Lớp 3

Bộ đề thi giữa học kì 1 lớp 3 năm 2022 – 2023 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Bộ đề thi giữa học kì 1 lớp 3 năm 2022 – 2023 sách Kết nối tri thức với cuộc sống gồm 3 đề thi môn Tiếng Việt, Toán, Tiếng Anh có đáp án, hướng dẫn chấm kèm theo, giúp các em học sinh lớp 3 luyện giải đề, rồi so sánh kết quả thuận tiện.

Với 3 đề giữa kì 1 lớp 3 sách mới, còn giúp thầy cô xây dựng đề thi giữa học kì 1 cho học sinh của mình theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em tải miễn phí 3 đề thi giữa học kì 1 lớp 3 năm 2022 – 2023 về tham khảo:

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán 3 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Đề thi giữa kì 1 môn Toán 3 năm 2022 – 2023

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Bạn đang xem: Bộ đề thi giữa học kì 1 lớp 3 năm 2022 – 2023 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu 1: Số liền trước của 234 là

A. 233
B. 234
C. 235
D. 236

Câu 2: Tính độ dài quãng đường ốc sên bò từ trường học về nhà:

Câu 2

A. 453 m
B. 716 m
C. 718 m
D. 398 m

Câu 3: Biết số trừ là 275, hiệu là 389. Số bị trừ là:

A. 114
B. 664
C. 372
D. 275

Câu 4: Đồng hồ sau chỉ mấy giờ:

Câu 4

A. 6 giờ
B. 12 giờ 30 phút
C. 1 giờ 30 phút
D. 6 giờ 5 phút

Câu 5: Đã khoanh vào một phần mấy số quả táo:

Câu 5

A. frac{1}{2}

B. frac{1}{3}

C. frac{1}{4}

D. frac{1}{5}

Câu 6: Hoa làm một chiếc hộp có dạng khối hộp chữ nhật; Mỗi mặt dùng 1 tờ giấy màu. Hỏi để làm 5 chiếc hộp như thế Hoa cần bao nhiêu tờ giấy màu tất cả?

A. 20 tờ

C. 30 tờ

B. 25 tờ

D. 35 tờ

II. Phần tự luận (7 điểm)

Câu 7 (1 điểm): Đặt tính rồi tính

a) 321 + 299

b) 530 – 210

Câu 8 (2 điểm): Tìm x biết

a) x + 274 = 854

b) 110 – x = 100

c) x – 233 = 100

d) 72 : x = 8

Câu 9 (1,5 điểm): Hình bên dưới có bao nhiêu tứ giác

Câu 9

Câu 10 (1,5 điểm): Mẹ mua 20 quả táo. Mẹ chia cho Linh frac{1}{4} số táo đó. Hỏi Linh có bao nhiêu quả táo?

Câu 11 (1 điểm): Hiệu của hai số là 55, nếu thêm vào số trừ 17 và giữ nguyên số bị trừ thì hiệu mới là?

Đáp án đề thi giữa kì 1 môn Toán 3 năm 2022 – 2023

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: A

Câu 2: B

Câu 3: B

Câu 4: B

Câu 5: D

Câu 6: C

II. Phần tự luận (7 điểm)

Câu 7 (1 điểm): Đặt tính rồi tính

a) 321 + 299 = 620

b) 530 – 210 = 320

Câu 8 (2 điểm): Tìm x biết

a) x + 274 = 854

x = 854 – 274

x = 580

b) 110 – x = 100

x = 110 – 100

x = 10

c) x – 233 = 100

x = 100 + 233

x = 333

d) 72 : x = 8

x = 72 : 8

x = 9

Câu 9 (1,5 điểm): Hình 4 tứ giác

Câu 9

Câu 10 (1,5 điểm):

Mẹ cho Linh số quả táo là:

20 : 4 = 5 (quả)

Đáp số: 5 quả táo

Câu 11 (1 điểm):

Hiệu mới là:

55 − 17 = 38

Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Việt 3 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Phần 1: Đọc hiểu

Đọc thầm đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi:

Lật từng trang sách mới
Chao ôi là thơm tho
Này đây là nương lúa
Dập dờn những cánh cò.

Bao nhiêu chuyện cổ tích
Cũng có trong sách hay
Cô dạy múa, dạy hát
Làm đồ chơi khéo tay.

(trích Đi học vui sao – Phạm Anh Xuân)

Câu 1: Hãy đánh dấu ✓ vào ô trống đứng trước câu trả lời đúng:

a) Lật từng trang sách mới, bạn nhỏ ngửi thấy mùi hương như thế nào?

☐ thơm lừng
☐ thơm ngát
☐ thơm tho
☐ thơm nồng

b) Trên bức tranh nương lúa, bạn nhỏ nhìn thấy điều gì?

☐ những cánh cò
☐ những chú chim sẻ
☐ những bác nông dân
☐ những tia nắng

c) Bạn nhỏ đọc những câu chuyện cổ tích ở đâu?

☐ tập truyện cô giáo phát
☐ tập truyện ở thư viện
☐ tập truyện mẹ mua cho
☐ quyển sách hay

d) Dòng nào sau đây không nói về việc mà cô giáo làm được?

☐ dạy bạn nhỏ múa
☐ dạy bạn nhỏ làm thơ
☐ dạy bạn nhỏ hát
☐ làm đồ chơi

Câu 2: Em hãy viết 1-2 câu để nói về đặc điểm của cô giáo trong đoạn thơ trên.

M: Cô giáo em rất giỏi làm đồ chơi.

Phần 2: Luyện tập

Câu 1: Hãy liệt kê những từ ngữ chỉ sự vật có ở trường học:

a) Có chứa tiếng bắt đầu bằng s hoặc x (3 từ ngữ)

M: sân trường

b) Có chứa tiếng có dấu hỏi hoặc dấu ngã (3 từ ngữ)

M: cổng trường

Câu 2: Điền vào bảng (theo mẫu):

Tiết học

Hoạt động nổi bật

Cảm xúc của em

Tiếng Anh

chơi trò chơi nối từ bằng tiếng anh

vui thích, phấn khởi

Câu 3: Dựa vào nội dung đã điền trong bảng ở câu 2, em hãy viết 2-3 câu về tiết học mà mình yêu thích nhất.

Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Anh 3 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Đề thi giữa kì 1 môn Tiếng Anh 3 – Global Success năm 2022 – 2023

Choose the odd one out

1. A. Mai

B. name

C. Ben

D. Lucy

2. A. student

B. teacher

C. friend

D. school

3. A. body

B. eye

C. ear

D. nose

4. A. it

B. my

C. her

D. his

Look at the pictures and complete the words

Look at the pictures

Look at the pictures

Look at the pictures

1. t _ _ _ h

2. _ y _

3. _ _ o k _ n g

Look at the pictures

Look at the pictures

Look at the pictures

4. s _ _ _ m _ n g

5. _ _ n d

6. _ u _ _ i n g

Choose the correct answer A, B, C or D

1. Hello, how are you? – I am …………

A. fine
B. five
C. six
D. eight

2. My name is Sara. What about …………?

A. my
B. he
C. you
D. me

3. What ………… this?

A. is
B. are
C. am
D. be

4. How old is _______?

A. your teachers
B. his teachers
C. her teachers
D. their teacher

5. I like …………..

A. run
B. running
C. runing
D. runs

Read the text and answer the questions

My name is Linda. I am eight years old. I am from Vietnam. I have got a friend. He is from Japan. I am a pupil and my friend is a pupil, too. He likes dancing and drawing. I like cooking. I usually cook with my mom at the weekends.

1. How old is the girl?

___________________________________

2. Where is she from?

___________________________________

3. Where is her friend from?

___________________________________

4. What is her hobby?

___________________________________

5. What is his hobby?

___________________________________

Reorder these words to have correct sentences

1. is/ nine/ She/ old/ years/ ./

___________________________________

2. hobby/ is/ His/ walking/ ./

___________________________________

3. is/ teacher/ my/ This/ ./

___________________________________

Đáp án đề thi giữa kì 1 môn Tiếng Anh 3 năm 2022 – 2023

Choose the odd one out

1. B

2. D

3. A

4. A

Look at the pictures and complete the words

1. teeth

2. eye

3. cooking

4. swimming

5. hand

6. running

Choose the correct answer A, B, C or D

1. A

2. C

3. A

4. D

5. B

Read the text and answer the questions

1. She is eight years old.

2. She is from Vietnam.

3. He is from Japan.

4. She likes cooking.

5. He likes dancing and drawing.

Reorder these words to have correct sentences

1. She is nine years old.

2. His hobby is walking.

3. This is my teacher.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giáo dục Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!