Giải bài tập

Giải Bài 2.5, 2.6, 2.7 Trang 4 SBT Hóa 9: Cho 8 gam lưu huỳnh trioxit (SO3) tác dụng với H2O, thu được 250 ml dung dịch axit sunfuric (H2SO4). Viết PTHH

Bài 2. Một số oxit quan trọng – SBT Hóa học lớp 9: Giải bài 2.5, 2.6, 2.7 Trang 4 Sách bài tập Hóa học 9. Câu 2.5: Một loại đá vôi chứa 80% CaCO3. Nung 1 tấn đá vôi loại này có thể thu được bao nhiêu kg vôi sống CaO, nếu hiệu suất là 85%, Cho 8 gam lưu huỳnh trioxit (SO3) tác dụng với H2O, thu được 250 ml dung dịch axit sunfuric (H2SO4). Viết PTHH…

Bài 2.5: Một loại đá vôi chứa 80% CaCO3. Nung 1 tấn đá vôi loại này có thể thu được bao nhiêu kg vôi sống CaO, nếu hiệu suất là 85% ?

Trả lời            

Bạn đang xem: Giải Bài 2.5, 2.6, 2.7 Trang 4 SBT Hóa 9: Cho 8 gam lưu huỳnh trioxit (SO3) tác dụng với H2O, thu được 250 ml dung dịch axit sunfuric (H2SO4). Viết PTHH

Đáp số : 381 kg CaO

\({m_{CaC{O_3}}} = {{80} \over {100}} \times 1000 = 800(kg)\)

\(CaC{O_3}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow CaO\,\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,\,\,\,C{O_2}\)

100kg               56kg

800kg                ?kg

\({m_{CaO}} = {{800 \times 56} \over {100}} = 448(kg)\)

Khối lượng CaO thực tế: \({m_{CaO}} = {{448 \times 85} \over {100}} = 380,8(kg)\)


Bài 2.6: Để tôi vôi, người ta đã dùng một khối lượng nước bằng 70% khối lượng vôi sống. Hãy cho biết khối lượng nước đã dùng lớn hơn bao nhiêu lần so với khối lượng nước tính theo phương trình hoá học.

Theo phương trình hoá học : 56 kg CaO tác dụng với 18 kg H2O.

Thực tế thì khối lượng H2O dùng để tôi vôi sẽ là :

\({{56 \times 70} \over {100}} = 39,2(kg)\)

Khối lượng nước đã dùng lớn hơn là : \({{39,2} \over {18}} \approx 2,2\) (lần)


Bài 2.7: Cho 8 gam lưu huỳnh trioxit (SO3) tác dụng với H2O, thu được 250 ml dung dịch axit sunfuric (H2SO4).

a)  Viết phương trình hoá học.

b) Xác định nồng độ mol của dung dịch axit thu được.

a) Phương trình hoá học :

\(S{O_3} + {H_2}O \to {H_2}S{O_4}\)

b) Nồng độ mol của dung dịch H2SO­4 :

Theo phương trình hoá học :

\({n_{{H_2}S{O_4}}} = {n_{S{O_3}}} = {8 \over {80}} = 0,1(mol)\)

\({C_M}{\__{{\rm{dd}}}}_{{H_2}S{O_4}} = {{1000 \times 0,1} \over {250}} = 0,4(M)\)

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 2.5, 2.6, 2.7 Trang 4 SBT Hóa 9: Cho 8 gam lưu huỳnh trioxit (SO3) tác dụng với H2O, thu được 250 ml dung dịch axit sunfuric (H2SO4). Viết PTHH” state=”close”]Bài 2. Một số oxit quan trọng – SBT Hóa học lớp 9: Giải bài 2.5, 2.6, 2.7 Trang 4 Sách bài tập Hóa học 9. Câu 2.5: Một loại đá vôi chứa 80% CaCO3. Nung 1 tấn đá vôi loại này có thể thu được bao nhiêu kg vôi sống CaO, nếu hiệu suất là 85%, Cho 8 gam lưu huỳnh trioxit (SO3) tác dụng với H2O, thu được 250 ml dung dịch axit sunfuric (H2SO4). Viết PTHH…

Bài 2.5: Một loại đá vôi chứa 80% CaCO3. Nung 1 tấn đá vôi loại này có thể thu được bao nhiêu kg vôi sống CaO, nếu hiệu suất là 85% ?

Trả lời            

Đáp số : 381 kg CaO

\({m_{CaC{O_3}}} = {{80} \over {100}} \times 1000 = 800(kg)\)

\(CaC{O_3}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow CaO\,\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,\,\,\,C{O_2}\)

100kg               56kg

800kg                ?kg

\({m_{CaO}} = {{800 \times 56} \over {100}} = 448(kg)\)

Khối lượng CaO thực tế: \({m_{CaO}} = {{448 \times 85} \over {100}} = 380,8(kg)\)


Bài 2.6: Để tôi vôi, người ta đã dùng một khối lượng nước bằng 70% khối lượng vôi sống. Hãy cho biết khối lượng nước đã dùng lớn hơn bao nhiêu lần so với khối lượng nước tính theo phương trình hoá học.

Theo phương trình hoá học : 56 kg CaO tác dụng với 18 kg H2O.

Thực tế thì khối lượng H2O dùng để tôi vôi sẽ là :

\({{56 \times 70} \over {100}} = 39,2(kg)\)

Khối lượng nước đã dùng lớn hơn là : \({{39,2} \over {18}} \approx 2,2\) (lần)


Bài 2.7: Cho 8 gam lưu huỳnh trioxit (SO3) tác dụng với H2O, thu được 250 ml dung dịch axit sunfuric (H2SO4).

a)  Viết phương trình hoá học.

b) Xác định nồng độ mol của dung dịch axit thu được.

a) Phương trình hoá học :

\(S{O_3} + {H_2}O \to {H_2}S{O_4}\)

b) Nồng độ mol của dung dịch H2SO­4 :

Theo phương trình hoá học :

\({n_{{H_2}S{O_4}}} = {n_{S{O_3}}} = {8 \over {80}} = 0,1(mol)\)

\({C_M}{\__{{\rm{dd}}}}_{{H_2}S{O_4}} = {{1000 \times 0,1} \over {250}} = 0,4(M)\)

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!