Giải bài tập

Giải Bài 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 trang 7 SBT Lý 9: Đơn vị nào dưới đây là đơn vị đo điện trở       

Bài 2. Điện trở của dây dẫn – định luật Ôm – SBT Vật Lý lớp 9: Giải bài 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 trang 7 Sách bài tập Vật lí 9. Câu 2.5: Điện trở của một dây dẫn nhất định có mối quan hệ phụ thuộc nào dưới đây; Đơn vị nào dưới đây là đơn vị đo điện trở…

Bài 2.5: Điện trở của một dây dàn nhất định có mối quan hệ phụ thuộc nào dưới đây ?

A. Tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn.

Bạn đang xem: Giải Bài 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 trang 7 SBT Lý 9: Đơn vị nào dưới đây là đơn vị đo điện trở       

B. Tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn.

C. Không phụ thuộc vào hiệu điện thế đặt váo hai đầu dây dẫn.

D.Giám khi cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn giảm

Chọn C. Không phụ thuộc vào hiệu điện thế đặt hai đầu dây dẫn.


Bài 2.6: Khi đặt một hiệu điện thế U vào hai đầu một điện trở R thì dòng điện chạy qua nó có cường độ là I. Hệ thức nào dưới đây biểu thị định luật Ôm ?

A.   \(U = {I \over R}\)                       B.    \(I = {U \over R}\)

C.   \(I = {R \over U}\)                        D.  \(R = {U \over I}\)

Chọn B. \(I = {U \over R}\)


Bài 2.7: Đơn vị nào dưới đây là đơn vị đo điện trớ ?

A. Ôm (Q).                 B. Oát (W).                  C. Ampe (A).                D. Vôn (V).

Chọn A. Ôm (Q)


Bài 2.8: Trong thí nghiệm khảo sát định luật Ôm. có thế làm thay đổi đại lượng nào trong số các đại lượng gồm hiệu điện thế, cường độ dòng điện, điện trở dây dẫn ?

A. Chỉ thay đổi hiệu điện thế                    B. Chỉ thay đổi cường độ dòng điện

C. Chỉ thay đổi điện trở dây dẫn.              D. Cả ba đại lượng trên.

Chọn D. Cả ba đại lượng trên.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 trang 7 SBT Lý 9: Đơn vị nào dưới đây là đơn vị đo điện trở       ” state=”close”]Bài 2. Điện trở của dây dẫn – định luật Ôm – SBT Vật Lý lớp 9: Giải bài 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 trang 7 Sách bài tập Vật lí 9. Câu 2.5: Điện trở của một dây dẫn nhất định có mối quan hệ phụ thuộc nào dưới đây; Đơn vị nào dưới đây là đơn vị đo điện trở…

Bài 2.5: Điện trở của một dây dàn nhất định có mối quan hệ phụ thuộc nào dưới đây ?

A. Tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn.

B. Tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn.

C. Không phụ thuộc vào hiệu điện thế đặt váo hai đầu dây dẫn.

D.Giám khi cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn giảm

Chọn C. Không phụ thuộc vào hiệu điện thế đặt hai đầu dây dẫn.


Bài 2.6: Khi đặt một hiệu điện thế U vào hai đầu một điện trở R thì dòng điện chạy qua nó có cường độ là I. Hệ thức nào dưới đây biểu thị định luật Ôm ?

A.   \(U = {I \over R}\)                       B.    \(I = {U \over R}\)

C.   \(I = {R \over U}\)                        D.  \(R = {U \over I}\)

Chọn B. \(I = {U \over R}\)


Bài 2.7: Đơn vị nào dưới đây là đơn vị đo điện trớ ?

A. Ôm (Q).                 B. Oát (W).                  C. Ampe (A).                D. Vôn (V).

Chọn A. Ôm (Q)


Bài 2.8: Trong thí nghiệm khảo sát định luật Ôm. có thế làm thay đổi đại lượng nào trong số các đại lượng gồm hiệu điện thế, cường độ dòng điện, điện trở dây dẫn ?

A. Chỉ thay đổi hiệu điện thế                    B. Chỉ thay đổi cường độ dòng điện

C. Chỉ thay đổi điện trở dây dẫn.              D. Cả ba đại lượng trên.

Chọn D. Cả ba đại lượng trên.

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!