Giải bài tập

Giải Bài 1.9, 1.10, 1.11 trang 5 SBT Vật Lý 9: Cường độ dòng điện đi qua một dây dẫn là I1 khi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn này là U1 = 7,2 V. Dòng điện đi qua dây dẫn này sẽ có cường độ I2 lớn gấp I1 bao nhiêu lần nếu hiệu điện thế giữa hai đầu của nó tăng thêm 10,8 V?

Bài 1. Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn – SBT Vật Lý lớp 9: Giải bài 1.9, 1.10, 1.11 trang 5 Sách bài tập Vật lí 9. Câu 1.9: Ta đã biết rằng để tăng tác dụng của dòng điện; Cường độ dòng điện đi qua một dây dẫn là I1 khi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn này là U1 = 7,2 V. Dòng điện đi qua dây dẫn này sẽ có cường độ I2 lớn gấp I1 bao nhiêu lần nếu hiệu điện thế giữa hai đầu của nó tăng thêm 10,8 V?

Bài 1.9: Ta đã biết rằng để tăng tác dụng của dòng điện, ví dụ như để đèn sáng hơn, thì phải tăng cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn đó. Thế nhưng trên thực tế thì người ta lại tăng hiệu điện thế đặt vào hai đầu bóng đèn. Hãy giải thích tại sao.

Bạn đang xem: Giải Bài 1.9, 1.10, 1.11 trang 5 SBT Vật Lý 9: Cường độ dòng điện đi qua một dây dẫn là I1 khi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn này là U1 = 7,2 V. Dòng điện đi qua dây dẫn này sẽ có cường độ I2 lớn gấp I1 bao nhiêu lần nếu hiệu điện thế giữa hai đầu của nó tăng thêm 10,8 V?

Vì cường độ dòng điện phụ thuộc vào hiệu điện thế , nếu tăng hiệu điện thế thì cường độ dòng điện tăng tăng và ngược lại


Bài 1.10: Cường độ dòng điện đi qua một dây dẫn là I1 khi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn này là U1 = 7,2 V. Dòng điện đi qua dây dẫn này sẽ có cường độ I2 lớn gấp I1 bao nhiêu lần nếu hiệu điện thế giữa hai đầu của nó tăng thêm 10,8 V?

Ta có tỉ lệ: \({{{I_1}} \over {{I_2}}} = {{{U_1}} \over {{U_2}}} = {{7,2} \over {10,8 + 7,2}} = {1 \over {25}} \Rightarrow {I_2} = 2,5{I_1}\)

Đáp số: 2,5 I1


Bài 1.11: Khi đặt một hiệu điện thế 10 V giữa hai đầu một dây dẫn thì dòng điện đi qua nó có cường độ là 1,25 A. Hỏi phải giảm hiệu điện thế giữa hai đầu dây này đi một lượng là bao nhiêu để dòng điện đi qua dây chỉ còn là 0,75 A ?

Ta có U1 = 10 V ứng với cường độ dòng điện I1 = 1,25 A

   U2 = xV ứng với cường độ dòng điện I2 = 0,75A

\(\Rightarrow {U_2} = {{0,75×10} \over {1,25}} = 6V\)

Vậy phải giảm hiệu điện thế một lượng là : 10 – 6 = 4V

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 1.9, 1.10, 1.11 trang 5 SBT Vật Lý 9: Cường độ dòng điện đi qua một dây dẫn là I1 khi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn này là U1 = 7,2 V. Dòng điện đi qua dây dẫn này sẽ có cường độ I2 lớn gấp I1 bao nhiêu lần nếu hiệu điện thế giữa hai đầu của nó tăng thêm 10,8 V?” state=”close”]Bài 1. Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn – SBT Vật Lý lớp 9: Giải bài 1.9, 1.10, 1.11 trang 5 Sách bài tập Vật lí 9. Câu 1.9: Ta đã biết rằng để tăng tác dụng của dòng điện; Cường độ dòng điện đi qua một dây dẫn là I1 khi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn này là U1 = 7,2 V. Dòng điện đi qua dây dẫn này sẽ có cường độ I2 lớn gấp I1 bao nhiêu lần nếu hiệu điện thế giữa hai đầu của nó tăng thêm 10,8 V?

Bài 1.9: Ta đã biết rằng để tăng tác dụng của dòng điện, ví dụ như để đèn sáng hơn, thì phải tăng cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn đó. Thế nhưng trên thực tế thì người ta lại tăng hiệu điện thế đặt vào hai đầu bóng đèn. Hãy giải thích tại sao.

Vì cường độ dòng điện phụ thuộc vào hiệu điện thế , nếu tăng hiệu điện thế thì cường độ dòng điện tăng tăng và ngược lại


Bài 1.10: Cường độ dòng điện đi qua một dây dẫn là I1 khi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn này là U1 = 7,2 V. Dòng điện đi qua dây dẫn này sẽ có cường độ I2 lớn gấp I1 bao nhiêu lần nếu hiệu điện thế giữa hai đầu của nó tăng thêm 10,8 V?

Ta có tỉ lệ: \({{{I_1}} \over {{I_2}}} = {{{U_1}} \over {{U_2}}} = {{7,2} \over {10,8 + 7,2}} = {1 \over {25}} \Rightarrow {I_2} = 2,5{I_1}\)

Đáp số: 2,5 I1


Bài 1.11: Khi đặt một hiệu điện thế 10 V giữa hai đầu một dây dẫn thì dòng điện đi qua nó có cường độ là 1,25 A. Hỏi phải giảm hiệu điện thế giữa hai đầu dây này đi một lượng là bao nhiêu để dòng điện đi qua dây chỉ còn là 0,75 A ?

Ta có U1 = 10 V ứng với cường độ dòng điện I1 = 1,25 A

   U2 = xV ứng với cường độ dòng điện I2 = 0,75A

\(\Rightarrow {U_2} = {{0,75×10} \over {1,25}} = 6V\)

Vậy phải giảm hiệu điện thế một lượng là : 10 – 6 = 4V

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!