Giải bài tập

Giải Bài 5.1, 5.2, 5.3 trang 35 SBT hóa học 11: Tất cả các ankan đều có công thức phân tử CnH2n+2 ?

Bài 25 Ankan sách bài tập hóa học 11. Giải bài 5.1, 5.2, 5.3 trang 35. Câu 5.1: Cho các từ và cụm từ sau : ankan, xicloankan, hiđrocacbon no, hiđrocacbon không no, phản ứng thế; Tất cả các ankan đều có công thức phân tử CnH2n+2 ?

5.1. Cho các từ và cụm từ sau : ankan, xicloankan, hiđrocacbon no, hiđrocacbon không no, phản ứng thếHãy điền vào chỗ khuyết những từ thích hợp.

Hiđrocacbon mà phân tử chỉ có liên kết đơn được gọi là (1) ;

Bạn đang xem: Giải Bài 5.1, 5.2, 5.3 trang 35 SBT hóa học 11: Tất cả các ankan đều có công thức phân tử CnH2n+2 ?

Hiđrocacbon no có mạch không vòng được gọi là (2) ;

Hiđrocacbon no có một mạch vòng được gọi là (3) ;

Tính chất hoá học đặc trưng của hiđrocacbon no là (4) .

5.2. Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào sai ?

A. Tất cả các ankan đều có công thức phân tử CnH2n+2 .

B. Tất cả các chất có công thức phân tử CnH2n+2 đều là ankan.

C. Tất cả các ankan đều chỉ có liên kết đơn trong phân tử.

D. Tất cả các chất chỉ có liên kết đơn trong phân tử đều là ankan.

5.3. Chất  có tên là gì?

A. 3-isopropylpentan

B. 2-metyl-3-etylpentan

C. 3-etyl-2-metylpentan

D. 3-etyl-4-metylpentan

5.1.

(1) : hiđrocacbon no ;

(2) : ankan ;

(3) : xicloankan ;

(4) : phản ứng thế.

5.2. D.

5.3. C.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 5.1, 5.2, 5.3 trang 35 SBT hóa học 11: Tất cả các ankan đều có công thức phân tử CnH2n+2 ?” state=”close”]Bài 25 Ankan sách bài tập hóa học 11. Giải bài 5.1, 5.2, 5.3 trang 35. Câu 5.1: Cho các từ và cụm từ sau : ankan, xicloankan, hiđrocacbon no, hiđrocacbon không no, phản ứng thế; Tất cả các ankan đều có công thức phân tử CnH2n+2 ?

5.1. Cho các từ và cụm từ sau : ankan, xicloankan, hiđrocacbon no, hiđrocacbon không no, phản ứng thếHãy điền vào chỗ khuyết những từ thích hợp.

Hiđrocacbon mà phân tử chỉ có liên kết đơn được gọi là (1) ;

Hiđrocacbon no có mạch không vòng được gọi là (2) ;

Hiđrocacbon no có một mạch vòng được gọi là (3) ;

Tính chất hoá học đặc trưng của hiđrocacbon no là (4) .

5.2. Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào sai ?

A. Tất cả các ankan đều có công thức phân tử CnH2n+2 .

B. Tất cả các chất có công thức phân tử CnH2n+2 đều là ankan.

C. Tất cả các ankan đều chỉ có liên kết đơn trong phân tử.

D. Tất cả các chất chỉ có liên kết đơn trong phân tử đều là ankan.

5.3. Chất  có tên là gì?

A. 3-isopropylpentan

B. 2-metyl-3-etylpentan

C. 3-etyl-2-metylpentan

D. 3-etyl-4-metylpentan

5.1.

(1) : hiđrocacbon no ;

(2) : ankan ;

(3) : xicloankan ;

(4) : phản ứng thế.

5.2. D.

5.3. C.

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!