Giải bài tập

Vật Lý 10: Chuyển động cơ (Giải Bài 1,2,3 ,4,5,6 ,7,8,9 trang 11)

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang 11 SGK Vật Lý 10: Chuyển động cơ – Chương 1 Động học chất điểm – Phần 1 Cơ học.

1.Chất điểm là gì?

Một vật chuyển động được coi là một chất điểm nếu kích thước của nó rất nhỏ so với độ dài đường đi. Chất điểm có khối lượng là khối lượng của vật

Bạn đang xem: Vật Lý 10: Chuyển động cơ (Giải Bài 1,2,3 ,4,5,6 ,7,8,9 trang 11)


2. Nêu cách xác định vị trí của một ô tô trên quốc lộ.

– Đường quốc lộ ta xem như là đường thẳng, chiều không đổi.
– Chọn trục Ox cùng phương với đường quốc lộ, hướng và gốc tọa độ tùy ý.
– xác định vị trí của ô tô so với O. (O là gốc tọa độ gắn với vật mốc mà ta chọn)


3. Nêu các cách xác định vị trí của một vật trên một mặt phẳng?

Có thể xác định vị trí một vật ( một điểm ) trong mặt phẳng bằng các xác định tọa-độ của nó.

Ta có thể sử dụng :
-Hệ trục tọa-độ vuông góc ( tọa-độ Đề -Các) để xác định tọa-độ 1 điểm theo theo khoảng cách so với trục X,Y hoặc

– Hệ tọa-độ cực , xác định tọa-độ 1 điểm theo góc ( so với trục hoành) và khoảng cách ( so với điểm chuẩn (điểm gốc)


Bài 4: Phân biệt hệ tọa-độ và hệ quy chiếu.

Hệ tọa-độ là hệ trục vuông góc dùng để xác định vị trí của vật trong không gian
Hệ quy chiếu là một hệ toạ-độ gắn với vật mốc, mốc thời gian và đồng hồ.


4. Trường hợp nào dưới đây có thể coi vật là chất điểm?

A. Trái đất trong chuyển động tự quay quanh mình nó.

B. Hai hòn bi lúc va chạm với nhau.

C. Người nhảy cầu lúc đang rơi xuống nước.

D. Giọt nước mưa lúc đang rơi.


6. Một người chỉ cho một người khách du lịch như sau: ” Ông hãy đi dọc theo phố này đến một bờ hồ lớn. Đứng tại đó, nhìn sang bên kia hồ theo hướng Tây Bắc, ông sẽ thấy tòa nhà của khách sạn S”. Người chỉ đường đã xác định vị trí của khách sạn S theo cách nào?

A. Cách dùng đường đi và vật làm mốc.

B. Cách dùng các trục tọa độ.

C. Dùng cả hai cách A và B.

D. Không dùng cả hai cách A và B.

C. (Người đã dùng cách A để chỉ cho khách du lịch đi đến bờ hồ và dùng cách B để chỉ cho khách nhìn thấy vị trí của khách sạn S).


Bài 7: Trong các cách chọn hệ trục tọa độ và mốc thời gian dưới đây, cách nào thích hợp nhất để xác định vị trí của một máy bay đang bay trên đường dài?

A. Khoảng cách đến ba sân bay lớn; t = 0 là lúc máy bay cất cánh.

B. Khoảng cách đến ba sân bay lớn; t = 0 là 0 giờ quốc tế.

C. Kinh độ, vĩ độ địa lí và độ cao của máy bay; t = 0 là lúc máy bay cất cánh.

D. Kinh độ, vĩ độ địa lí và độ cao của máy bay; t = 0 là 0 giờ quốc tế


8. Để xác định vị trí của một tàu biển giữa đại dương, người ta dùng những tọa độ nào?

Người ta dùng kinh độ và vĩ độ của tàu.


9. Nếu lấy mốc thời gian là lúc 5 giờ 15 phút thì sau ít nhất bao lâu kim phút đuổi kịp kim giờ?

Lúc 5h15′ kim phút ở vị trí : đơn vị phút thứ 15 trên đồng hồ

=> Quãng đường chênh lệch:

2016-09-18_161119

Vận tốc kim phút = 1 (vòng đồng hồ / h)

Vận tốc kim giờ 5/60 = 1/12 (vòng đồng hồ / h)

=> Hiệu vận tốc : 1 – 1/12 = 11/12  (vòng đồng hồ / h)

=> Thời gian để kim phút đuổi kịp kim giờ:

2016-09-18_161232

Đáp án: 12’16,36”

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Vật Lý 10: Chuyển động cơ (Bài 1,2,3 ,4,5,6 ,7,8,9 trang 11)” state=”close”]

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang 11 SGK Vật Lý 10: Chuyển động cơ – Chương 1 Động học chất điểm – Phần 1 Cơ học.

1.Chất điểm là gì?

Một vật chuyển động được coi là một chất điểm nếu kích thước của nó rất nhỏ so với độ dài đường đi. Chất điểm có khối lượng là khối lượng của vật


2. Nêu cách xác định vị trí của một ô tô trên quốc lộ.

– Đường quốc lộ ta xem như là đường thẳng, chiều không đổi.
– Chọn trục Ox cùng phương với đường quốc lộ, hướng và gốc tọa độ tùy ý.
– xác định vị trí của ô tô so với O. (O là gốc tọa độ gắn với vật mốc mà ta chọn)


3. Nêu các cách xác định vị trí của một vật trên một mặt phẳng?

Có thể xác định vị trí một vật ( một điểm ) trong mặt phẳng bằng các xác định tọa-độ của nó.

Ta có thể sử dụng :
-Hệ trục tọa-độ vuông góc ( tọa-độ Đề -Các) để xác định tọa-độ 1 điểm theo theo khoảng cách so với trục X,Y hoặc

– Hệ tọa-độ cực , xác định tọa-độ 1 điểm theo góc ( so với trục hoành) và khoảng cách ( so với điểm chuẩn (điểm gốc)


Bài 4: Phân biệt hệ tọa-độ và hệ quy chiếu.

Hệ tọa-độ là hệ trục vuông góc dùng để xác định vị trí của vật trong không gian
Hệ quy chiếu là một hệ toạ-độ gắn với vật mốc, mốc thời gian và đồng hồ.


4. Trường hợp nào dưới đây có thể coi vật là chất điểm?

A. Trái đất trong chuyển động tự quay quanh mình nó.

B. Hai hòn bi lúc va chạm với nhau.

C. Người nhảy cầu lúc đang rơi xuống nước.

D. Giọt nước mưa lúc đang rơi.


6. Một người chỉ cho một người khách du lịch như sau: ” Ông hãy đi dọc theo phố này đến một bờ hồ lớn. Đứng tại đó, nhìn sang bên kia hồ theo hướng Tây Bắc, ông sẽ thấy tòa nhà của khách sạn S”. Người chỉ đường đã xác định vị trí của khách sạn S theo cách nào?

A. Cách dùng đường đi và vật làm mốc.

B. Cách dùng các trục tọa độ.

C. Dùng cả hai cách A và B.

D. Không dùng cả hai cách A và B.

C. (Người đã dùng cách A để chỉ cho khách du lịch đi đến bờ hồ và dùng cách B để chỉ cho khách nhìn thấy vị trí của khách sạn S).


Bài 7: Trong các cách chọn hệ trục tọa độ và mốc thời gian dưới đây, cách nào thích hợp nhất để xác định vị trí của một máy bay đang bay trên đường dài?

A. Khoảng cách đến ba sân bay lớn; t = 0 là lúc máy bay cất cánh.

B. Khoảng cách đến ba sân bay lớn; t = 0 là 0 giờ quốc tế.

C. Kinh độ, vĩ độ địa lí và độ cao của máy bay; t = 0 là lúc máy bay cất cánh.

D. Kinh độ, vĩ độ địa lí và độ cao của máy bay; t = 0 là 0 giờ quốc tế


8. Để xác định vị trí của một tàu biển giữa đại dương, người ta dùng những tọa độ nào?

Người ta dùng kinh độ và vĩ độ của tàu.


9. Nếu lấy mốc thời gian là lúc 5 giờ 15 phút thì sau ít nhất bao lâu kim phút đuổi kịp kim giờ?

Lúc 5h15′ kim phút ở vị trí : đơn vị phút thứ 15 trên đồng hồ

=> Quãng đường chênh lệch:

2016-09-18_161119

Vận tốc kim phút = 1 (vòng đồng hồ / h)

Vận tốc kim giờ 5/60 = 1/12 (vòng đồng hồ / h)

=> Hiệu vận tốc : 1 – 1/12 = 11/12  (vòng đồng hồ / h)

=> Thời gian để kim phút đuổi kịp kim giờ:

2016-09-18_161232

Đáp án: 12’16,36”

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!