Giải bài tập

Giải Bài 4.27, 4.28 trang 32 SBT hóa học 11: Hãy sắp xếp mỗi phản ứng dưới đây vào loại phản ứng thích hợp (phản ứng thế, phản ứng tách, phản ứng cộng) ?

Bài 23 Phản ứng hữu cơ  SBT Hóa lớp 11. Giải bài 4.27, 4.28 trang 32. Câu 4.28: Hãy sắp xếp mỗi phản ứng dưới đây vào loại phản ứng thích hợp (phản ứng thế, phản ứng tách, phản ứng cộng)…;

4.27. Phản ứng \( \to \) \(C{H_3} – CH = CH – C{H_3} + {H_2}O\) thuộc loại phản ứng gì ?

A. Phản ứng thế.

Bạn đang xem: Giải Bài 4.27, 4.28 trang 32 SBT hóa học 11: Hãy sắp xếp mỗi phản ứng dưới đây vào loại phản ứng thích hợp (phản ứng thế, phản ứng tách, phản ứng cộng) ?

B. Phản ứng cộng.

C. Phản ứng tách.

D. Không thuộc về ba loại phản ứng trên.

4.28. Hãy sắp xếp mỗi phản ứng dưới đây vào loại phản ứng thích hợp (phản ứng thế, phản ứng tách, phản ứng cộng).

1.  + 2H2 \( \to \) CH3 – CH3

2. C2H5-Cl + NaOH \( \to \) C2H5OH + NaCl

3. C2H5-Cl + NaOH \( \to \) CH2=CH2 + NaCl + H20

4.  +  \( \to \) 

4.27. C

4.28.

1 – Phản ứng cộng ;

2 – Phản ứng thế ;

3 – Phản ứng tách ;

4 – Phản ứng cộng.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 4.27, 4.28 trang 32 SBT hóa học 11: Hãy sắp xếp mỗi phản ứng dưới đây vào loại phản ứng thích hợp (phản ứng thế, phản ứng tách, phản ứng cộng) ?” state=”close”]Bài 23 Phản ứng hữu cơ  SBT Hóa lớp 11. Giải bài 4.27, 4.28 trang 32. Câu 4.28: Hãy sắp xếp mỗi phản ứng dưới đây vào loại phản ứng thích hợp (phản ứng thế, phản ứng tách, phản ứng cộng)…;

4.27. Phản ứng \( \to \) \(C{H_3} – CH = CH – C{H_3} + {H_2}O\) thuộc loại phản ứng gì ?

A. Phản ứng thế.

B. Phản ứng cộng.

C. Phản ứng tách.

D. Không thuộc về ba loại phản ứng trên.

4.28. Hãy sắp xếp mỗi phản ứng dưới đây vào loại phản ứng thích hợp (phản ứng thế, phản ứng tách, phản ứng cộng).

1.  + 2H2 \( \to \) CH3 – CH3

2. C2H5-Cl + NaOH \( \to \) C2H5OH + NaCl

3. C2H5-Cl + NaOH \( \to \) CH2=CH2 + NaCl + H20

4.  +  \( \to \) 

4.27. C

4.28.

1 – Phản ứng cộng ;

2 – Phản ứng thế ;

3 – Phản ứng tách ;

4 – Phản ứng cộng.

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!