Giải bài tập

Giải Bài tập vật lý 10: Sự rơi tự do: Giải Bài 1,2,3 ,4,5,6 ,7,8,9,10 ,11,12 trang 27

Bài 4 SGK Vật Lý 10: Sự rơi tự do – giải bài tập 1,2,3, 4,5,6, 7,8,9,10,11,12 trang 27 .

1. Yếu tố nào ảnh hưởng tới sự rơi nhanh, chậm của các vật khác nhau trong không khí?

– Trong không khí các vật rơi nhanh, chậm khác nhau. Nguyên nhân chính của hiện tượng này là do lực cản của không khí tác dụng lên các vật khác nhau là khác nhau.

Bạn đang xem: Giải Bài tập vật lý 10: Sự rơi tự do: Giải Bài 1,2,3 ,4,5,6 ,7,8,9,10 ,11,12 trang 27


2. Nếu loại bỏ được ảnh hưởng của không khí thì các vật sẽ rơi như thế nào?

Nếu loại bỏ được ảnh hưởng của không khí thì mọi vật sẽ rơi nhanh như nhau. Sự rơi của các vật trong trường hợp này gọi là sự rơi tự do.


3.  Sự rơi tự do là sự rơi chỉ dưới tác dụng của trọng lực.


Bài 4: Nêu các đặc điểm của sự rơi tự do.

+ Phương của chuyển động rơi tự do là phương thẳng đứng (phương của dây dọi).

+ Chiều của chuyển động rơi tự do là chiều từ trên xuống dưới.

+ Chuyển động rơi tự do là chuyển động thẳng nhanh dần đều.


Bài 5: Trong trường hợp nào các vật rơi tự do với cùng một gia tốc g?

+ Tại một nơi nhất định trên Trái Đất và ở gần mặt đất, các vật đều rơi tự do với cùng một gia tốc g.


Bài 6: Viết các công thức tính vận tốc và quãng đường đi được của vật rơi tự do.

2016-11-04_201940


Bài 7: Chuyển động của vật nào dưới đây sẽ được coi là rơi tự do nếu được thả rơi.

A. Một cái lá cây rụng.

B. Một sợi chỉ.

C. Một chiếc khăn tay.

D. Một mẩu phấn.


Bài 8: Chuyển động nào dưới đây có thể coi như là chuyển động rơi tự do?

A. Chuyển động của một hòn sỏi được ném lên cao.

B. Chuyển động của hòn sỏi được ném theo phương nằm ngang.

C. Chuyển động của một hòn sỏi được ném theo phương xiên góc.

D. Chuyển động của một hòn sỏi được thả rơi xuống.


Bài 9: Thả rơi hòn đá từ độ cao h xuống đất. Hòn đá rơi trong 1 s. Nếu thả hòn đá đó từ độ cao 4h xuống đất thì hòn đá rơi trong bao lâu?

A. 4s

B. 2s

C. √2s

D. Một đáp số khác

Áp dụng công thức đường đi của sự rơi tự do

2016-09-19_223615

với s = h = 20m; g = 10 m/s2.

=> t = √2s => t = 2s

Chọn B.


Bài 10: Một vật nặng rơi từ độ cao 20m xuống đất. Tính thời gian rơi và vận tốc của vật khi chạm đất. Lấy g = 10 m/s2.

Chọn gốc tọa độ, gốc thời gian lúc vật bắt đầu rơi, trục tọa độ thẳng đứng, chiều hướng xuống. Ta có phương trình đường đi s = gt²/2

Khi vật chạm đất s = h

2016-09-19_224024

Áp dụng công thức: v = gt => v = 2.10 => v = 20 m/s


Bài 11 trang 27 Lý 10: Thả một hòn đá rơi từ miệng một cái hang sâu xuống đến đáy. Sau 4s kể từ lúc bắt đầu thả thì nghe tiếng hòn đá chạm vào đáy. Tính chiều sâu của hang. Biết vận tốc truyền âm trong không khí là 330 m/s. Lấy g = 9,8 m/s2.

– Gọi t1 là thời gian hòn đá rơi từ miệng hang xuống đến đáy hang
⇒ ( 4 -t1) là thời gian âm truyền từ đáy hang đến miệng hang
– Chiều sâu của hang (đường đi của đá) cũng là quãng đường âm thanh truyền đi
– Theo đề bài ra ta có phương trình:

2016-09-20_215529

2016-09-20_215644Chiều sâu của hang:

2016-09-20_215715

=> h = 70,756m


Bài 12 trang 27: Thả một hòn sỏi từ trên gác cao xuống đất. Trong giây cuối cùng hòn sỏi rơi được quãng đường 15 m. Tính độ cao của điểm từ đó bắt đầu thả hòn sỏi. Lấy g = 10 m/s2.

– Gọi t1 là thời gian hòn sỏi rơi từ độ cao của gác xuống đất
Độ cao của gác (quãng đướng sỏi rơi trong thời gian t giây
h1 = 1/2gt² = 5t²

Quãng đường sỏi rơi trong thời gian ( t -1)s
h2 = 1/2g (t -1)² = 5 (t² – 2t +1) = 5t² – 10t + 5

Quãng đường sỏi rơi trong giây cuối cùng
h’ = h1 – h2 = 5t² – (5t² – 10t + 5) = 10t -5
mà h’ = 15 => t = 2s
Độ cao của gác H1 = 5.4 = 20 m

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài tập vật lý 10: Sự rơi tự do: Bài 1,2,3 ,4,5,6 ,7,8,9,10 ,11,12 trang 27″ state=”close”]

Bài 4 SGK Vật Lý 10: Sự rơi tự do – giải bài tập 1,2,3, 4,5,6, 7,8,9,10,11,12 trang 27 .

1. Yếu tố nào ảnh hưởng tới sự rơi nhanh, chậm của các vật khác nhau trong không khí?

– Trong không khí các vật rơi nhanh, chậm khác nhau. Nguyên nhân chính của hiện tượng này là do lực cản của không khí tác dụng lên các vật khác nhau là khác nhau.


2. Nếu loại bỏ được ảnh hưởng của không khí thì các vật sẽ rơi như thế nào?

Nếu loại bỏ được ảnh hưởng của không khí thì mọi vật sẽ rơi nhanh như nhau. Sự rơi của các vật trong trường hợp này gọi là sự rơi tự do.


3.  Sự rơi tự do là sự rơi chỉ dưới tác dụng của trọng lực.


Bài 4: Nêu các đặc điểm của sự rơi tự do.

+ Phương của chuyển động rơi tự do là phương thẳng đứng (phương của dây dọi).

+ Chiều của chuyển động rơi tự do là chiều từ trên xuống dưới.

+ Chuyển động rơi tự do là chuyển động thẳng nhanh dần đều.


Bài 5: Trong trường hợp nào các vật rơi tự do với cùng một gia tốc g?

+ Tại một nơi nhất định trên Trái Đất và ở gần mặt đất, các vật đều rơi tự do với cùng một gia tốc g.


Bài 6: Viết các công thức tính vận tốc và quãng đường đi được của vật rơi tự do.

2016-11-04_201940


Bài 7: Chuyển động của vật nào dưới đây sẽ được coi là rơi tự do nếu được thả rơi.

A. Một cái lá cây rụng.

B. Một sợi chỉ.

C. Một chiếc khăn tay.

D. Một mẩu phấn.


Bài 8: Chuyển động nào dưới đây có thể coi như là chuyển động rơi tự do?

A. Chuyển động của một hòn sỏi được ném lên cao.

B. Chuyển động của hòn sỏi được ném theo phương nằm ngang.

C. Chuyển động của một hòn sỏi được ném theo phương xiên góc.

D. Chuyển động của một hòn sỏi được thả rơi xuống.


Bài 9: Thả rơi hòn đá từ độ cao h xuống đất. Hòn đá rơi trong 1 s. Nếu thả hòn đá đó từ độ cao 4h xuống đất thì hòn đá rơi trong bao lâu?

A. 4s

B. 2s

C. √2s

D. Một đáp số khác

Áp dụng công thức đường đi của sự rơi tự do

2016-09-19_223615

với s = h = 20m; g = 10 m/s2.

=> t = √2s => t = 2s

Chọn B.


Bài 10: Một vật nặng rơi từ độ cao 20m xuống đất. Tính thời gian rơi và vận tốc của vật khi chạm đất. Lấy g = 10 m/s2.

Chọn gốc tọa độ, gốc thời gian lúc vật bắt đầu rơi, trục tọa độ thẳng đứng, chiều hướng xuống. Ta có phương trình đường đi s = gt²/2

Khi vật chạm đất s = h

2016-09-19_224024

Áp dụng công thức: v = gt => v = 2.10 => v = 20 m/s


Bài 11 trang 27 Lý 10: Thả một hòn đá rơi từ miệng một cái hang sâu xuống đến đáy. Sau 4s kể từ lúc bắt đầu thả thì nghe tiếng hòn đá chạm vào đáy. Tính chiều sâu của hang. Biết vận tốc truyền âm trong không khí là 330 m/s. Lấy g = 9,8 m/s2.

– Gọi t1 là thời gian hòn đá rơi từ miệng hang xuống đến đáy hang
⇒ ( 4 -t1) là thời gian âm truyền từ đáy hang đến miệng hang
– Chiều sâu của hang (đường đi của đá) cũng là quãng đường âm thanh truyền đi
– Theo đề bài ra ta có phương trình:

2016-09-20_215529

2016-09-20_215644Chiều sâu của hang:

2016-09-20_215715

=> h = 70,756m


Bài 12 trang 27: Thả một hòn sỏi từ trên gác cao xuống đất. Trong giây cuối cùng hòn sỏi rơi được quãng đường 15 m. Tính độ cao của điểm từ đó bắt đầu thả hòn sỏi. Lấy g = 10 m/s2.

– Gọi t1 là thời gian hòn sỏi rơi từ độ cao của gác xuống đất
Độ cao của gác (quãng đướng sỏi rơi trong thời gian t giây
h1 = 1/2gt² = 5t²

Quãng đường sỏi rơi trong thời gian ( t -1)s
h2 = 1/2g (t -1)² = 5 (t² – 2t +1) = 5t² – 10t + 5

Quãng đường sỏi rơi trong giây cuối cùng
h’ = h1 – h2 = 5t² – (5t² – 10t + 5) = 10t -5
mà h’ = 15 => t = 2s
Độ cao của gác H1 = 5.4 = 20 m

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!