Lớp 3

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Cánh Diều – Tuần 13

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Cánh Diều – Tuần 13 có đáp án chi tiết. Các dạng bài tổng hợp chi tiết cho từng dạng Toán và bám sát chương trình học các dạng bài tập trên lớp.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 13

I. Trắc nghiệm:

Bài 1: Nối

Bạn đang xem: Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Cánh Diều – Tuần 13

Bài tập cuối tuần lớp 3

Bài 2: Quan sát và điền số thích hợp vào chỗ chấm

Bài tập cuối tuần lớp 3

Bài 3: Điền vào ô trống trong bảng sau:

Số lớn

18

36

Số bé

2

6

5

9

7

4

Số lớn gấp mấy lần số bé?

5

8

Số bé bằng một phần mấy số lớn?

frac{1}{2} frac{1}{8}

II. Tự luận:

Bài 1: Tính nhẩm

9 × 8 = …………

7 × 6 = …………

64 × 8 = ………..

6 × 9 = …………..

5 × 9 = …………..

42 : 7 = …………..

9 × 0 = …………..

9 × 10 = …………..

50 : 5 = ………….

Bài 2: Tìm x

x × 9 = 189

x × 5 = 250

x × 7 = 155 + 468

Bài 3: Một kho chứa 472kg muối, lần đầu chuyển đi 200kg muối, lần sau chuyển đi 170kg muối. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu ki-lô-gam muối?

Bài 4: Mỗi gói kẹo cân nặng 90g, mỗi hộp bánh cân nặng 385g. Hỏi 1 hộp bánh và 2 gói kẹo cân nặng bao nhiêu gam?

Bài 5: Một giá trứng có 100 quả trứng, đã bán đi 95 quả trứng. Hỏi số trứng còn lại bằng một phần mấy số trứng ban đầu?

Đáp án Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 13

I. Trắc nghiệm:

Bài 1: Nối

Bài tập cuối tuần lớp 3

Bài 2: Quan sát và điền số thích hợp vào chỗ chấm

Bài tập cuối tuần lớp 3

Bài 3: Điền vào ô trống cho thích hợp:

Số lớn

18

36

25

18

56

32

Số bé

2

6

5

9

7

4

Số lớn gấp mấy lần số bé?

9

6

5

2

8

8

Số bé bằng một phần mấy số lớn?

frac{1}{9} frac{1}{6} frac{1}{5} frac{1}{2} frac{1}{8} frac{1}{8}

II. Tự luận:

Bài 1: Tính nhẩm

9 x 8 = 72

7 x 6 = 42

64 x 8 = 8

6 x 9 = 54

5 x 9 = 45

42: 7 = 6

9 x 0 = 0

9 x 10 = 10

50 : 5 = 10

Bài 2: Tìm x

x × 9 = 189

x = 189 : 9

x = 21

x × 5 = 250

x = 250 : 5

x = 50

x × 7 = 155 + 468

x × 7 = 623

x = 623 : 7

x = 89

Bài 3:

Bài giải:

Còn lại số muối sau khi chuyển đi lần đầu là:

472 – 200 = 272 (kg)

Trong kho còn lại số muối là:

272 – 170 = 102 (kg)

Đáp số: 102 kg muối

Bài 4:

Bài giải:

2 gói kẹo cân nặng là:

90 x 2 = 180 (g)

1 hộp bánh và 2 gói kẹo cân nặng là:

180 + 385 = 565 (g)

Đáp số: 565g

Bài 5:

Bài giải:

Số trứng còn lại là:

100 – 95 – 5 (quả)

Số trứng ban đầu gấp số trứng còn lại số lần là:

100 : 5 = 20 (lần)

Vậy số trứng còn lại bằng frac{1}{20}số trứng ban đầu

Đáp số: frac{1}{20}

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giáo dục Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!