Giải bài tập

Giải Bài trắc nghiệm 3, 4, 5, 6, 7 trang 186 Sinh lớp 11 Nâng cao – Chu kì kinh nguyệt của người không chịu sự điều hòa của hoocmôn?

Giải bài trắc nghiệm 3, 4, 5, 6, 7 trang 186 SGK Sinh học lớp 11 Nâng cao. Hoocmôn nào trong số các chất dưới đây không cần cho nuôi cấy mô thực vật? ; Chu kì kinh nguyệt của người không chịu sự điều hòa của hoocmôn?

Chọn phương án trả lời đúng:

3. Hoocmôn nào trong số các chất dưới đây không cần cho nuôi cấy mô thực vật?

Bạn đang xem: Giải Bài trắc nghiệm 3, 4, 5, 6, 7 trang 186 Sinh lớp 11 Nâng cao – Chu kì kinh nguyệt của người không chịu sự điều hòa của hoocmôn?

A. Auxin.                                         B. Gibêrelin.

c. Xitôkinin.                                     D. Êtilen.

 

Chọn B

4. Chu kì kinh nguyệt của người không chịu sự điều hòa của hoocmôn?

A. Ơstrogen.          B. Prôgestêron.

C Ecđixơn.             D. FSH.

 

Chọn A, B, D

5. Hình thức sinh sản vô tính được thể hiện ở cây:

A. Mía.                        B. Ngô.

C. Lạc.                        D. Sắn.

 

Chọn D

6. Biện pháp tránh thai được áp dụng phổ biến là:

A. Dùng bao cao su.

B. Đặt vòng tránh thai.

C. Xuất tinh ngoài âm đạo.

D. Dùng thuốc tránh thai.

E. Đình sản nam và nữ.

 

Chọn B

7. Hình thức sinh sản sinh dưỡng tự nhiên là:

A. Cây mới được tạo ra từ một đoạn thân cắm xuống đất.

B. Cây mới được tạo ra từ chồi của cây này ghép lên thân của một cây khác.

C. Cây mới tự mọc lên từ thân bò, thân củ, rễ củ hoặc lá.

D. Cây mới được mọc lên từ những chồi mới trên gốc một cây đã bị chặt.

 

Chọn  A, C

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài trắc nghiệm 3, 4, 5, 6, 7 trang 186 Sinh lớp 11 Nâng cao – Chu kì kinh nguyệt của người không chịu sự điều hòa của hoocmôn?” state=”close”]Giải bài trắc nghiệm 3, 4, 5, 6, 7 trang 186 SGK Sinh học lớp 11 Nâng cao. Hoocmôn nào trong số các chất dưới đây không cần cho nuôi cấy mô thực vật? ; Chu kì kinh nguyệt của người không chịu sự điều hòa của hoocmôn?

Chọn phương án trả lời đúng:

3. Hoocmôn nào trong số các chất dưới đây không cần cho nuôi cấy mô thực vật?

A. Auxin.                                         B. Gibêrelin.

c. Xitôkinin.                                     D. Êtilen.

 

Chọn B

4. Chu kì kinh nguyệt của người không chịu sự điều hòa của hoocmôn?

A. Ơstrogen.          B. Prôgestêron.

C Ecđixơn.             D. FSH.

 

Chọn A, B, D

5. Hình thức sinh sản vô tính được thể hiện ở cây:

A. Mía.                        B. Ngô.

C. Lạc.                        D. Sắn.

 

Chọn D

6. Biện pháp tránh thai được áp dụng phổ biến là:

A. Dùng bao cao su.

B. Đặt vòng tránh thai.

C. Xuất tinh ngoài âm đạo.

D. Dùng thuốc tránh thai.

E. Đình sản nam và nữ.

 

Chọn B

7. Hình thức sinh sản sinh dưỡng tự nhiên là:

A. Cây mới được tạo ra từ một đoạn thân cắm xuống đất.

B. Cây mới được tạo ra từ chồi của cây này ghép lên thân của một cây khác.

C. Cây mới tự mọc lên từ thân bò, thân củ, rễ củ hoặc lá.

D. Cây mới được mọc lên từ những chồi mới trên gốc một cây đã bị chặt.

 

Chọn  A, C

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!