Giải bài tập

Giải Bài 31, 32 trang 16 SBT Toán Đại số 10: Cho a, b, c, d là những số thực và a

Bài 4. Các tập hợp số (tiếp theo) – SBT Đại 10: Giải bài 31, 32 trang 16 Sách bài tập Toán Đại số 10. Xác định tính đúng, sai của mỗi mệnh đề sau; Cho a, b, c, d là những số thực và aBài 31: Xác định tính đúng, sai của mỗi mệnh đề sau

a) \({\rm{[1;5]}} \cap {\rm{ (0;5)}} = {\rm{\{ }}0\} \)

b) \({\rm{( – 1;3)}} \cap {\rm{ (2;5)}} = (2;3)\)

Bạn đang xem: Giải Bài 31, 32 trang 16 SBT Toán Đại số 10: Cho a, b, c, d là những số thực và a

c) \(( – \infty ;2) \cup (2; + \infty ) = ( – \infty ; + \infty )\)

d) \((1;2) \cup (2;5) = (1;5)\)

a) Sai;

b) Sai;

c) Đúng;

d) Sai;


Bài 32: Cho a, b, c, d là những số thực và a < b < c < d. Xác định các tập hợp số sau:

a) \((a;b) \cap (c;d)\);

b) \((a;d)\backslash (b;c)\);

c) \((a;c{\rm{]}} \cap {\rm{[b}};d)\);

d) \((b;d) \cap (a;c)\);

a) \((a;b) \cap (c;d) = \emptyset \)

b) \((a;c{\rm{]}} \cap {\rm{[}}b;d) = {\rm{[}}b;c{\rm{]}}\)

c) \((a;d)\backslash (b;c) = (a;b{\rm{]}} \cup {\rm{[}}c;d)\)

d) \((b;d)\backslash (a;c) = {\rm{[}}c;d)\)

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 31, 32 trang 16 SBT Toán Đại số 10: Cho a, b, c, d là những số thực và a

” state=”close”]Bài 4. Các tập hợp số (tiếp theo) – SBT Đại 10: Giải bài 31, 32 trang 16 Sách bài tập Toán Đại số 10. Xác định tính đúng, sai của mỗi mệnh đề sau; Cho a, b, c, d là những số thực và aBài 31: Xác định tính đúng, sai của mỗi mệnh đề sau

a) \({\rm{[1;5]}} \cap {\rm{ (0;5)}} = {\rm{\{ }}0\} \)

b) \({\rm{( – 1;3)}} \cap {\rm{ (2;5)}} = (2;3)\)

c) \(( – \infty ;2) \cup (2; + \infty ) = ( – \infty ; + \infty )\)

d) \((1;2) \cup (2;5) = (1;5)\)

a) Sai;

b) Sai;

c) Đúng;

d) Sai;


Bài 32: Cho a, b, c, d là những số thực và a < b < c < d. Xác định các tập hợp số sau:

a) \((a;b) \cap (c;d)\);

b) \((a;d)\backslash (b;c)\);

c) \((a;c{\rm{]}} \cap {\rm{[b}};d)\);

d) \((b;d) \cap (a;c)\);

a) \((a;b) \cap (c;d) = \emptyset \)

b) \((a;c{\rm{]}} \cap {\rm{[}}b;d) = {\rm{[}}b;c{\rm{]}}\)

c) \((a;d)\backslash (b;c) = (a;b{\rm{]}} \cup {\rm{[}}c;d)\)

d) \((b;d)\backslash (a;c) = {\rm{[}}c;d)\)

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!