Lớp 3

Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Anh 3 năm 2023 – 2024 sách Cánh diều

Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Anh 3 năm 2023 – 2024 sách Cánh diều có đáp án kèm theo, giúp thầy cô dễ dàng xây dựng đề thi giữa kì 1 năm 2023 – 2024 cho học sinh của mình.

Với Đề thi giữa kì 1 môn Tiếng Anh 3 – Explore Our World, còn giúp các em luyện giải đề, nắm chắc cấu trúc đề thi để ôn thi giữa học kì 1 năm 2023 – 2024 hiệu quả. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm đề thi giữa kì 1 môn Toán, Tiếng Việt. Vậy chi tiết mời thầy cô và các em theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Anh 3 – Explore Our World

I. Look at the picture and complete the words

Bạn đang xem: Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Anh 3 năm 2023 – 2024 sách Cánh diều

Tiếng Anh 3 - Explore Our World

II. Choose the correct answer

1. This is Quan. __________ is my friend.

A. He
B. She
C. It

2. The books are __________ the bookshelf.

A. on
B. in
C. at

3. ___________ is the ball? – It’s under the bed.

A. Whese
B. What
C. Where

4. How many ______________ do you have? – I have one train

A. cars
B. trains
C. planes

5. These are my dolls. ________ are beautiful.

A. They
B. Them
C. Their

III. Read and match

1. Where is the book?

A. They’re in the sky

2. Is it a bird?

B. Oh. They’re new and beautiful

3. How many crayons?

C. It’s on the desk.

4. Look at my school things!

D. Yes, it is

5. Where are the clouds?

E. Ten

IV. Reorder these words to have correct sentences

1. is/ Where/ ruler?/ the

_________________________________________

2. rock/ is/ The/ on/ the/ frog/ ./

_________________________________________

3. have/ an/ I/ eraser/ ./

_________________________________________

4. Is/ a/ it/ tree/ ?/

_________________________________________

Đáp án đề thi giữa kì 1 môn Tiếng Anh 3 Cánh diều

I. Look at the picture and complete the words

1. computer

2. board

3. backpack

4. tree

5. butterfly

6. rock

II. Choose the correct answer

1. A

2. A

3. C

4. B

5. A

III. Read and match

1. C

2. D

3. E

4. B

5. A

IV. Reorder these words to have correct sentences

1. Where is the ruler?

2. The frog is on the rock.

3. I have an eraser.

4. Is it a tree?

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giáo dục Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!