Giáo viên

Gợi ý minh chứng đánh giá giáo viên trên TEMIS 2022

Minh chứng đánh giá chuẩn giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông được quy định theo Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT. Để hoàn thành việc đánh giá theo chuẩn, giáo viên cần phải hoàn thành việc tải các minh chứng lên hệ thống TEMIS.

Mục đích của việc xếp loại đánh giá làm căn cứ để giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông tự đánh giá phẩm chất, năng lực; xây dựng và thực hiện kế hoạch rèn luyện phẩm chất, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục…, với xếp loại bốn mức: Chưa đạt, Đạt, Khá, Tốt.

Những minh chứng bao gồm các loại giấy tờ mà giáo viên phải tìm và nộp là: bằng tốt nghiệp chuyên ngành đào tạo, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, kế hoạch giáo dục của giáo viên, chứng chỉ bồi dưỡng thường xuyên, phiếu dự giờ của giáo viên, kết quả giảng dạy, bản đánh giá viên chức hàng năm, các loại biên bản… Vậy dưới đây là Gợi ý minh chứng đánh giá giáo viên trên TEMIS 2022, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Bạn đang xem: Gợi ý minh chứng đánh giá giáo viên trên TEMIS 2022

Gợi ý minh chứng đánh giá giáo viên trên TEMIS 2022

Lưu ý: Gợi ý minh chứng này là mẫu hướng dẫn, các giáo viên có thể tham khảo và điều chỉnh sao cho sát với tình hình thực tế của bản thân.

Tiêu chí

Gợi ý minh chứng/mô tả bổ sung

(*Chú ý: phần chữ trong ngoặc là hướng dẫn, khi copy và dán thì xóa phần chữ đỏ)

Phần nào tải minh chứng thì phải upload file lên hệ thống, phần nào mô tả thì ghi cụ thể hoạt động của cá nhân vào mục Mô tả trên hệ thống

Đạt

Khá

Tốt

Tiêu chí Đạo đức nhà giáo

1. Tải Phiếu đánh giá viên chức năm học 2021 – 2022 (kiểm tra đúng năm 2021 – 2022, có dấu của cơ quan quản lý).

1. Tải Phiếu đánh giá viên chức năm học 2021 – 2022 (kiểm tra đúng năm 2021 – 2022, có dấu của cơ quan quản lý);

2. Ghi vào Mục “Mô tả minh chứng” trên hệ thống TEMIS (copy và dán):

– Xếp loại viên chức được đánh

giá:… (điền Xuất sắc/hoặc tốt/hoặc Hoàn thành nhiệm vụ);

– Có phẩm chất đạo đức tốt (cụ thể trong Phiếu đánh giá viên chức);

– Hoàn thành tốt các nhiệm vụ rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức (cụ thể trong Phiếu đánh giá viên chức), ví dụ như:… (điền tên các

nhiệm vụ đã hoàn thành, nếu không có thì xóa ví dụ đi)

1. Tải Phiếu đánh giá viên chức năm học 2021 – 2022 (kiểm tra đúng năm 2021 – 2022, có dấu của cơ quan quản lý);

2. Ghi vào Mục “Mô tả minh chứng” trên hệ thống TEMIS (copy và dán):

– Xếp loại viên chức được đánh giá: …. (điền Xuất sắc/hoặc tốt);

– Có phẩm chất đạo đức mẫu mực (cụ thể trong Phiếu đánh giá viên chức);

– Hoàn thành tốt các nhiệm vụ rèn

luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức (cụ thể trong Phiếu đánh giá viên chức), ví dụ như:… (điền tên các nhiệm vụ đã hoàn thành, nếu không có thì xóa ví dụ đi)

– Vượt qua khó khăn để thực hiện mục tiêu và kế hoạch dạy học:… (điền ví dụ)

Tiêu chí 2. Phong cách nhà giáo

1. Tải Phiếu đánh giá viên chức năm học 2021 – 2022 (kiểm tra đúng năm 2021 – 2022, có dấu của cơ quan quản lý);

1. Tải Phiếu đánh giá viên chức năm học 2021 – 2022 (kiểm tra đúng năm 2021 – 2022, có dấu của cơ quan quản lý);

2. Ghi vào Mục “Mô tả minh chứng” trên hệ thống TEMIS (copy và dán):

1. Tải Phiếu đánh giá viên chức năm học 2021 – 2022 (kiểm tra đúng năm 2021 – 2022, có dấu của cơ quan quản lý);

2. Ghi vào Mục “Mô tả minh chứng” trên hệ thống TEMIS (copy và dán):

Tiêu chí 3: Phát triển chuyên môn bản thân

1. Tải bằng tốt nghiệp chuyên ngành đào tạo; chứng chỉ hoàn thành các mô đun BDTX (năm 2021), các văn bằng, chứng chỉ khác (nếu có);

2. Ghi vào Mục “Mô tả minh chứng” trên hệ thống TEMIS (copy và dán):

– Đã tham dự khóa tập huấn/bồi dưỡng: … (ghi tên, thời gian), (không cần có chứng chỉ/chứng nhận);

– Đã hoàn thành xây dựng kế hoạch dạy học cho lớp… (điền thông tin cụ thể cho lớp???, năm học…)

– Kết quả học tập của học sinh: Loại giỏi: …%; Loại khá:….%; thuộc nhóm cao của…. (điền trường hoặc huyện, không cần điền tên trường,

tên huyện; Hoặc tải Kết quả học tập và rèn luyện của học sinh lớp chủ nhiệm năm học 2021 – 2022)

– Hoàn thành các hoạt động rèn luyện phong cách nhà giáo:… (điền hoạt động)

– Đã tham dự khóa tập huấn/bồi dưỡng: … (ghi tên, thời gian), (không cần có chứng chỉ/chứng nhận);

– Đã hoàn thành xây dựng kế hoạch dạy học cho lớp… (điền thông tin cụ thể tên cho lớp ???, năm học…);

– Đã có sáng kiến đổi mới phương pháp dạy học cho lớp…. Ví dụ:… (Điền cụ thể lớp, ví dụ điền tên sáng kiến đổi mới);

– Kết quả học tập của học sinh: Loại

giỏi: …%; Loại khá:….%; thuộc nhóm cao của …. (điền trường hoặc huyện không cần điền tên trường, tên huyện; Hoặc tải Kết quả học tập và rèn luyện của học sinh lớp chủ nhiệm năm học 2021 – 2022)

– Có giấy khen về:… (điền tên giấy khen, nếu có, tải hình chụp giấy khen nếu có)

– Hoàn thành tốt các hoạt động rèn luyện phong cách nhà giáo:… (điền hoạt động)

– Chia sẻ kinh nghiệm rèn luyện phong cách nhà giáo trong sinh hoạt nhóm, tổ chuyên môn, trường: … (khuyến khích điền cụ thể)

– Đã tham dự khóa tập huấn/bồi dưỡng:

… (ghi tên, thời gian), (không cần có chứng chỉ/chứng nhận);

– Đã hoàn thành xây dựng kế hoạch dạy học cho lớp… (điền thông tin cụ thể tên lớp ???, năm học…);

– Đã có sáng kiến đổi mới phương pháp dạy học cho lớp…. Ví dụ:… (Điền cụ

thể lớp, ví dụ điền tên sáng kiến đổi mới);

– Đã hoàn thành thao giảng hoặc dự giờ dạy giỏi… (điền thông tin cụ thể về buổi thao giảng, dự giờ và kết quả đánh giá)

Tiêu chí 4: Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

1. Tải bản kế hoạch dạy học, giáodục của năm học 2021 – 2022;

Phiếu đánh giá viên chức năm học 2021 – 2022;

2. Ghi vào Mục “Mô tả minh chứng” trên hệ thống TEMIS (copy và dán):

Kết quả học tập của học sinh: Loại giỏi: …%; Loại khá:….%; thuộc nhóm cao của …. (điền trường hoặc huyện, không cần điền tên trường, tên huyện; Tải Kết quả học tập và rèn luyện của học sinh lớp chủ nhiệm năm học 2021 – 2022, không bắt buộc);

1. Tải bản kế hoạch dạy học, giáodục của năm học 2021 – 2022;

Phiếu đánh giá viên chức năm học 2021 – 2022;

2. Ghi vào Mục “Mô tả minh chứng” trên hệ thống TEMIS (copy và dán):

Kết quả học tập của học sinh: Loại giỏi: …%; Loại khá:….%; thuộc nhóm cao của …. (điền trường hoặc huyện, không cần điền tên trường, tên huyện; Tải Kết quả học tập vàrèn luyện của học sinh lớp chủ nhiệm năm học 2021 – 2022, không bắt buộc);

1. Tải bản kế hoạch dạy học, giáo dục của năm học 2021 – 2022; Phiếu đánh giá viên chức năm học 2021 – 2022;

2. Ghi vào Mục “Mô tả minh chứng” trên hệ thống TEMIS (copy và dán):

– Kết quả học tập của học sinh: Loại giỏi: …%; Loại khá:….%; thuộc nhóm cao của …. (điền trường hoặc huyện không cần điền tên trường, tên huyện;

Tải Kết quả học tập và rèn luyện củahọc sinh lớp chủ nhiệm năm học 2021 – 2022, không bắt buộc);

– Thường xuyên có ý kiến trao đổi, hướng dẫn, hỗ trợ, đề xuất biện pháp xây dựng, thực hiện hiệu quả kế hoạch dạy học, giáo dục cho đồng nghiệp của… (điền tổ chuyên môn, tên GV được hỗ trợ, trường, địa phương…);

– Đã thực hiện các báo cáo chuyên đề về xây dựng kế hoạch dạy học, giáo dục tại… (điền địa điểm, thời gian, tên chuyên đề đã thực hiện nếu có)

Tiêu chí 5: Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực

1. Tải kết quả học tập của học sinh năm học 2021 – 2022 do minh phụ trách;

2. Ghi vào Mục “Mô tả minh chứng” trên hệ thống TEMIS (copy và dán):

Đã thực hiện thao giảng/dự giờ…(Điền tên giờ giảng/dự, điền thời gian, địa điểm thực hiện)

1. Tải kết quả học tập của học sinh năm học 2021 – 2022 do minh phụ trách;

2. Ghi vào Mục “Mô tả minh chứng” trên hệ thống TEMIS (copy và dán):

Đã thực hiện thao giảng/dự giờ… (Điền tên giờ giảng/dự giờ, điền thời gian, địa điểm thực hiện) trong đó đã vận dụng hiệu quả các phương pháp dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

1. Tải kết quả học tập của học sinh năm học 2021 – 2022 do minh phụ trách;

2. Ghi vào Mục “Mô tả minh chứng” trên hệ thống TEMIS (copy và dán):

Đã thực hiện thao giảng/thi giáo viên dạy giỏi vào… (điền tên giờ, điền thời gian, địa điểm thực hiện), với đánh giá và xếp loại mức Tốt (hoặc Giỏi); trong đó đã vận dụng hiệu quả các phương pháp dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục;

– Đã được khen/tuyên dương về việc trao đổi, thảo luận, chia sẻ với đồng nghiệp về kinh nghiệm vận dụng đổi mới PPDH trong buổi sinh hoạt chuyên môn vào… (Điền thời gian, địa điểm tổ chức buổi SHM, thành phần tham dự)

Đã thực hiện báo cáo chuyên đề về…(Điền tên chuyên đề, thời gian, địa điểm báo cáo, người tham dự)

Tiêu chí 6: kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

1. Tải kết quả học tập của học sinh năm học 2021 – 2022 do minh phụ trách;

2. Ghi vào Mục “Mô tả minh chứng” trên hệ thống TEMIS (copy và dán):

Đã thực hiện thao giảng/dự giờ vào… (Điền tên giờ, điền thời gian, địa điểm thực hiện), với đánh giá và xếp loại mức Trung Bình (hoặc cao hơn);

1. Tải kết quả học tập của học sinh năm học 2021 – 2022 do minh phụtrách;

2. Ghi vào Mục “Mô tả minh chứng” trên hệ thống TEMIS (copy và dán):

Đã thực hiện thao giảng/dự giờ vào… (điền tên giờ, điền thời gian, địa điểm thực hiện), với đánh giá và xếp loại mức Khá (hoặc Tốt);

1. Tải kết quả học tập của học sinh năm học 2021 – 2022 do minh phụ trách;

2. Ghi vào Mục “Mô tả minh chứng” trên hệ thống TEMIS (copy và dán):

– Đã thực hiện thao giảng/thi giáo viên dạy giỏi vào… (điền tên giờ, điền thời gian, địa điểm thực hiện), với đánh giá và xếp loại mức Tốt (hoặc Giỏi);

– Đã được khen/tuyên dương về việc trao đổi, thảo luận, chia sẻ với đồng nghiệp về các hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá trong buổi sinh hoạt chuyên môn vào… (Điền thời gian, địa điểm tổ chức buổi SHM, thành phầntham dự)

– Đã thực hiện báo cáo chuyên đề về đổi mới kiểm tra, đánh giá… (Điền tên chuyên đề, thời gian, địa điểm báo cáo, thành phần tham dự)

.…….

…………..

Mời các bạn tải File tài liệu để xem thêm Gợi ý minh chứng đánh giá giáo viên trên TEMIS 2022

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giáo viên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!