Trắc nghiệm ôn tập

Mệnh đề nào dưới đây sai?

Câu hỏi:

Mệnh đề nào dưới đây sai?

A.
\(\int {\left[ {f\left( x \right) + g\left( x \right)} \right]} dx = \int {f\left( x \right)dx + } \int {g\left( x \right)dx} \) với mọi hàm f(x), g(x) liên tục trên R

Bạn đang xem: Mệnh đề nào dưới đây sai?

B.
\(\int {\left[ {f\left( x \right) – g\left( x \right)} \right]} dx = \int {f\left( x \right)dx – } \int {g\left( x \right)dx} \) với mọi hàm f(x), g(x) liên tục trên R

C.
\(\int {f\left( x \right)g\left( x \right)dx} = \int {f\left( x \right)dx.} \int {g\left( x \right)dx} \) với mọi hàm f(x), g(x) liên tục trên R

D.
\(\int {f’\left( x \right)dx} = f\left( x \right) + C\) với mọi hàm f(x) có đạo hàm trên R

Đáp án đúng: C

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!