Lớp 4

Bài tập phụ đạo học sinh yếu môn Toán lớp 4

Bài tập phụ đạo học sinh yếu môn Toán lớp 4 gồm 109 bài tập, giúp thầy cô tham khảo để hướng dẫn học sinh của mình ôn tập, củng cố kiến thức môn Toán 4 để ngày càng học tốt hơn.

109 bài tập phụ đạo môn Toán 4 chưa có đáp án, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đáp án. Với các dạng bài tập này, hy vọng sẽ giúp các em học sinh yếu củng cố kiến thức thật tốt, biết được mình đang yếu ở điểm nào để khắc phục, ngày càng học tốt hơn. Mời thầy cô và các em cùng theo dõi:

Bạn đang xem: Bài tập phụ đạo học sinh yếu môn Toán lớp 4

Bài tập bồi dưỡng học sinh yếu môn Toán lớp 4

Bài 1: Một cửa hàng buổi sáng bán được 122 xe đạp, buổi chiều bán được 208 xe đạp. Hỏi cả hai buổi cửa hàng đó bán được tất cả bao nhiêu xe đạp?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bài 2: Trong thư viện có 25 học sinh trai và 37 học sinh gái. Hỏi có tất cả bao nhiêu học sinh đang ở trong thư viện?

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bài 3. Một sợi dây dài 25 dm, cắt đi một đoạn dài 18 dm. Hỏi đoạn dây còn lại dài mấy đề – xi – mét?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bài 4. Trong kho có 174 cái ghế, đã lấy ra 136 cái ghế. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu cái ghế?

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bài 5. Lớp 3A có 18 học sinh đang tập hát, lớp 3B có 24 học sinh đang tập hát. Hỏi cả hai lớp có bao nhiêu học sinh đang học hát?

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bài 6. Mẹ và chị hái được 185 quả cam, mẹ hát được 144 quả cam. Hỏi chị hái được bao nhiêu quả cam?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bài 7. Nhà bạn Lan nuôi 1222 con gà, nhà bạn Mai nuôi 183 con gà. Hỏi hai nhà nuôi được tất cả bao nhiêu con gà?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bài 8. Một lớp học có 17 học sinh nữ và 24 học sinh nam. Hỏi lớp học đó có tất cả bao nhiêu học sinh?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bài 9. Trong vườn có 36 cây táo, mẹ trồng thêm 16 cây táo nữa. Hỏi trong vườn có tất cả bao nhiêu cây táo?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bài 10. Lớp 3A có 24 học sinh, lớp 3B có 39 học sinh. Hỏi cả hai lớp có bao nhiêu học sinh?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bài 11. Trong sân có 29 con gà trống và 34 con gà mái. Hỏi trong sân có tất cả bao nhiêu con gà?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bài 12. Hà có 18 con tem, Mai có 37 con tem. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu con tem?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bài 13. Có 18 con gà và 52 con vịt. Hỏi cả gà và Vịt có bao nhiêu con?

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bài 14. Đoạn thẳng AB dài 28dm, đoạn thẳng BC dài 34dm. Con kiến đi từ A đến C phải đi hết đoạn đường dài bao nhiêu đề – xi – mét? (Xem hình vẽ).

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bài 15. Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Gói kẹo chanh: 128 cái

Gói kẹo dừa: 56 cái

Cả hai gói: .… cái?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bài 16. Hòa có 34 bông hoa, Bình có ít hơn Hòa 16 bông hoa. Hỏi Bình có mấy bông hoa?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bài 17. Tóm tắt

Hòa có: 14 bông hoa

Bình nhiều hơn Hòa: 28 bông hoa

Bình có: … bông hoa?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bài 18. Nam có 216 viên bi, Bảo có ít hơn Nam 123 viên bi. Hỏi Bảo có bao nhiêu viên bi?

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bài 19. Tóm tắt

Nam có: 70 viên bi

Bảo có ít hơn Nam: 25 viên bi

Bảo có: … viên bi?

. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bài 20. Mận cao 105cm, Đào cao hơn Mận 16cm. Hỏi Đào cao bao nhiêu xăng – ti – mét?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bài 21. Trong cốc có 16 bút chì, trong hộp có nhiều hơn trong cốc 8 bút chì. Hỏi trong hộp có bao nhiêu bút chì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bài 22. Giải bài toán theo tóm tắt sau:

An có: 46 bưu ảnh

Bình nhiều hơn An: 13 bưu ảnh

Bình có: …. bưu ảnh?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bài 23. Em 13 tuổi, anh hơn em 6 tuổi. Hỏi anh bao nhiêu tuổi?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bài 24 Một đội trồng rừng có 46 nam và 25 nữ. Hỏi đội đó có bao nhiêu người?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bài 25. Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Thùng cam có: 257 quả.

Thùng quýt có: 314 quả.

Cả hai thùng có: . . . quả?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giáo dục Lớp 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!