Lớp 4

Tuyển tập các bài Toán về phân số lớp 4

33 bài Toán về phân số lớp 4 giúp các em học sinh lớp 4 tham khảo, nắm vững các dạng bài tập phân số, để ngày càng học thật chắc kiến thức Toán 4.

Phân số gồm có tử số và mẫu số, trong đó tử số là một số tự nhiên viết trên dấu gạch ngang, mẫu số là số tự nhiên khác 0 viết dưới dấu gạch ngang. Với 33 bài Toán về phân số lớp 4, các em sẽ thoải mái luyện tập, thử sức với dạng Toán này. Mời các em cùng tải miễn phí bài viết dưới đây:

Bạn đang xem: Tuyển tập các bài Toán về phân số lớp 4

Tổng hợp 33 bài Toán về phân số lớp 4

Bài 1: Lấy ví dụ về 5 phân số nhỏ hơn 1; 5 phân số lớn hơn 1; 5 phân số tối giản

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

Bài 2: Đọc các số sau:

a. frac{3}{4}

…………………………………………

b. frac{2}{5}h

…………………………………………

c. frac{27}{100}m

…………………………………………

d. frac{a}{b}kg

…………………………………………

Bài 3: Viết thương của mỗi phép chia sau dưới dạng phân số:

a. 7 : 9

………………

………………

b. 8:11

………………

………………

c. 2001 : 2008

………………

………………

d. a : 7

………………

………………

e. b : a + c

………………

………………

f. c : (a + b)

………………

………………

Bài 4. Viết các phân số sau dưới dạng phép chia

a. frac{3}{4}

……………………………………..

b. frac{27}{100}

……………………………………..

c. frac{a}{b}

……………………………………..

d. frac{a}{5+a}

……………………………………..

d.frac{a+d}{b+e}

……………………………………..

Bài 5. Viết mỗi số tự nhiên sau dưới dạng phân số mẫu số là 3:

a. 7

……………………….

……………………….

b. 11

……………………….

……………………….

c. 23

……………………….

……………………….

d. 208

……………………….

……………………….

Bài 6: Cho 2 số 5 và 7. Hãy viết các phân số sau:

a. Nhỏ hơn 1

………………………………………………

b. Bằng 1

………………………………………………

c. Lớn hơn 1

………………………………………………

Bài 7. Viết 4 phân số bằng phân số frac{1}{3} sao cho mỗi phân số có tử số là số lẻ bé hơn 10.

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

Bài 8: Viết 3 phân số khác nhau có cùng tử số, mà mỗi phân số đó có:

a. lớn hơn phân số frac{1}{5}

b. bé hơn phân số frac{1}{4}

c. lơn hơn phân số frac{1}{5}  và bé hơn phân số frac{1}{4}

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

Bài 9: Viết 3 phân số khác nhau có cùng mẫu số mà mỗi phân số đó là

a. Lớn hơn phân số frac{1}{5}

b. bé hơn phân số frac{1}{4}

c. lớn hơn phân số frac{1}{5} và bé hơn phân số frac{1}{4}

Bài 10: Tìm các phân số bằng nhau trong các phân số sau:

a. frac{3}{4}

b. frac{5}{7}

c. frac{9}{12}

d. frac{15}{21}

e. frac{30}{42}

f.frac{27}{36}

Bài 11: Khoanh tròn vào phân số bằng phân số frac{3}{4}

a. frac{9}{20}

b. frac{12}{28}

c. frac{12}{21}

d. frac{15}{35}

e. frac{18}{35}

Bài 12: Viết tất cả các phân số sau bằng phân số frac{4}{12} sao cho mẫu số nhỏ hơn 30.

Bài 13: Hãy viết 3 phân số bằng phân số frac{3}{4} và có mẫu số lần lượt là 8, 12, 20.

Tìm x, y biết:

a) frac{4}{x}=frac{12}{15}=frac{y}{45}

b) frac{3}{x}=frac{1}{y}=frac{6}{24}

Bài 14: Rút gọn phân số sau:

frac{16}{24}; frac{35}{45}; frac{49}{28};frac{85}{51};frac{64}{96}

………….

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giáo dục Lớp 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!