Trắc nghiệm ôn tập

Cho các ion sau: Al3+, Fe2+, Cu2+, Ag+, Ca2+. Chiều giảm tính oxi hóa của các ion trên là

Câu hỏi:

Cho các ion sau: Al3+, Fe2+, Cu2+, Ag+, Ca2+. Chiều giảm tính oxi hóa của các ion trên là

A.
Ca2+, Fe2+, Al3+, Cu2+, Ag+.   

B.
Ag+, Cu2+, Fe2+, Al3+, Ca2+.

C.
Cu2+, Ag+, Fe2+, Al3+, Ca2+.

D.
Ca2+, Al3+, Fe2+, Cu2+, Ag+.

Đáp án đúng: B

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: Cho các ion sau: Al3+, Fe2+, Cu2+, Ag+, Ca2+. Chiều giảm tính oxi hóa của các ion trên là

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Cho các ion sau: Al3+, Fe2+, Cu2+, Ag+, Ca2+. Chiều giảm tính oxi hóa của các ion trên là

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!