Lớp 3

Toán 3 Bài 79: Ôn tập hình học và đo lường

Giải Toán lớp 3 trang 121, 122 sách Kết nối tri thức với cuộc sống tập 2 giúp các em học sinh lớp 3 tham khảo, xem gợi ý giải các bài tập Bài 79: Ôn tập hình học và đo lường của Chủ đề 16: Ôn tập cuối năm.

Giải SGK Toán 3 trang 121, 122 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 2 được biên soạn chi tiết, bám sát nội dung trong sách giáo khoa giúp các em củng cố kiến thức thật tốt. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo soạn giáo án cho học sinh của mình theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Luyện tập Toán lớp 3 trang 121 Kết nối tri thức

Bài 1

Cho hình vuông ABCD, hình tròn tâm O (như hình vẽ):

Bạn đang xem: Toán 3 Bài 79: Ôn tập hình học và đo lường

Bài 1

a) Nêu tên ba điểm thẳng hàng.

b) O là trung điểm của những đoạn thẳng nào?

c) Dùng ê ke kiểm tra rồi nêu tên các góc vuông đỉnh O

Lời giải:

a) Ba điểm thẳng hàng là: A, O, C và D, O, B.

b) O là trung điểm của đoạn thẳng AC và BD.

c) Các góc vuông đỉnh O là:

Góc vuông đỉnh O cạnh OA, OB.

Góc vuông đỉnh O cạnh OB, OC.

Góc vuông đỉnh O cạnh OC, OD.

Góc vuông đỉnh O cạnh OD, OA.

Bài 2

Bài 2

a) Tính chu vi hình tam giác ABD và chu vi hình tam giác BCD.

b) Tính chu vi hình tứ giác ABCD.

c) Số?

Tổng chu vi của các hình tam giác ABD và BCD hơn chu vi hình tứ giác ABCD là (?) cm

Lời giải:

a) Chu vi hình tam giác ABD là:

3 + 4 + 2 = 9 (cm)

Chu vi hình tam giác BCD là:

4 + 3 + 4 = 11 (cm)

b) Chu vi hình tứ giác ABCD là:

3 + 3 + 4 + 2 = 12 (cm)

c) Tổng chu vi của tam giác ABD và BCD là:

9 + 11 = 20 (cm)

Tổng chu vi của tam giác ABD và BCD hơn chu vi hình tứ giác ABCD là:

20 – 12 = 8 (cm)

Bài 3

Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng 8 m, chiều dài hơn chiều rộng 6 m. Tính chu vi mảnh đất đó.

Lời giải:

Chiều dài của mảnh vườn là:

8 + 6 = 14 (m)

Chu vi mảnh đất đó là:

(14 + 8) × 2 = 44 (m)

Đáp số: 44 m

Bài 4

Tính diện tích hình H có kích thước như hình vẽ dưới đây

Bài 4

Lời giải:

Ta có hình vẽ:

Bài 4

Diện tích hình vuông là:

4 x 4 = 16 (cm2)

Diện tích hình chữ nhật là:

7 x 6 = 42 (cm2)

Diện tích hình H là:

16 + 42 = 58 (cm2)

Đáp số: 58 cm2

Luyện tập Toán lớp 3 trang 122 Kết nối tri thức

Bài 1

Số?

a) 1 cm = ? mm

1 dm = ? cm = ? mm

1m = ? dm = ? cm = ? mm

2 cm = ? mm

3 dm = ? cm = ? mm

4m = ? dm = ? cm = ? mm

b) 1kg = ? g

1000g = ? kg

2 kg = ? g

c) 1l = ? ml

1000 ml = ? l

3 l = ? ml

Lời giải:

a) 1 cm = 10 mm

1 dm = 10 cm = 100 mm

1 m = 10 dm = 100 cm = 1000mm

2 cm = 20 mm

3 dm = 30 cm = 300 mm

4m = 40 dm = 400 cm = 4000mm

b) 1 kg = 1000 g

1000 g = 1 kg

2 kg = 2000 g

c) 1 l = 1000 ml

1000 ml = 1 l

3 l = 3000 ml

Bài 2

Tính:

a) 200 mm + 100 mm

300 mm – 100 mm

200 mm x 3

600 mm : 3

b) 300 g + 200 g

200 g × 5

500 g – 300g

1000g : 5

c) 400 ml + 300 ml

800 ml : 4

700 ml – 300 ml

200 ml x 4

Lời giải:

a) 200 mm + 100 mm = 300 mm

300 mm – 100 mm = 200 mm

200 mm x 3 = 600 mm

600 mm : 3 = 200 mm

b) 300 g + 200 g = 500 g

200g x 5 = 1 000g

500g – 300g = 200g

1 000g : 5 = 200g

c) 400 ml + 300 ml = 700 ml

800 ml : 4 = 200 ml

700 ml – 300 ml = 400 ml

200 ml x 4 = 800ml

Bài 3

a) Số?

Đồng hồ chỉ mấy giờ?

Bài 3

b) Nêu tên các tháng có 31 ngày và các tháng có 30 ngày trong năm.

c) Chọn câu trả lời đúng.

Nếu ngày 28 tháng 5 là Chủ nhật thì ngày 1 tháng 6 cùng năm đó là:

A. Thứ Ba
B. Thứ Tư
C. Thứ Năm
D. Thứ Sáu

Lời giải:

a) Đồng hồ thứ hai chỉ 4 giờ 40 phút.

Đồng hồ thứ ba chỉ 10 giờ 8 phút.

b) Các tháng có 31 ngày: Tháng 1; tháng 3; tháng 5; tháng 7; tháng 8; tháng 10; tháng 12.

Các tháng có 30 ngày: Tháng 4; tháng 6; tháng 9; tháng 11.

c) Ngày 28 tháng 5 là Chủ nhật.

Ngày 29 tháng 5 là Thứ hai.

Ngày 30 tháng 5 là Thứ ba.

Ngày 31 tháng 5 là Thứ tư

Ngày 1 tháng 6 là Thứ năm.

Chọn C.

Bài 4

Mai vào cửa hàng mua 5 quyển vở, mỗi quyển giá 7 000 đồng và mua một hộp bút chì màu giá 60 000 đồng. Hỏi Mai đã mua hết tất cả là bao nhiêu tiền?

Lời giải:

Mai mua 5 quyến vở hết số tiền là:

7 000 x 5 = 35 000 (đồng)

Mai đã mua hết tất cả số tiền là:

35 000 + 60 000 = 95 000 (đồng)

Đáp số: 95 000 đồng

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giáo dục Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!