Trắc nghiệm ôn tập

 When you use energy generated by fossil fuels, your________ becomes bigger

Câu hỏi:

 When you use energy generated by fossil fuels, your________ becomes bigger

A.
carbon footprint

B.
money

C.
investment

D.
interest

Đáp án đúng: A

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem:  When you use energy generated by fossil fuels, your________ becomes bigger

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag:  When you use energy generated by fossil fuels, your________ becomes bigger

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!