Giải bài tập

Giải Bài 13, 14, 15, 16 trang 73 Sách Hình học 10 nâng cao: Giải Bài tập trắc nghiệm chương II

Bài tập trắc nghiệm chương II. Giải bài 13, 14, 15, 16 trang 73 SGK Hình học lớp 10 nâng cao. Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC bằng bao nhiêu?; Tam giác ABC có ba cạnh là 6, 10, 8. Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác đó bằng bao nhiêu ?

Bài 13: Tam giác ABC có \(BC = 10,\,\widehat A = {30^0}\). Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC bằng bao nhiêu?

(A) 5;                                                       (B) 10;

Bạn đang xem: Giải Bài 13, 14, 15, 16 trang 73 Sách Hình học 10 nâng cao: Giải Bài tập trắc nghiệm chương II

(C) \({{10} \over {\sqrt 3 }}\);                                                   (D) \(10\sqrt 3 \).

Ta có \({a \over {\sin A}} = 2R\,\,\, \Rightarrow \,R = {a \over {2\sin A}} = {{10} \over {2.{\mathop{\rm s}\nolimits} {\rm{in3}}{0^0}}} = 10\).

Chọn (B)

Bài 14: Tam giác với ba cạnh là 5, 12 và 13 có diện tích bằng bao nhiêu ?

 (A) 30;                                                (B) \(20\sqrt 2 \);

(C) \(10\sqrt 3 \);                                            (D) 20

Ta có \({5^2} + {12^2} = {13^2}\) nên ABC là tam giác vuông .

Do đó \({S_{ABC}} = {1 \over 2}.5.12 = 30\).

Chọn (A).


Bài 15: Tam giác ABC có ba cạnh là 6, 10, 8. Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác đó bằng bao nhiêu ?

(A) \(\sqrt 3 \);                                                         (B) 4;

(C) 2;                                                             (D) 1.

Ta có \({6^2} + {8^2} = {10^2}\) nên ABC là tam giác vuông có cạnh huyền 10.

\(S = {1 \over 2}.6.8 = 24\,\,\,;\,\,p = {{6 + 8 + 10} \over 2} = 12\,\,\,\,\)

\(\Rightarrow \,\,r = {S \over p} = {{24} \over {12}} = 2\)

Chọn (C).


Bài 16: Tam giác ABC có \(\widehat B = {60^0}\,,\,\widehat C = {45^0}\,,\,AB = 5\). Hỏi cạnh AC bằng bao nhiêu ?

(A) \(5\sqrt 3 \);                                             (B) \(5\sqrt 2 \);

(C) \({{5\sqrt 6 } \over 2}\);                                              (D) 10.

Ta có \({b \over {\sin B}} = {c \over {\sin C}} = {5 \over {{\mathop{\rm s}\nolimits} {\rm{in4}}{5^0}}} = 5\sqrt 2 \)

\( \Rightarrow \,\,\,b = AC = 5\sqrt 2 .\sin {60^0} = {{5\sqrt 6 } \over 2}\).

Chọn (C).

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 13, 14, 15, 16 trang 73 Sách Hình học 10 nâng cao: Bài tập trắc nghiệm chương II” state=”close”]Bài tập trắc nghiệm chương II. Giải bài 13, 14, 15, 16 trang 73 SGK Hình học lớp 10 nâng cao. Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC bằng bao nhiêu?; Tam giác ABC có ba cạnh là 6, 10, 8. Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác đó bằng bao nhiêu ?

Bài 13: Tam giác ABC có \(BC = 10,\,\widehat A = {30^0}\). Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC bằng bao nhiêu?

(A) 5;                                                       (B) 10;

(C) \({{10} \over {\sqrt 3 }}\);                                                   (D) \(10\sqrt 3 \).

Ta có \({a \over {\sin A}} = 2R\,\,\, \Rightarrow \,R = {a \over {2\sin A}} = {{10} \over {2.{\mathop{\rm s}\nolimits} {\rm{in3}}{0^0}}} = 10\).

Chọn (B)

Bài 14: Tam giác với ba cạnh là 5, 12 và 13 có diện tích bằng bao nhiêu ?

 (A) 30;                                                (B) \(20\sqrt 2 \);

(C) \(10\sqrt 3 \);                                            (D) 20

Ta có \({5^2} + {12^2} = {13^2}\) nên ABC là tam giác vuông .

Do đó \({S_{ABC}} = {1 \over 2}.5.12 = 30\).

Chọn (A).


Bài 15: Tam giác ABC có ba cạnh là 6, 10, 8. Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác đó bằng bao nhiêu ?

(A) \(\sqrt 3 \);                                                         (B) 4;

(C) 2;                                                             (D) 1.

Ta có \({6^2} + {8^2} = {10^2}\) nên ABC là tam giác vuông có cạnh huyền 10.

\(S = {1 \over 2}.6.8 = 24\,\,\,;\,\,p = {{6 + 8 + 10} \over 2} = 12\,\,\,\,\)

\(\Rightarrow \,\,r = {S \over p} = {{24} \over {12}} = 2\)

Chọn (C).


Bài 16: Tam giác ABC có \(\widehat B = {60^0}\,,\,\widehat C = {45^0}\,,\,AB = 5\). Hỏi cạnh AC bằng bao nhiêu ?

(A) \(5\sqrt 3 \);                                             (B) \(5\sqrt 2 \);

(C) \({{5\sqrt 6 } \over 2}\);                                              (D) 10.

Ta có \({b \over {\sin B}} = {c \over {\sin C}} = {5 \over {{\mathop{\rm s}\nolimits} {\rm{in4}}{5^0}}} = 5\sqrt 2 \)

\( \Rightarrow \,\,\,b = AC = 5\sqrt 2 .\sin {60^0} = {{5\sqrt 6 } \over 2}\).

Chọn (C).

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!