Giải bài tập

Giải Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 40 Vật lý 12: Sóng cơ và sự truyền sóng cơ

Bài 7 sóng cơ và sự truyền sóng cơ Lý 12.Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 40 SGK Vật lý 12. Sóng cơ là gì; Thế nào là sóng ngang ? Thế nào là sóng dọc? 

Bài 1: Sóng cơ là gì?

Bạn đang xem: Giải Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 40 Vật lý 12: Sóng cơ và sự truyền sóng cơ

Sóng cơ là những dao động cơ lan truyền trong môi trường vật chất theo thời gian


Bài 2: Thế nào là sóng ngang ? Thế nào là sóng dọc? 

Sóng ngang là sóng lan truyền trong đó các dao động diễn ra theo phương trùng với phương truyền năng lượng

Sóng dọc là sóng lan truyền trong đó các dao động diễn ra theo phương vuông góc với phương truyền năng lượng


Bài 3: Bước sóng là gì ?

Bước sóng là khoảng cách giữa hai đỉnh sóng (điểm mà sóng đạt giá trị lớn nhất).


Bài 4 : Viết phương trình sóng.

Nếu phương trình sóng tại nguồn O là uO = A.cos(ωt + φ) thì phương trình truyền sóng tại M M trên phương truyền sóng là:

                          \(u_{M}(t)=A.cos\left (\omega t +\psi -2\pi \frac{OM}{\lambda } \right )\).


Bài 5: Tại sao có thể nói sóng vừa có tính tuần hoàn theo thời gian, vừa có tính tuần hoàn theo không gian ?

Sóng là quá trình tuần hoàn theo thời gian có nghĩa là cứ sau một khoảng thời gian bằng một chu kì thì sự dao động của một điểm lại trở lại y như cũ. Sự tuần hoàn trong không gian thể hiện ở chỗ : những điểm nằm cách nhau những khoảng bằng số nguyên lần bước sóng, trên một phương truyền sóng, thì dao động giống hệt nhau.


Bài 6: Sóng cơ là gì ?

A. Là dao động lan truyền trong một môi trường.

B. Là dao động của mọi điểm trong một môi trường.

C. Là một dạng chuyển động đặc biệt của môi trường.

D. Là sự truyền chuyển động của các phần tử trong một môi trường.

Đáp án A.


Bài 7: Chọn câu đúng.

A. Sóng dọc là sóng truyền dọc theo một sợi dây.

B. Sóng dọc là sóng truyền theo phương thẳng đứng, còn sóng ngang là sóng truyền theo phương nằm ngang.

C. Sóng dọc là sóng trong đó phương dao động (của các phần tử môi trường) trùng với phương truyền.

D. Sóng dọc là sóng truyền theo trục tung, còn sóng ngang truyền theo trục hoành.

Đáp án C.


Bài 8: Trong thí nghiệm ở hình 7.1, cần rung dao động với tần số 50Hz. Ở một thời điểm t, người ta đo được đường kính 5 gợn sóng hình tròn liên tiếp lần lượt bằng 12,4 ; 14,3 ; 16,35 ; 18,3 và 20,45cm. Tính tốc độ truyền sóng.

\(4\lambda =\frac{20,45-12,4}{2}=4,025\)cm => λ = 1,006cm  ≈ 0,01m.

Vậy v = λ.f = 0,01.50 = 0,5m/s.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 40 Vật lý 12: Sóng cơ và sự truyền sóng cơ” state=”close”]Bài 7 sóng cơ và sự truyền sóng cơ Lý 12.Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 40 SGK Vật lý 12. Sóng cơ là gì; Thế nào là sóng ngang ? Thế nào là sóng dọc? 

Bài 1: Sóng cơ là gì?

Sóng cơ là những dao động cơ lan truyền trong môi trường vật chất theo thời gian


Bài 2: Thế nào là sóng ngang ? Thế nào là sóng dọc? 

Sóng ngang là sóng lan truyền trong đó các dao động diễn ra theo phương trùng với phương truyền năng lượng

Sóng dọc là sóng lan truyền trong đó các dao động diễn ra theo phương vuông góc với phương truyền năng lượng


Bài 3: Bước sóng là gì ?

Bước sóng là khoảng cách giữa hai đỉnh sóng (điểm mà sóng đạt giá trị lớn nhất).


Bài 4 : Viết phương trình sóng.

Nếu phương trình sóng tại nguồn O là uO = A.cos(ωt + φ) thì phương trình truyền sóng tại M M trên phương truyền sóng là:

                          \(u_{M}(t)=A.cos\left (\omega t +\psi -2\pi \frac{OM}{\lambda } \right )\).


Bài 5: Tại sao có thể nói sóng vừa có tính tuần hoàn theo thời gian, vừa có tính tuần hoàn theo không gian ?

Sóng là quá trình tuần hoàn theo thời gian có nghĩa là cứ sau một khoảng thời gian bằng một chu kì thì sự dao động của một điểm lại trở lại y như cũ. Sự tuần hoàn trong không gian thể hiện ở chỗ : những điểm nằm cách nhau những khoảng bằng số nguyên lần bước sóng, trên một phương truyền sóng, thì dao động giống hệt nhau.


Bài 6: Sóng cơ là gì ?

A. Là dao động lan truyền trong một môi trường.

B. Là dao động của mọi điểm trong một môi trường.

C. Là một dạng chuyển động đặc biệt của môi trường.

D. Là sự truyền chuyển động của các phần tử trong một môi trường.

Đáp án A.


Bài 7: Chọn câu đúng.

A. Sóng dọc là sóng truyền dọc theo một sợi dây.

B. Sóng dọc là sóng truyền theo phương thẳng đứng, còn sóng ngang là sóng truyền theo phương nằm ngang.

C. Sóng dọc là sóng trong đó phương dao động (của các phần tử môi trường) trùng với phương truyền.

D. Sóng dọc là sóng truyền theo trục tung, còn sóng ngang truyền theo trục hoành.

Đáp án C.


Bài 8: Trong thí nghiệm ở hình 7.1, cần rung dao động với tần số 50Hz. Ở một thời điểm t, người ta đo được đường kính 5 gợn sóng hình tròn liên tiếp lần lượt bằng 12,4 ; 14,3 ; 16,35 ; 18,3 và 20,45cm. Tính tốc độ truyền sóng.

\(4\lambda =\frac{20,45-12,4}{2}=4,025\)cm => λ = 1,006cm  ≈ 0,01m.

Vậy v = λ.f = 0,01.50 = 0,5m/s.

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!