Lớp 3

Tiếng Anh lớp 3 Unit 17: Lesson 1

Giải Tiếng Anh lớp 3 Kết nối tri thức với cuộc sống – Global Success giúp các em học sinh lớp 3 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi trong Lesson 1 Unit 17: Our Toys trang 46, 47 sách Tiếng Anh lớp 3 tập 2.

Soạn Unit 17: Lesson 1 Tiếng Anh lớp 3 bám sát theo chương trình SGK Global Success 3 – Tập 2. Thông qua đó, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững kiến thức để học tốt tiếng Anh 3. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tiếng Anh lớp 3 theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Câu 1

Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại.)

Bạn đang xem: Tiếng Anh lớp 3 Unit 17: Lesson 1

Câu 1

Bài nghe

a. My brother has a car. (Em trai mình có một chiếc ô tô.)

Wow, I like cars! (Wow, mình rất thích ô tô!)

b. My sister has two dolls. (Em gái mình có 2 con búp bê.)

Wow, I like dolls! (Wow, mình rất thích búp bê.)

Câu 2

Listen, point and say. (Nghe, chỉ và nói.)

Câu 2

Bài nghe

a. He has a car. (Anh ấy có 1 chiếc ô tô.)

b. She has a kite. (Cô ấy có 1 chiếc diều.)

c. He has two trains. (Anh ấy có 2 chiếc tàu hỏa.)

d. She has three planes. (Cô ấy có 3 chiếc máy bay.)

Câu 3

Let’s talk. (Hãy nói.)

Câu 3

Trả lời:

– He has a car. (Anh ấy có 1 chiếc ô tô.)

– He has two trains. (Anh ấy có 2 chiếc tàu hỏa.)

– She has a kite. (Cô ấy có 1 con diều.)

– She has two planes. (Cô ấy có 2 chiếc máy bay.)

Câu 4

Listen and number. (Nghe và đánh số.)

Câu 4

1. She has a kite. (Cô ấy có một con diều.)

2. She has two trains. (Cô ấy có hai chiếc tàu hỏa.)

3. She has two planes. (Cô ấy có hai chiếc máy bay.)

4. She has a car. (Cô ấy có một chiếc ô tô.)

Trả lời:

a – 4

b – 1

c – 3

d – 2

Câu 5

Look, complete and read. (Nhìn, hoàn thành và đọc.)

Câu 5

Trả lời:

1. He has a car. (Anh ấy có 1 chiếc ô tô.)

2. She has a kite. (Cô ấy có 1 con diều.)

3. He has three planes. (Anh ấy có 3 chiếc máy bay.)

4. She has two trains. (Cô ấy có 2 chiếc tàu hỏa.)

Câu 6

Let’s sing. (Hãy hát.)

Câu 4

Their toys

A kite and a car.

A kite and a car.

He has a kite and a car.

He has a kite and a car.

Trains and planes.

Trains and planes.

She has trains and planes.

She has trains and planes.

 Hướng dẫn dịch

Đồ chơi của họ

Con diều và xe ô tô.

Con diều và xe ô tô.

Anh ấy có con diều và xe ô tô.

Anh ấy có con diều và xe ô tô.

Những chiếc tàu hỏa và những chiếc máy bay.

Những chiếc tàu hỏa và những chiếc máy bay.

Cô ấy có tàu hỏa và máy bay.

Cô ấy có tàu hỏa và máy bay.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giáo dục Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!