến dạng tỉ đối của thanh.

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!