Giải bài tập

Giải Bài 1, 2, 3 trang 181, 182 SBT Toán Đại số 10: Một đường tròn có bán kính 25 cm. Tìm độ dài của các cung trên đường tròn ….

Bài 1 Cung và góc lượng giác Sách bài tập Toán Đại số 10. Giải bài 1, 2, 3 trang 181, 182 Sách bài tập Toán Đại số 10. Câu 1: Đổi số đo của các góc sau ra độ, phút, giây…

Bài 1: Đổi số đo của các góc sau ra độ, phút, giây.

a) -4;

Bạn đang xem: Giải Bài 1, 2, 3 trang 181, 182 SBT Toán Đại số 10: Một đường tròn có bán kính 25 cm. Tìm độ dài của các cung trên đường tròn ….

b) \({\pi  \over {13}}\)

c) \({4 \over 7}\)

Đáp số:

a) \( – 4 \approx  – {229^0}10’59\);

b) \({\pi  \over {13}} \approx {13^0}50’21\);

c) \({4 \over 7} \approx {32^0}44’26\).

Bài 2: Đổi số đo của các cung sau ra rađian (chính xác đến 0,001).

a) \({137^0}\);

b) \( – {78^0}35’\);

c) \({26^0}\)

Đáp số:

a) \({137^0} \approx 2,391\);

b) \( – {78^0}35′ \approx  – 1,371\);

c) \({26^0} \approx 0,454\)

Bài 3: Một đường tròn có bán kính 25 cm. Tìm độ dài của các cung trên đường tròn có số đo 

a) \({{3\pi } \over 7}\);

b) \({49^0}\);

c) \({4 \over 3}\).

Đáp số:

a) \(l \approx 33,66cm\);

b) \(l \approx 21,380cm\);

c) \(l \approx 33,333cm\).

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 1, 2, 3 trang 181, 182 SBT Toán Đại số 10: Một đường tròn có bán kính 25 cm. Tìm độ dài của các cung trên đường tròn ….” state=”close”]Bài 1 Cung và góc lượng giác Sách bài tập Toán Đại số 10. Giải bài 1, 2, 3 trang 181, 182 Sách bài tập Toán Đại số 10. Câu 1: Đổi số đo của các góc sau ra độ, phút, giây…

Bài 1: Đổi số đo của các góc sau ra độ, phút, giây.

a) -4;

b) \({\pi  \over {13}}\)

c) \({4 \over 7}\)

Đáp số:

a) \( – 4 \approx  – {229^0}10’59\);

b) \({\pi  \over {13}} \approx {13^0}50’21\);

c) \({4 \over 7} \approx {32^0}44’26\).

Bài 2: Đổi số đo của các cung sau ra rađian (chính xác đến 0,001).

a) \({137^0}\);

b) \( – {78^0}35’\);

c) \({26^0}\)

Đáp số:

a) \({137^0} \approx 2,391\);

b) \( – {78^0}35′ \approx  – 1,371\);

c) \({26^0} \approx 0,454\)

Bài 3: Một đường tròn có bán kính 25 cm. Tìm độ dài của các cung trên đường tròn có số đo 

a) \({{3\pi } \over 7}\);

b) \({49^0}\);

c) \({4 \over 3}\).

Đáp số:

a) \(l \approx 33,66cm\);

b) \(l \approx 21,380cm\);

c) \(l \approx 33,333cm\).

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!