Giải bài tập

Writing – Unit 3 trang 29 SBT Anh lớp 11: Rearrange the clues ?

Unit 3. A Party – Bữa Tiệc SBT Anh lớp 11.  Writing – Unit 3 trang 29. Hướng dẫn giải Writing: Rearrange the clues ?

D. WRITING

Rearrange the clues and write them in the blank to make a letter of invitation.

Bạn đang xem: Writing – Unit 3 trang 29 SBT Anh lớp 11: Rearrange the clues ?

Sắp xếp các gợi ý và viết chúng thành 1 bức thư mời. 

1. Since your family moved to Ipoh, things have been not the same here. I really enjoyed the things we did together.

2. Dear Jessy,

3. Do let me know whether you can make it or not.

4. I look forward to your reply.

5. Anyhow, the holidays are about to begin. Would you like to come over to my house for a short stay? We could spend some time on the beach again, swimming, catching crabs, etc. My parents say that they will be glad to see you.

6. How are things getting on with you? I am fine here.

7. 17 Fountain Road Canterbury 25th April, 2004

…………………..

…………………..

…………………..

…………………..

Your friend,

Jack

 17 Fountain Road Canterbury 25th April, 2004

Dear Jessy,

How are things getting on with you? I am fine here.

Since your family moved to Ipoh, things have been not the same here. I really enjoyed the things we did together.

Anyhow, the holidays are about to begin. Would you like to come over to my house for a short stay? We could spend some time on the beach again, swimming, catching crabs, etc. My parents say that they will be glad to see you.

Do let me know whether you can make it or not.

I look forward to your reply.

Your friend,

Jack

Dịch bức thư 

17 Đường Fountain Road Canterbury 25 tháng 4 năm 2004

Gửi Jessy,

Cậu thế nào rồi? Mình ở đây rất ổn.

Kể từ khi gia đình ậu chuyển đến Ipoh, mọi thứ đều không như xưa nữa. Mình thực sự rất thích những điều chúng tôi đã làm với nhau.

Dù sao, những ngày lễ sắp bắt đầu. Cậu có muốn đến nhà mình một thời gian không? Chúng ta có thể dành thời gian trên bãi biển một lần nữa, bơi lội, bắt cua … Bố mẹ mình nói rằng họ sẽ vui vẻ gặp lại cậu.

Nói cho mình biết cậu có thể tới được không nhé.

Mong nhận được thư của cậu.

Bạn cậu,

Jack

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Writing – Unit 3 trang 29 SBT Anh lớp 11: Rearrange the clues ?” state=”close”]
Unit 3. A Party – Bữa Tiệc SBT Anh lớp 11.  Writing – Unit 3 trang 29. Hướng dẫn giải Writing: Rearrange the clues ?

D. WRITING

Rearrange the clues and write them in the blank to make a letter of invitation.

Sắp xếp các gợi ý và viết chúng thành 1 bức thư mời. 

1. Since your family moved to Ipoh, things have been not the same here. I really enjoyed the things we did together.

2. Dear Jessy,

3. Do let me know whether you can make it or not.

4. I look forward to your reply.

5. Anyhow, the holidays are about to begin. Would you like to come over to my house for a short stay? We could spend some time on the beach again, swimming, catching crabs, etc. My parents say that they will be glad to see you.

6. How are things getting on with you? I am fine here.

7. 17 Fountain Road Canterbury 25th April, 2004

…………………..

…………………..

…………………..

…………………..

Your friend,

Jack

 17 Fountain Road Canterbury 25th April, 2004

Dear Jessy,

How are things getting on with you? I am fine here.

Since your family moved to Ipoh, things have been not the same here. I really enjoyed the things we did together.

Anyhow, the holidays are about to begin. Would you like to come over to my house for a short stay? We could spend some time on the beach again, swimming, catching crabs, etc. My parents say that they will be glad to see you.

Do let me know whether you can make it or not.

I look forward to your reply.

Your friend,

Jack

Dịch bức thư 

17 Đường Fountain Road Canterbury 25 tháng 4 năm 2004

Gửi Jessy,

Cậu thế nào rồi? Mình ở đây rất ổn.

Kể từ khi gia đình ậu chuyển đến Ipoh, mọi thứ đều không như xưa nữa. Mình thực sự rất thích những điều chúng tôi đã làm với nhau.

Dù sao, những ngày lễ sắp bắt đầu. Cậu có muốn đến nhà mình một thời gian không? Chúng ta có thể dành thời gian trên bãi biển một lần nữa, bơi lội, bắt cua … Bố mẹ mình nói rằng họ sẽ vui vẻ gặp lại cậu.

Nói cho mình biết cậu có thể tới được không nhé.

Mong nhận được thư của cậu.

Bạn cậu,

Jack

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!