Trắc nghiệm ôn tập

Why is global wanning a problem? High levels of_______ in the atmosphere can cause many problems

Câu hỏi:

Why is global wanning a problem? High levels of_______ in the atmosphere can cause many problems

A.
sunlight

B.
light

C.
ray

D.
greeenhouse gases

Đáp án đúng: D

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: Why is global wanning a problem? High levels of_______ in the atmosphere can cause many problems

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Why is global wanning a problem? High levels of_______ in the atmosphere can cause many problems

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!