Lớp 3

Tiếng Anh lớp 3 Unit 12: Lesson Four

Giải Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo – Family and Friends giúp các em học sinh lớp 3 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi Lesson Four: Phonics của Unit 12: Those are our computers trang 91 sách Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo.

Soạn Unit 12 Those are our computers – Lesson Four lớp 3 bám sát theo chương trình SGK Family and Friends 3. Thông qua đó, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững kiến thức để học tốt tiếng Anh 3. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tiếng Anh lớp 3 theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Bài 1

Listen and point. Repeat. (Nghe và chỉ. Lặp lại.)

Bạn đang xem: Tiếng Anh lớp 3 Unit 12: Lesson Four

Bài 1

  • oor – poor(đáng thương, tội nghiệp)
  • our – tour (chuyến du lịch, chuyến tham quan)
  • ou – mouse (con chuột)
  • ou – house (ngôi nhà)

Bài 2

Listen and chant. (Nghe và đọc theo nhịp.)

Bài 2

I’m sure there’s a mouse in my house.

(Tôi chắc chắn có một con chuột trong nhà của tôi.)

A poor mouse in my house.

(Một con chuột tội nghiêp ở trong nhà của tôi.)

He’s on a tour, I’m sure.

(Chú chuột đang trong một chuyến tham quan, Tôi chắc chắn vậy.)

A tour around my house.

(Môt chuyến tham quan quanh nhà tôi.)

Bài 3

Read the chant again. Say the words with oor, our and ou. (Đọc lại phần đọc theo nhịp. Nói các từ có chứa oor, our và ou.)

Bài 4

Look at the pictures. Write and say the words. (Nhìn hình. Viết và nói các từ.)

Bài 4

Trả lời:

1. poor (đáng thương, tội nghiệp, nghèo)

2. house (ngôi nhà)

3. mouse (con chuột)

4. tour (chuyến du lịch, chuyến tham quan)

Let’s talk!

Let

Let’s talk! (Hãy nói!)

This is a house. (Đây là một ngôi nhà.)

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giáo dục Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!