Lớp 3

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Kết nối tri thức – Tuần 10

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 Có đáp án sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Các dạng bài tổng hợp chi tiết cho từng dạng Toán và bám sát chương trình học trên lớp. Mời các bạn cùng theo dõi chi tiết.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 10

I/ TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Bạn đang xem: Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Kết nối tri thức – Tuần 10

Câu 1. Tính 20 x 4 = ?

A. 40

B. 30

C. 80

D. 60

Câu 2: Tính 23 m x 3 = ?

A. 26m

B. 45m

C. 46m

D. 69m

Câu 3. Năm nay em 8 tuổi. Tuổi anh gấp 3 lần tuổi em. Anh bao nhiêu tuổi?

A. 26 tuổi

B. 28 tuổi

C. 25 tuổi

D. 24 tuổi

Câu 4. Con lợn nặng 20 kg. Con chó nặng 10 kg. Những câu nào diễn đạt chính xác với đề bài?

A. Con lợn nặng gấp 3 lần con chó

B. Con lợn nặng gấp 2 lần con chó

C. Con lợn nặng bằng con chó

D. Hai con bằng như nhau

Câu 5. Em cân nặng 10kg, chị nặng gấp 3 lần. Hỏi chị cân nặng bao nhiêu ki- lô- gam?

Phép tính đúng của bài toán trên là:

A. 10 x 3 = 30 (kg)

B. 3 x 10 = 30

C. 10 + 10 + 10 = 30 (kg)

D. 10 x 10 = 100 kg

Câu 6. Số?

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán

Câu 7. Có 14 người khách cần sang sông, mỗi chuyến thuyền chở được nhiều nhất 4 người khách (không kể người chèo thuyền). Hỏi cần ít nhất mấy chuyến thuyền để chở hết số khách đó?

Trả lời: Cần chở ít nhất……………… chuyến thuyền để hết số khách đó.

II/ TỰ LUẬN

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

17 : 4

4 : 3

29: 4

21 : 5

19 : 6

Bài 2: Một lớp học có 45 học sinh được cô giáo chia đều vào 3 hàng. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu học sinh?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………

Bài 3: Một thùng dầu 37 lít được chia đều vào 5 can nhỏ. Hỏi mỗi can dầu nhỏ chứa bao nhiêu lít dầu? Thùng dầu còn thừa bao nhiêu lít dầu?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………

Bài 4. Điền dấu (> , <, = ) thích hợp vào chỗ chấm:

9 + 12 x 3 …….. 55 + 6 x 10

199 – 20 x 5 …… 46 + 3 x 3

33 + 7 x 5 …..5 + 15 x 3

69 – 4 x 5……..59 – 15 : 3

Bài 5. Tính nhanh:

Mẫu: 5 x 20 x 4 x 2 = (5 x 4) x 20 x 2 = 20 x 20 x 2 = 400 x 2 = 800

6 x 10 x 5 x 2 = ………………………………………………………………………………………………………

25 x 2 x 4 x 2 = ………………………………………………………………………………………………………

Bài 6: Số?

a) Một phép chia có số chia là 5, số dư là 1, để phép chia là phép chia hết thì số bị chia cần tăng thêm …………đơn vị.

b) Một phép chia có số chia là 6, số dư là 2, để phép chia là phép chia hết thì số bị chia cần tăng thêm ……….. đơn vị.

Đáp án Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 10

I/ TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Câu 1. C. 80

Câu 2: D. 69m

Câu 3. D. 24 tuổi

Câu 4. B. Con lợn nặng gấp 2 lần con chó

Câu 5.  A. 10 x 3 = 30 (kg)

Câu 6. Số?

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán

Câu 7. Có 14 người khách cần sang sông, mỗi chuyến thuyền chở được nhiều nhất 4 người khách (không kể người chèo thuyền). Hỏi cần ít nhất mấy chuyến thuyền để chở hết số khách đó?

Trả lời: Cần chở ít nhất 4 chuyến thuyền để hết số khách đó.

II/ TỰ LUẬN

Bài 1: Học sinh đặt tính rồi tính:

17 : 4

4 : 3

29: 4

21 : 5

19 : 6

Bài 2: Một lớp học có 45 học sinh được cô giáo chia đều vào 3 hàng. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu học sinh?

Bài giải

Mỗi hàng có số học sinh là:

45 : 3 = 15 (hàng)

Đáp số: 15 hàng

Bài 3:

Bài giải

Mỗi can nhỏ chứa số lít dầu là:

37 : 5 = 7 (lít) dư 2 lít

Thùng dầu còn thừa là: 2 lít dầu

Bài 4. Điền dấu (> , <, = ) thích hợp vào chỗ chấm:

9 + 12 x 3 < 55 + 6 x 10

199 – 20 x 5 < 46 + 3 x 3

33 + 7 x 5 > 5 + 15 x 3

69 – 4 x 5 < 59 – 15 : 3

Bài 5. Tính nhanh:

Mẫu: 5 x 20 x 4 x 2 = (5 x 4) x 20 x 2 = 20 x 20 x 2 = 400 x 2 = 800

6 x 10 x 5 x 2 = 6 x 10 x 10 = 6 x 100 = 600

25 x 2 x 4 x 2 = 25 x 4 x 2 x 2 = 100 x 4 = 400

Tham khảo trọn bộ Bài tập cuối tuần lớp 3 đầy đủ 2 môn Toán, Tiếng Việt. Monica liên tục cập nhật các đề thi, giải bài tập, bài tập cuối tuần cho các bạn cùng tham khảo.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giáo dục Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!