Trắc nghiệm ôn tập

Xét phép lai ♂aaBbDdEe × ♀AaBbDdee.

Câu hỏi:

Xét phép lai ♂aaBbDdEe × ♀AaBbDdee.Trong quá trình giảm phân của cơ thể đực, ở 20% tế bào sinh tinh có hiện tượng NST kép mang B không phân li trong giảm phân II, các cặp NST khác phân li bình thường. Trong quá trình giảm phân của cơ thể cái, ở 10% tế bào sinh trứng có hiện tượng NST kép mang Bb không phân li trong giảm phân II, các cặp NST khác phân li bình thường. Biết rằng các giao tử đều có sức sống và khả năng thụ tinh như nhau. Cho một số nhận xét sau:

I. Số loại kiểu gen tối đa thu được ở đời con là 120.

Bạn đang xem: Xét phép lai ♂aaBbDdEe × ♀AaBbDdee.

II. Theo lý thuyết, các thể ba có tối đa 48 kiểu gen.

III.Theo lý thuyết, tỉ lệ của kiểu gen AaBbDDEe ở đời con xấp xỉ 2,25%.

IV. Theo lý thuyết, tỉ lệ của các loại đột biến thể ba thu được ở đời con là 8,5%.

Số phát biểu đúng là

A.
1

B.
3

C.
2

D.
4

Đáp án đúng: C

Xét cặp lai ♂aa × ♀Aa → hợp tử ở con: 1/2Aa:1/2aa

Xét cặp lai ♂Dd × ♀Dd → hợp tử ở con: 1/4DD 2/4Dd 1/4BB

Xét cặp lai ♂Bb × ♀Bb: Giao tử ♂ (0,05BB : 0,05O:0,4B :0,5b) × giao tử ♀ (0,05Bb :0,05O :0,45B :0,45b)

Hợp tử bình thường : BB ; Bb ; bb

Hợp tử đột biến : BBBb ; BBB ; BBb ;Bbb ;B, O, b

Xét phép lai ♂Ee × ♀ee → hợp tử ở con: 1/2Ee:1/2ee

Theo lý thuyết không hình thành hợp tử từ 2 giao tử mang đột biến

Xét các phát biểu:

I đúng, số loại kiểu gen tối đa: 2×3×10×2=120

II. sai, các thể ba có số kiểu gen là 2×3×3×2=36

III.đúng, tỷ lệ kiểu gen AaBbDDEe ở đời con là: 0,5Aa x 2 x 0,18Bb x 0,25Dd x 0,5Ee = 2,25%

IV sai, Theo lý thuyết, tỉ lệ của các loại đột biến thể ba thu được ở đời con là 2×0,0225+0,02+0,025=0,09

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Xét phép lai ♂aaBbDdEe × ♀AaBbDdee.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!