Trắc nghiệm ôn tập

Every day in summer, but especially at the weekends, all kinds of vehicles bring crowds of people to enjoy the various attraction.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheer to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Câu hỏi:

Every day in summer, but especially at the weekends, all kinds of vehicles bring crowds of people to enjoy the various attraction.

Bạn đang xem: Every day in summer, but especially at the weekends, all kinds of vehicles bring crowds of people to enjoy the various attraction.

A.
at

B.
bring

C.
crowds of people 

D.
attraction

Đáp án đúng: D

Kiến thức: Danh từ số nhiều

Giải thích:

Sau “various” ( khác nhau ) cần 1 danh từ số nhiều.

Sửa: attraction (n): sự thu hút => attrations (n): địa điểm thu hút khách du lịch

Tạm dịch: Mỗi ngày vào mùa hè, nhưng đặc biệt là vào cuối tuần, tất cả các loại phương tiện mang đến cho đám đông người dân để tận hưởng địa điểm thu hút khách du lịch khác nhau.

Chọn D

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Every day in summer, but especially at the weekends, all kinds of vehicles bring crowds of people to enjoy the various attraction.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!