Trắc nghiệm ôn tập

Ý nào là cơ hội của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển? 

Câu hỏi:

Ý nào là cơ hội của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển? 

A.
Tự do hóa thương mại ngày càng mở rộng

B.
Các siêu cường kinh tế tìm cách áp đặt lối sống và nền văn hóa của mình đối với các nước khác

C.
Môi trường đang bị suy thoái trên phạm vi toàn cầu 

Bạn đang xem: Ý nào là cơ hội của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển? 

 

D.
Các nước phát triển có cơ hội để chuyển giao công nghệ cũ cho các nước đang phát triển

Đáp án đúng: A

Đáp án: A

Tự do hóa thương mại ngày càng mở rộng là cơ hội của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển 

Giải thích: Mục 1, SGK/17 địa lí 11 cơ bản.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Ý nào là cơ hội của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển? 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!