Giải bài tập

Giải Bài trắc nghiệm 1, 2, 3, 4 trang 89 SGK Sinh học 11 Nâng cao – Sự hấp thụ các chất nào dưới đây sẽ bị giảm khi không có dịch mật?

Giải bài trắc nghiệm 1, 2, 3, 4 trang 89 SGK Sinh học lớp 11 Nâng cao. Hệ tuần hoàn kín có các đặc điểm gì?  ; Sự hấp thụ các chất nào dưới đây sẽ bị giảm khi không có dịch mật?

Hãy chọn phương án trả lời đúng và đúng nhất.

1. Hệ tuần hoàn kín có các đặc điểm gì?

Bạn đang xem: Giải Bài trắc nghiệm 1, 2, 3, 4 trang 89 SGK Sinh học 11 Nâng cao – Sự hấp thụ các chất nào dưới đây sẽ bị giảm khi không có dịch mật?

A. Máu đi và về tim trong mạch kín.

B. Máu chảy trong động mạch dưới áp lực thấp.

C. Máu chứa sắc tố hô hấp hemôcianin.

D. Điều hòa và phân phối máu chậm.

Chọn  A


2. Ý nào sau đây đúng với chu trình Canvin?

A. Xảy ra vào ban đêm.

B. Sản xuất ra C6H1206 (đường).

C. Giải phóng ra C02.

D. Cần ADP.

Chọn B


3. Sự hấp thụ các chất nào dưới đây sẽ bị giảm khi không có dịch mật?

A. Đipeptit.

B. Chất béo.

C. Tinh bột.

D. Glucôzơ.

E. Axit amin.

F. Galactôzơ.

Chọn B


4. Trong quá trình quang hợp, cây lấy nước chủ yếu từ:

A. Hơi nước trong không khí được hấp thụ vào lá qua lỗ khí.

B. Nước được rễ cây hút từ đất đưa lên lá qua mạch gỗ của thân và gân lá.

C. Nước thoát ra ngoài qua các lỗ khí được hấp thụ lại.

D. Nước tưới lên lá được thẩm thấu qua lớp tế bào biểu bì vào lá.

Chọn B

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài trắc nghiệm 1, 2, 3, 4 trang 89 SGK Sinh học 11 Nâng cao – Sự hấp thụ các chất nào dưới đây sẽ bị giảm khi không có dịch mật?” state=”close”]Giải bài trắc nghiệm 1, 2, 3, 4 trang 89 SGK Sinh học lớp 11 Nâng cao. Hệ tuần hoàn kín có các đặc điểm gì?  ; Sự hấp thụ các chất nào dưới đây sẽ bị giảm khi không có dịch mật?

Hãy chọn phương án trả lời đúng và đúng nhất.

1. Hệ tuần hoàn kín có các đặc điểm gì?

A. Máu đi và về tim trong mạch kín.

B. Máu chảy trong động mạch dưới áp lực thấp.

C. Máu chứa sắc tố hô hấp hemôcianin.

D. Điều hòa và phân phối máu chậm.

Chọn  A


2. Ý nào sau đây đúng với chu trình Canvin?

A. Xảy ra vào ban đêm.

B. Sản xuất ra C6H1206 (đường).

C. Giải phóng ra C02.

D. Cần ADP.

Chọn B


3. Sự hấp thụ các chất nào dưới đây sẽ bị giảm khi không có dịch mật?

A. Đipeptit.

B. Chất béo.

C. Tinh bột.

D. Glucôzơ.

E. Axit amin.

F. Galactôzơ.

Chọn B


4. Trong quá trình quang hợp, cây lấy nước chủ yếu từ:

A. Hơi nước trong không khí được hấp thụ vào lá qua lỗ khí.

B. Nước được rễ cây hút từ đất đưa lên lá qua mạch gỗ của thân và gân lá.

C. Nước thoát ra ngoài qua các lỗ khí được hấp thụ lại.

D. Nước tưới lên lá được thẩm thấu qua lớp tế bào biểu bì vào lá.

Chọn B

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!