Lớp 4

Toán lớp 4: Luyện tập chung trang 90

Giải Toán lớp 4: Luyện tập chung giúp các em học sinh lớp 4 xem đáp án, cùng hướng dẫn giải chi tiết 4 bài tập trong SGK Toán 4 trang 90, 91. Qua đó, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố lại kiến thức, rèn kỹ năng giải Toán 4 thật thành thạo.

Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án bài Luyện tập chung của Chương 2: Bốn phép tính với các số tự nhiên, hình học. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Monica nhé:

Bạn đang xem: Toán lớp 4: Luyện tập chung trang 90

Đáp án Toán 4 trang 90

Bài 1: 

Thừa số 27 23 23 152 134 134
Thừa số 23 27 27 134 152 152
Tích 621 621 621 20368 20368 20368
Số bị chia 66178 66178 66178 16250 16250 16250
Số chia 203 203 326 125 125 125
Thương 326 326 203 130 130 130

Bài 2: a) 324 dư 18; b) 103 dư 10; c) 140 dư 15

Bài 3: 120 bộ đồ dùng học toán

Bài 4: a) 1000 cuốn sách; b) 500 cuốn sách; c) 5500 cuốn sách

Hướng dẫn giải bài tập Toán 4 trang 90

Bài 1

Viết số thích hợp vào ô trống:

Thừa số 27 23 152 134
Thừa số 23 27 134 152
Tích 621 621 20368 20368
Số bị chia
66178 66178 16250 16250
Số chia 203 326 125 125
Thương 326 203 130 130

Gợi ý đáp án:

Các số thích hợp cần điền vào chỗ trống là:

Thừa số 27 23 23 152 134 134
Thừa số 23 27 27 134 152 152
Tích 621 621 621 20368 20368 20368
Số bị chia 66178 66178 66178 16250 16250 16250
Số chia 203 203 326 125 125 125
Thương 326 326 203 130 130 130

Bài 2

Đặt tính rồi tính:

a) 39870 : 123;

b) 25863 : 251;

c) 30395 : 217

Gợi ý đáp án:

a)

left. begin{align} & begin{matrix} 39870\ ,,,,297,,,,, \ end{matrix} \ & ,,,,,,,510\ & ,,,,,,,,,,18\ end{align} right|begin{matrix} dfrac{,,,,123,,,,,,,}{324,,} {} \ {} \ \\end{matrix}

39870 : 123 = 324 dư 18

b)

left. begin{align} & begin{matrix} 25863\ ,,,,,,,763,,, \ end{matrix} \ & ,,,,,,,,,,10\\ end{align} right|begin{matrix} dfrac{,,,,251,,,,,,,}{103,,} {} \ {} \ \\end{matrix}

25863 : 251 = 103 dư 10

c)

left. begin{align} & begin{matrix} 30395\ ,,,,869,,,,, \ end{matrix} \ & ,,,,,,,,,15\ & ,,,,,,,,,,,,\ end{align} right|begin{matrix} dfrac{,,,,217,,,,,,,}{140,,} {} \ {} \ \\end{matrix}

30395 : 217 = 140 dư 15

Bài 3

Một Sở Giáo dục – Đào tạo nhận được 468 thùng hàng, mỗi thùng có 40 bộ đồ dùng học toán. Người ta đã chia đều số bộ đồ dùng đó cho 156 trường. Hỏi mỗi trường nhận được bao nhiêu bộ đồ dùng học toán?

Gợi ý đáp án:

Sở Giáo dục – Đào tạo nhận được số bộ đồ dùng học toán là:

40 × 468 = 18720 (bộ)

Mỗi trường nhận được số bộ đồ dùng học toán là:

18720 : 156 = 120 (bộ)

Đáp số: 120 bộ đồ dùng học toán

Bài 4

Biểu đồ dưới đây nói về số sách giáo khoa của một cửa hàng bán được trong bốn tuần trước ngày khai giảng.

Dựa vào biểu đồ hãy trả lời các câu hỏi:

a) Tuần 1 bán được ít hơn tuần 4 bao nhiêu sách?

b) Tuần 2 bán được nhiều tiền hơn tuần 3 bao nhiêu cuốn sách?

c) Trung bình mỗi tuần bán được bao nhiêu cuốn sách?

Bài 4

Gợi ý đáp án:

a) Tuần 1 bán được 4500 cuốn sách

Tuần 4 bán được 5500 cuốn sách

Tuần 1 bán được ít hơn tuần 4 số sách là:

5500 – 4500 = 1000 (cuốn)

Đáp số: 1000 cuốn sách

b) Tuần 2 bán được 6250 cuốn sách

Tuần 3 bán được 5750 cuốn sách

Tuần 2 bán được nhiều hơn tuần 3 số sách là:

6250 – 5750 = 500 (cuốn)

Đáp số: 500 cuốn sách

c) Tổng số sách bán được trong 4 tuần là:

4500 + 6250 + 5750 + 5500 = 22000 (cuốn)

Trung bình mỗi tuần bán được là:

22000 : 4 = 5500 (cuốn)

Đáp số: 5500 cuốn sách

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giáo dục Lớp 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!